Jak se staví komín ESLEKO G0 ECONOMY.

25.08.2011 | Libor Směja, ESEL TECHNOLOGIES s.r.o. | Pohled podnikatelů | Téma: Různé

Prostředníctvím této reportáže, Vám přinášíme možnost seznámit se s možností jak si postavit sám komín ESLEKO.

V tomto případě se jednalo o typ ESLEKO G0 ECONOMY o výšce 6,5 m.
Verze ECONOMY nemá z výroby osazené komínové dvířka a nemá udělán otvor pro připojení kouřovodu. U verze STANDARD, jsou již tyto prvky provedeny ve výrobě.
Všem, kteří si chtějí postavit komín sami, doporučuji zakoupit vždy verzi STANDARD.
Stavba tohoto komínu proběhla dne 16.8.2011 v okolí Odolené vody.

Ceny komínu ESLEKO naleznete zde.

Cena tohoto kompletního komínu i s DPH: 18.218,- Kč
Cena montáže tohoto komínu s DPH: 6.435,- Kč
Stavbu provedli pracovníci firmy ESEL.

 

                    

Po příjezdu na místo stavby komínu je potřeba obhlídnout situaci na místě staveniště. Taktéž je nutno si zjistit všechny dostupné informace o zdroji, který bude ke komínu připojen. Na základě těchto informací je nutno následně umístit a správně orientovat komínové dvířka, zděř pro kouřovod a zděř pro regulátor komínového tahu ESREKO.

 

  

Jako první je potřeba připravit základovou tvárnici a tvárnici do které se budou vlepovat komínová dvířka.

 

  

Osazení první tvárnice je vždy nejdůležitější, neboť její usazení do vodoroviny rozhoduje o svisle postaveném komínu.

 

  

V první tvárnici je potřeba vždy zaslepit tu část průduchu, která je pod úrovní vybíracích dvířek. V tomto případě provedeno tak, že průduch je zasypán kamením a následně je zalepen lepidlem, které se používá ke stavbě komínu.

 

  

Po usazení první tvárnice a čekání na ztuhnutí lepidla se může připravovat tvárnice s vybíracími dvířky. Obrys dvířek se překreslí na kteroukoli stranu tvárnice a provede se výřez části stěny tvárnice o požadovaném rozměru dvířek.

 

  

Obrázek vlevo zachycuje tvárnici po vyřezání ovoru pro vybírací dvířka, obrázek vpravo zobrazuje postup odvrtávání tvárnice, do které bude zaústěn kouřovod kotle. Po odvrtání se ostrým sekáčem provede vysekání díry o ve tvaru kruhu. Průměr díry je dle průměru kouřovodu, který bude do komínu zaústěn.

 

  

A takto vypadá otvor pro kouřovod po vysekání, před tím, než je do něj vlepena komínová zděř. Na obrázku vpravo je zachyceno usazení tvárnice č.2, do které přijdou vlepit vybírací dvířka.

 

                     

Zde je vidět již vlepený rám pro komínové dvířka. Obrázek vpravo zobrazuje správné nanesení lepidla, kterým se spojují jednotlivé tvárnice.

 

                    

Zde je vidět kompletní spodní část komína ESLEKO G0 ECONOMY. Odspoda: komínová dvířka, otvor pro regulátor komínového tahu ESREKO 150 a nahoře otvor pro zaústění kouřovodu od kotle.

 

  

Pro prostup střechou je potřeba vytvořit otvor. Před jeho provedením doporučujeme provést konzultaci s klempířem, který bude provádět následné oplechování. Zabráníte tím nečekaným překvapením.

 

  

 A zde už je vidět, že práce se blíží zdárně ke konci. Na poslední tvárnici je nutno přilepit plastbetonovou komínovou desku. Výhodou plastbetonu je jeho nízká hmotnost. Díky této skutečnosti je schopen komínovou desku osadit jeden člověk.

 

                                               

Vlevo pohled na kompletní spodní část komína, vpravo na horní část komína. Komíny s průduchy pr.180 a 200mm, je potřeba po vytvrdnutí lepidla ještě ochránit proti povětrnostním podmínkám omítkou, popř. jen lepidlem s perlinkou. 

 

                                                         

Detailní pohledy na spodní část komína. 

 

                                        

Dílo hotovo, jede se domů :-) Na obrázku vpravo je vidět osazený regulátor komínového tahu ESREKO.

 

Více o komínech ESLEKO, naleznete na webu www.esleko.cz

Foto © Rostislav Farský

 Copyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz