Jak se staví silo na pelety (sezónní zásobník)

10.06.2010 | Libor Směja, ESEL TECHNOLOGIES s.r.o. | Pohled odborníků | Téma: Doplňky automatických kotelen

Vážení čtenáři,
vzhledem k tomu, že většina z vás má problém, jak po instalaci kotle Guntamatic vybudovat silo na pelety (celoroční zásobník), rozhodli jsme se pro vás připravit tuto fotoreportáž se stručným popisem, jak nejlépe na to. Pokud i tak budete mít nějaký problém, neváhejte nám napsat dotaz na info@guntamatic.cz , popř. zavolat na tel.č.777 283 009.
 

 Obr.č.1. - základem kvalitní stavby sila je rovná podlaha.  Obr.č.2 – na tuto rovnou podlahu se umístí šnekový dopravník. Jeho délky jsou různé, a tak se váš šnekový dopravník může lišit od tohoto co vidíte na obrázku. Tento se skládá z hnací jednotky a 2 ks šnekových dopravníků o délce 1,5 metrů. Celkem 3 metry. Tento dopravník je určen do prostoru o délce 3,0 – 3,5 metrů.
 Obr.č.3 – dopravník se vždy snažíme umístit do středu místnosti. Místnost by měla mít šířku od 1,5 metrů do max.2,6 metrů. Zde vidíte místnost o šířce 2,6 metrů.  Obr.č.4 – k první části připojíme druhou a celý dopravník sešroubujeme v jeden celek.
 Obr.č.5 – hnací jednotka je umístěna mimo prostor sila (většinou v kotelně), kde je spojena se šnekem v otvoru 30 x 25 cm, který musí být po instalaci protipožárně utěsněn minerální vlnou (dodávka od firmy Guntamatic se šnekem). Následně se tento detail překryje z obou stran pozinkovaným krytem dodávaným taktéž se šnekem.  Obr.č.6 – když je prostup stěnou utěsněn minerální vlnou a detail je překryt pozinkovanými plechy jak ze strany kotelny, tak ze strany sila, je možno dokončit osové i výškové vycentrování šnekového dopravníku. Nutno udělat co nejlépe, neboť šnekový dopravník je zároveň základní prvek pro založení dřevěné výdřevy sila – viz. další snímky.
 Obr.č.7 – po finálním ukotvení šneku do podlahy je možno přistoupit k rozměření umístění výdřev. POZOR ! – každá strana má jinou výšku a jinou délku výdřevy. Nutno vždy dodržet úhel stoupání od 35°do 40°. V tomto případě byla jedna strana dlouhá 152 cm a druhá 159 cm. Pokud máte naměřené výšky po celém obvodu sila, je možno přistoupit
k rozměření nosné konstrukce sila.
 Obr.č.8 – zde na stěnách je vidět rozměření budoucí
nosné konstrukce sila.
Obr.9. – zde je již nosná konstrukce částečně nainstalována. Je provedena ze smrkových hranolů o rozměru 5x5cm. Té trubky si, prosím, nevšímejte, to je jen odpad z pračky, který touto místností prochází.  Obr.č.10 – pokud jsou šikminy sila delší než 1,5 metrů, doporučuje se je v polovině délky podepřít. Zde je podepření provedeno také z hranolků 5x5cm a ukotveno k patě svislých sloupků.
 Obr.č.11 – pokud máte připravenou na jedné straně nosnou konstrukci, je možné přistoupit k montáži desek, které vytvoří šikminu sila o stoupání 35°- 40°. Tato šikmina je provedena z podlahových palubek o síle 28mm. Skvěle je lze osadit do drážky šnekového dopravníku, která je na to připravena, viz. další obrázek.  Obr.č.12 – detail umístění palubky o tloušťce 28mm
do srážky ve šnekovém dopravníku.
 Obr.č.13 – na horní straně je potřeba dbát na to, aby palubka byla jednak podepřena na nosném profilu 5x5cm a zároveň zapřena do stěny místnosti.  Obr.č.14 – takto je hotova levá strana sila. Pokud vás zaujalo, proč jsou na té zadní stěně OSB desky, tak je to z důvodů vlhké zdi a potřeby oddělení paliva od jakéhokoliv zdroje vlhkosti. Pokud máte vlhké všechny stěny, můžete OSB deskami obložit všechny stěny. OSB deska je známá jako parobrzda, tudíž vlhkost k palivu nepustí !
 Obr.č.15 – dokud nemáte hotovou druhou stranu sila, doporučujeme udělat ihned všechny činnosti, které by se pak v šikmém prostoru špatně prováděly. Zde se například namontovala pružná matrace (dodávka Guntamaticu zároveň s plnícími koncovkami), která zajišťuje, že se pelety při foukání do zásobníku při délce zásobníku, menší než 4 metry, nerozbíjí o zadní stěnu sila. Matrace má šířku 1 metr, délku 1,2 metru a ukotvuje se do stropu. Pokud máte strop zateplený např.EPS, jako v tomto případě, je lepší matraci přidělat do zadní stěny, viz.detail na dalším obrázku.  Obr.č.16 – detail uchycení matrace do zadní stěny. V tomto případě to do stropu nešlo, neboť je zde 12cm EPS. Matrace se umisťuje tak, aby visela 10cm od zadní stěny a v dolní části byla volná.
 Obr.č.17 – dokud ještě nemáte hotovou druhou šikminu, dodělejte si i ostatní detaily tak, abyste se pak k nim již nemuseli vracet. Zde vidíte detail ukončení šnekového dopravníku a jeho zakrytování.  Obr.č.18 – pohled na detail z předchozího obrázku,
ale v jiném úhlu.
 Obr.č.19 – všechny detaily jsou hotovy, a tak se může přikročit ke kladení desek pravé šikminy. Svislé sloupky jsou v tomto případě od sebe vzdáleny 63cm.  Obr.č.20 – postup kladení pravé šikminy;  jelikož jsou desky šikminy delší než 1,5 metrů, jsou opět podepřeny.
 Obr.č.21 – detail pravé šikminy zespoda.  Obr.č.22 – detail z prostoru osy šnekového dopravníku.
 Obr.č.23 – kladení pravé šikminy ukončeno.  Obr.č.24 – pokud nechcete mít prach ani pod silem, lze všechny spoje přetěsnit tmelem na parkety od firmy SOUDAL, zde v barvě břízy (ladila více, než barva smrk).
 Obr.č.25 – vše hotovo a připraveno k naplnění peletami. Pokud jsou plnící trubky k sobě blíže než 0,5 metru, je nutno odsávací trubku zkrátit tak, aby byla zároveň se zdí. Zde je vzdálenost větší, tudíž jsou trubky ve stavu, v jakém přišly od výrobce.  Obr.č.26 – vše hotovo a připraveno k naplnění peletami.
Obr. 27 - Revizní dvířka je vhodné opatřit dřevěnou dělenou přepážkou. Díky ní lze dvířka otevřít, aniž by došlo k vysypání pelet do prostoru kotelny. Obr. 28 - Pokud máte v prostoru skladu paliva okno, je vhodné jej opatřit také dřevěnou dělenou přepážkou tak,
aby nedošlo k rozbití skla vlivem tlaku pelet.
 Obr.č.29 – vše hotovo a připraveno k naplnění peletami.  Obr.č.30 – před plněním je ještě nutno zkontrolovat, zda se v průběhu montáže výdřevy nedostaly do šnekovnice nějaké nežádoucí předměty. Pokud ano, je potřeba je vyjmout. Ve šneku mohou být jen piliny!
  
  Obr.č.31 – a takto vypadá prostor po ručním naplnění 500 kg pelet. Ty zbyly majiteli z předchozí topné sezóny,
a tak zde byly nasypány ručně. Až to bude provedeno cisternou, bude zásobník naplněn nejprve vzadu.

 Copyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz