PROVOZOVATEL MAGAZÍNU VEŘEJNĚ ODKRÝVÁ KARTY

Skupina ESEL a její role

Provozovatelem internetového magazínu je v rámci podnikatelské Skupiny ESEL společnost ESEL TECHNOLOGIES s.r.o., která se spolu s dalšími společnostmi Skupiny ESEL (ESEL FUEL DISTRIBUTOR s.r.o., ESEL PELLET s.r.o. a ESEL SLOVAKIA, s.r.o.)  specializuje na kompletní realizaci automatických kotelen prostřednictvím dodávek, instalací, montáží a servisu automatických kotlů a prodej ekologického paliva pro automatické kotle a kotelny.

V současné době nabízejí tyto čtyři společnosti všem svým klientům automatické kotle následujících výrobců: BENEKOVterm s.r.o. (ČR), Guntamatic Heiztechnik GmbH (Rakousko), Verner a.s. (ČR), Ponast spol. s r.o. (ČR), Agromechanika v.o.s. Lhenice (ČR) a peletová paliva vlastní produkce pod obchodním názvem ESPEDI.

Společnosti ESEL TECHNOLOGIES s.r.o. a ESEL SLOVAKIA s.r.o. tedy nejsou výrobci kotlů, které ve svém podnikatelském programu nabízejí, prodávají, instalují a zajišťují kompletní servis pro své klienty.

Odborníci ze Skupiny ESEL budou mít v rámci nastavených pravidel v magazínu naprosto stejná práva a povinnosti, jako kterákoli jiná společnost, která zde bude chtít publikovat prostřednictvím svých zaměstnanců jakékoli informace nebo PR články.
 

Šéfredaktor magazínu

Šéfredaktor magazínu Pavel Loužecký je zaměstnancem jedné ze společností Skupiny ESEL, ale tento magazín řídí bez jakéhokoli ovlivňování a přímé závislosti na svém zaměstnavateli.
Určitou zárukou nestrannosti Pavla Loužeckého a jeho oprávněnosti vykonávat funkci šéfredaktora může být pro čtenáře našeho magazínu fakt, že vede internetové vydavatelství LOUŽECKÝ.CZ, a jako publicista a zároveň vydavatel internetového magazínu Pozitivní noviny, Deník milionáře, Historická šlechta a dalších webových projektů je osobou veřejně známou.
Jsem si jist, že stejně otevřeně a zásadově tak bude činit i v tomto internetovém magazínu, který ostatně sám navrhl a vytvořil na základě svých zkušeností v oblasti internetové publicistiky.
 
E-mail:: sefredaktor@avytapeni.cz nebo  pavel@louzecky.cz

Provozovatel magazínu

Já jsem, jako vedoucí představitel Skupiny ESEL, naopak veden jedinou snahou: Provozovat na naší internetové scéně maximálně kvalitní, úzce specializovaný, odborný magazín, který bude ku prospěchu všem zájemcům o obor automatického vytápění, ale hlavně budoucím i současným majitelům automatických kotlů od všech výrobců v ČR i ze zahraničí, majících zájem se v něm jakoukoli formou prezentovat.
Vedle výrobců automatických kotlů chceme dát široký prostor pro prezentaci také výrobcům paliv do automatických kotlů, neboť tyto dvě oblasti spolu neoddělitelně patří.

Svoji provozovatelskou roli v něm neberu v žádném případě jako nějakou výhodu v rámci konkurenčního boje. Naopak.
Velmi dobře si uvědomuji, že od této chvíle budou všechny mé činy a podnikatelské záměry pečlivě analyzovány a posuzovány s ještě větším zájmem a intenzitou, než tomu bylo dosud.
I z tohoto důvodu chci a budu důsledně stát spolu s ostatními podnikateli na startovní čáře mimo rozhodovací pravomoce šéfredaktora tohoto magazínu.

Libor Směja | Skupina ESEL
duben 2009ČÍM BY SE MĚL TENTO MAGAZÍN ODLIŠOVAT OD KONKURENCE

● Snaží se hledat a objevovat pravdu a být nestranným pozorovatelem, jakož i glosátorem veškerého dění v oblasti automatického vytápění.
● Dává možnost nahlížet na odbornou problematiku z různých úhlů pohledu podle deklarované odbornosti svých autorů, kteří jsou největším a nejdůležitějším zdrojem informací v něm publikovaných.
● Naprostým odbouráním anonymních diskuzí se pokouší „vyčistit internet od informační hlušiny“ a dát v něm maximální prostor autorům, kteří se nestydí za své jméno, profesi, firmu ani za své názory a jsou ochotni nést riziko plné odpovědnosti za svá veřejná vyjádření.
● Stanovuje už od začátku jasná pravidla hry pro všechny zúčastněné a odkrývá předem vlastní karty tam, kde musí býti nutně odkryty v zájmu naprosté důvěryhodnosti a průhlednosti tohoto projektu.

ZÁSADY PUBLIKOVÁNÍ V MAGAZÍNU

1. Kdo se může stát autorem magazínu

Autorem tohoto magazínu se může stát každý, koho zajímá oblast automatického vytápění, má k tomuto tématu co říci a chce tak veřejně učinit pod svým jménem a na vlastní odpovědnost.

Celý systém magazínu je postaven na čtyřech základních ÚHLECH POHLEDU:

Pohled VEŘEJNOSTI
- to mohou být všichni zájemci o informace, budoucí či současní majitelé automatických kotlů, v zásadě však laici s nejrůznější mírou zkušeností a znalostí v oboru;

Pohled ODBORNÍKŮ
- tj. lidé, kteří se oborem automatického vytápění profesionálně dlouhodobě zabývají, ať již jsou to mediální odborníci na danou problematiku, výrobci nebo servismani, instalatéři, odborní auditoři, vysocí úředníci nejrůznějších institucí, šéfové firem, vyrábějících automatické kotle apod.

Pohled PODNIKATELŮ
- sem patří zejména prodejci automatických kotlů a všichni pracovníci z dalších profesí, pro které je automatické vytápění zdrojem jejich podnikatelských aktivit, zisků a platů;

Pohled REDAKCE
- redakční zázemí tvoří interní i externí redaktoři magazínu, jejichž posláním je nejen realizovat kompletní vydávání magazínu, ale také se ve svých článcích vyjadřovat k obsahu autorských článků ve všech úhlech pohledů, reagovat na ně pokud možno objektivně a nezaujatě, analyzovat publikované informace, sestavovat nejrůznější přehledy a statistiky, definovat vlastní hodnotící závěry a pokoušet se vybírat z jednotlivých úhlů pohledů zásadní informace tak, aby se v nich mohli čtenáři přehledně orientovat a získávali tak jasnější představu, KDE JE VLASTNĚ PRAVDA.
 

2. Obsah příspěvků

● Každý autor publikuje v tomto magazínu své dílo na svou vlastní odpovědnost s ohledem na respektování autorských práv ke všem textům, jakož i zvukovému a obrazovému materiálu, které nabídne redakci v rámci svého příspěvku k publikování.
● Redakce ani provozovatel tohoto magazínu nenesou právní odpovědnost za správnost, úplnost a objektivnost informací, které zde autoři publikují pod svým jménem.
● Redakce pouze reviduje články po stránce pravopisné, případně stylistické.
Obsahově nevhodné články nebo příspěvky, které odporují zásadám etiky a slušného chování, si redakce vyhrazuje právo nepublikovat.
 

3. Anonymita příspěvků

Příspěvky anonymních autorů zásadně neuveřejňujeme.
Čtenáři tohoto magazínu mají právo na to, aby znali jméno a příjmení autora článku a měli přímý přístup k jeho e-mailu (bez zprostředkování redakce), který bude uveden vždy za jeho jménem a příjmením.
● E-maily jsou v tomto magazínu z bezpečnostních důvodů uveřejňovány bez znaku @ (zavináč), který je v mailových adresách nahrazen písmenem „a“ v závorce (a), což omezí automatické roboty ve vyhledávání e-mailových adres na webových stránkách, jejich archivaci v databázích a následné rozesílání spamů.
● Vzhledem k tomu, že magazín nevede žádnou databázi uživatelů podle adres autorů a dalších identifikačních údajů (rodné číslo, číslo OP atd.), nejsme schopni určit, zda Vámi uvedené jméno v registraci autora - stejně tak jako Váš e-mail - není falešné.
Naším cílem však není zjišťovat a dokazovat, že zde někdo publikuje pod falešným jménem.
Celý publikační systém je postaven na autorské registraci z toho důvodu, že jakmile získáme přesvědčivé signály o tom, že inkriminovaný autor své příspěvky publikuje pod falešným jménem nebo e-mailem, tak si vyhrazujeme právo všechny jeho příspěvky z magazínu okamžitě natrvalo odstranit a navíc o tomto kroku veřejně informovat čtenáře tohoto magazínu.
● Věříme, že tímto opatřením se nám podaří předejít většině podvodů, neboť na každý podvod se dříve nebo později nějakým způsobem přijde.
 

4. Data v rubrice KATALOGYVeškerá data publikovaná v rubrice KATALOGY si zadávají soukromé osoby i podnikatelé sami.
● Podnikatelé a odborníci k tomu budou v začátcích magazínu vyzváni provozovatelem.
Redakce v žádném případě nekontroluje správnost vložených dat ani jejich momentální aktuálnost a nenese za ně právní odpovědnost.
Provozovatel nenese odpovědnost za žádnou škodu nebo újmu, která vznikne třetím osobám tím, že registraci v databázi provede z vlastní vůle osoba, která k tomu není zmocněna.
● Pokud se společnosti, uvedené v rubrice KATALOGY, v budoucnu rozhodnou tuto vlastní bezplatnou reklamu v magazínu nevyužívat, bude na jejich písemnou žádost z rubriky KATALOGY odstraněna.
● Všechny informace v rubrice KATALOGY jsou v tomto magazínu publikovány výhradně z reklamních a propagačních důvodů, abychom čtenářům magazínu umožnili najít zde přímý kontakt na autory, odborníky, výrobce, servismany, podnikatele a další osoby, publikující v magazínu své příspěvky, a to spolu s jejich kompletním přehledem.
● Do magazínu mohou přispívat také osoby a společnosti, jejichž působnost je mimo hranice České republiky. Jejich příspěvky však musejí být zpracovány v českém jazyce.
 

5. Autorská práva

Veškeré příspěvky v textové i obrazové podobě, které jsou uveřejněny v magazínu, podléhají ze zákona autorskému právu, a jejich další užití, šíření či kopírování v jakékoli podobě je možné pouze se souhlasem provozovatele magazínu.
● V případě použití materiálů se souhlasem provozovatele magazínu je nutné vždy uvést jméno a příjmení autora příspěvku spolu s názvem magazínu a jeho elektronickou adresou  www.avytapeni.cz
Provozovatel neručí za jakékoli závazky, které v magazínu nabízejí podnikatelské subjekty formou samostatné reklamy a inzerce (bannery apod.), ani formou vlastních PR článků.
● Veškeré podnikatelské aktivity inzerentů s cílem oslovit třetí osoby za účelem nabídky a prodeje vlastních výrobků a služeb jsou vedeny mimo sféru zájmu provozovatele magazínu.
Každý čtenář užívá informace uveřejněné v magazínu na své vlastní riziko.Libor Směja
provozovatel magazínu
Automatické vytápění
duben 2009


 


 


Související článek:  Pavel Loužecký: Šéfredaktorské přiznání


 


Poradíme vám

Jak dlouho trvá předělání staré kotelny na novou? Celý text »
Benekov ling 50 uhlí Celý text »
Kotel Pelling 27 - hořák na obilí Celý text »

Ohlasy

Díky, super článek Celý text »
Neprodloužili jste náhodou vaší akci "dotace"? Zajímal by mě set s nejmenším kotlem a aku 850 litrů. A nejsou na ... Celý text »
Musím naprosto se vším souhlasit. Časopis je opět, tak jak je Vám p. Loužecký vlastní, veden naprosto profesionálně. V minulosti ... Celý text »

Copyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz