Kotlíkové dotace - šance získat až 127.500 Kč

24.08.2015 | magazín | redakce |, Automatické vytápění | Pohled redakce | Téma: Rozhovory

Vzhledem k tomu, že se poslední měsíc ve všech médiích objevuje informace o Kotlíkové dotaci, položili jsme specialistovi na čerpání dotací při rekonstrukcích kotelen panu Liboru Smějovi, jednateli společnosti ESEL TECHNOLOGIES s.r.o. pár otázek.

 

Libor Směja
Jednatel společnosti
ESEL TECHNOLOGIES s.r.o.

Co říkáte na nové Kotlíkové dotace?
Jsem potěšen, že se zde po 5 letech objevuje zase smysluplný program pro větší obměnu starých kotlů v domácnostech. Naposledy probíhala masová obměna v rámci programu Zelená úsporám v letech 2009-2010 a to už je hodně dávno.

Byly tenkrát podmínky pro občany tak příznivé jako teď?
Ne, to nebyly. Tenkrát bylo možno dotací podpořit jen kotle na biomasu (především se jednalo o pelety) a jen částkou 95.000 Kč. Teď je možno získat částku až 127.500 Kč a lze získat dotaci přes 105.000 Kč i na kotle spalující hnědé uhlí Ořech 2.

Kolik musím utratit peněz při výměně kotle, abych mohla získat maximální možnou dotaci ve výši 127.500 Kč?
Abyste mohla získat maximální podporu, je potřeba abyste bydlela v oblasti s překračovanými limity znečištění ovzduší, investovat 150.000 Kč do nové kotelny a koupit si kotel jen a pouze na biomasu. Biomasou jsou myšleny hlavně dřevní pelety. V případě že si koupíte kombinovaný kotel na uhlí a pelety, nebo jen na uhlí a bydlíte mimo oblast s překračovanými limity znečištění, můžete dosáhnout výše podpory jen 112.500 Kč resp. v případě zakoupení kotle jen na uhlí je výše podpory maximálně 105 000 Kč.

Jsou nově vyhlášené podmínky pro občany přísné nebo mírné?
Vzhledem k tomu, jakou mají možnost získat finanční částku, tak jsou mírné. Za 150 000 Kč se dá již koupit slušný kotel a zainvestovat větší část nákladů na jeho výměnu. Myslím si, že tak velkorysá nabídka od státu vůči občanům tady v oblasti vytápění ještě nikdy nebyla a proto by ji měli využít. I zde platí: „Kdo dřív přijde, ten dřív mele“. Množství finančních prostředků a množství dotovaných instalací je omezené.

Jak dlouho tento dotační program potrvá?
Program by měl trvat do roku 2020. Momentálně je rozdělen na 3. etapy v kterých by mělo být rozděleno celkem 9 mld. Kč. V současnosti poběží 1. etapa, která má za cíl vyměnit 20 000 kotlů a je na ni určeno 3 mld. Kč. Pro každý kraj je rezervována určitá částka podle množství nevyhovujících kotlů a ta se musí vyčerpat. Nejvíce kotlů by se mělo vyměnit v Středočeském kraji a v Moravskoslezském. Celkem asi 6500 kotlů jen v těchto dvou krajích. Nejméně výměn proběhne v Praze a v Karlovarském kraji, zde je plánována výměna jen cca 600 kotlů.

Kdo na dotaci nemá nárok?
Nárok na ni nemají lidé, kteří v současnosti topí plynem, nebo biomasou a chtěli by měnit kotel za kotel na uhlí. Taky na ni nemají nárok lidé, kteří mají již kotle 3. a 4. třídy. To znamená, pokud už někdo má kotel s podavačem (kotel se samočinnou dodávkou paliva), nemůže dotaci získat. Dotace je určena opravdu jen lidem, kteří mají dnes starý kotel na tuhé paliva 1. a 2. třídy.

Zatím jste zmiňoval jen čtyři kraje, bude možné žádat o dotaci ve všech krajích ČR?
Ano, tato dotace bude vyhlášená ve všech krajích. Předejde se tím problémům, které byly v minulosti, když Kotlíkové dotace vypsaly jen Středočeský kraj, Ústecký kraj a Moravskoslezský kraj.

Jak se dozvím, které kotle jsou dotované a které ne?
Ty kotle, které budou v rámci programu dotovány, budou součástí speciálního seznamu, který povede Státní fond životního prostředí. Kraje mohou určit, že některé typy kotlů nechtějí. Dotované kotle instalované naší firmou naleznou zákazníci na našem webu DotaceNaKotel.cz

Jaké kotle to jsou?
Budeme se držet léty ověřených výrobců a jejich výrobků. Takže se naši zákazníci mohou těšit na výrobky Guntamatic, Benekov, Licotherm, Ponast a Verner. V oblasti biomasy jsou již všechny výrobky certifikovány, v oblasti uhlí ještě výrobci dohánějí určité zpoždění, ale během podzimu by měly být k dispozici všechny výkonové řady.

Kdy musí být kotel nainstalovaný, aby se na něj vztahovala dotace?
Dotace se vztahuje na všechny výměny kotlů provedené po 15. 7. 2015. Takže pokud si necháte nainstalovat od nás kotel již zítra, máte nárok na Kotlíkovou dotaci. Žádost bude možné podat až po tom, kdy jednotlivé kraje vyhlásí příjem žádostí a sdělí způsob, jakým se budou podávat.

Může v rámci Kotlíkových dotací provést instalaci kdokoli?
Ne, nemůže. V České republice teď platí zákon, který umožňuje instalovat dotované kotle na biomasu jen držitelům profesní kvalifikace. Tato skutečnost by měla zabránit, aby kotle instaloval kde kdo, tak jak se to stávalo v minulosti. Špatná instalace je pro zákazníka pohromou. Od června 2015 jsme držiteli profesní kvalifikace pro montáž kotlů na biomasu, která je nutná pro instalaci dotovaných kotlů na biomasu.

Jak je na Kotlíkové dotace připravena vaše firma?
Myslím, že velmi dobře. Vzhledem k tomu, že jsme v letech 2009 a 2010 byli vždy na prvním místě v počtu vyřízených dotací v celé České republice, tak máme ověřený a funkční model, jak co dělat. A tento model hodláme použít i v případě těchto Kotlíkových dotací.

Kolik můžete ročně nainstalovat kotlů v rámci Kotlíkových dotací?
Ze zkušenosti, které máme z minulosti si myslím, že ročně dokážeme nainstalovat v rámci tohoto programu 200 – 300 kotlů. Na všechny kotle jsme samozřejmě připraveni vyřídit dotaci, pokud žadatel bude splňovat všechny podmínky pro její získání.

Co v rámci tohoto programu budete ještě zákazníkům nabízet?
V rámci Kotlíkových dotací vyřizujeme veškerou administrativu od fotodokumentace stávajícího kotle, doložení realizace nového kotle, vypracování všech potřebných prohlášení a potvrzení, dokladů o likvidaci starého kotle i komunikaci se Státním fondem životního prostředí či Krajským úřadem až po konečné připsání dotace na účet žadatele.

Z našeho rozhovoru jsem nabyla dojmu, že víte, co děláte, jak mám pokračovat, pokud chci kotel i s dotací od Vás?
Nejdříve si ověřte, zda splňujete podmínky pro získání dotace. Jedná se především o to, zda máte v současnosti rodinný dům určený k bydlení a v něm starý kotel 1. a 2. třídy (to jsou takové ty staré Dakony, Viadrusy, OPOP, Etky, Slokovy atd.). Následně nás kontaktujte a my se k Vám přijedeme podívat – tato služba v hodnotě 2.650 Kč je teď zdarma. Po provedené prohlídce zkonstatujeme, zda je vše v pořádku a zda má smysl pokračovat v jednání ohledně výběru kotle, výpočtu PENB budovy a splnění dalších podmínek nutných pro získání dotace. V rámci prohlídky provedeme fotodokumentaci stávajícího stavu a vypracujeme Vám nezávaznou nabídku na výměnu kotle. V případě, že budete chtít realizaci provést s námi, objednáte si ji a zbytek již necháte na nás.

Co ještě budu muset udělat kromě výměny kotle?
Žadatel o dotaci musí u starších domů, které nesplňují třídu C dle PENB,  provést alespoň minimální opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu (tedy například výměnu oken či dveří či částečné zateplení).

A když nevím, jakou třídu má můj dům?
Tak to zase necháte na nás. My k Vám pošleme Energetického specialistu, který provede výpočet a pokud nebudete splňovat třídu C, tak vám navrhne, jaké mikroopatření bude vhodné udělat, aby byly splněny podmínky dotačního programu.

Na co si mají dát lidé pozor?
Tak jako vždy v naší republice i s příchodem tohoto dotačního programu se vyrojí spousta podvodníků, kteří budou chtít profitovat na tomto programu. Je potřeba zjistit si o realizační firmě co nejvíce zkušeností, prověřit reference, kterými se chlubí, prověřit zda je vlastníkem profesní kvalifikace pro instalaci kotlů na biomasu atd.

Děkuji za rozhovor, bylo to poučné.
Nemáte zač. Já děkuji taky.

 Copyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz