Proč koupit a nainstalovat regulátor komínového tahu ESREKO.

13.08.2012 | Libor Směja, ESEL TECHNOLOGIES s.r.o. | Pohled podnikatelů | Téma: Různé

Léto se pomalu přehouplo do své druhé poloviny a mnoho z vás již přemýšlí, jak vylepšit svojí kotelnu a jak dosáhnout úspor při vytápění v následující topné sezóně. Vzhledem k tomu, že cena paliv neustále stoupá, tak i úspora paliva v řádu 10 - 32% znamená úsporu ve výši několika tisícikorun. Abych vám to přemýšlení trochu ulehčil, mám pro vás jeden TIP.

Tím TIPem není nic jiného, než Regulátor komínového tahu ESREKO.
Je to zařízení, které může použít každý z vás, kdo ho ještě nemá a topí kotlem, krbem nebo kamny na dřevo, uhlí, pelety, plyn apod. (dále budu zmiňovat již jen kotel, ale platí to i pro krby a kamna a je jedno, jaké používají palivo).
I když se jedná o velmi levné a jednoduché zařízení, jeho výsledky se dostaví již první den, kdy ho umístíte do komína, popř. do kouřovodu vašeho kotle. Je úplně jedno z jakého máte materiálu komín a zda se jedná o nový nebo starý komín. Návratnost investice ve výši do 1.800 Kč se dostaví již během několika následujících měsíců používání.

Jak je to možné?

Regulátor komínového tahu ESREKO je mechanické zařízení, které je umístěno za výstupem spalin z kotle. Umístěno může být na kouřovodu mezi kotlem a komínem, nebo v komínovém tělese pod zaústěním kouřovodu do komína. Vyrábí se ve velikosti průměru 150 mm nebo 200 mm.
Toto umístění zaručuje jeho správnou funkci, která spočívá v tom, že oscilační klapka se podle velikosti tahu komína otevírá nebo zavírá a tím reguluje tah v komíně na hodnotu, požadovanou výrobcem kotle.

Ptáte se co to znamená?

Každý kotel, který k provozu používá komín, je ovlivňován podmínkami, které jsou v komíně. Aby kotel pracoval správně, má od výrobce předepsáno, jaký má být při provozu tah na výstupu z kotle, tj. v místě, kde je na kotli trubka, na kterou se připojuje kouřovod. Platí, že čím je větší tah v komíně, než tah uvedený výrobcem kotle, tím nižší je účinnost kotle a tím vyšší jsou Vaše ztráty.
Každý komín je navrhován tak, aby i za nepříznivých klimatických podmínek vytvářel dostatečný tah pro konkrétní topidlo. Jenomže klimatické podmínky mohou být naopak velmi dobré a příznivý tlak vzduchu, teplota a k tomu navíc silnější vítr, mohou tah komína významně zvýšit.

Kde vznikají ztráty způsobené vysokým tahem komína?

Uvedu tři příklady:

1/ Kotel je v útlumu a palivo jen žhne. Vysoký tah v komíně způsobí, že palivo již nežhne, ale hoří a vyrábí energii, kterou není schopen topný systém pojmout a proto utíká komínem do venkovního prostředí.
Výsledkem je dříve vyhaslý kotel, bez útlumového režimu (u retortových hořáků  navíc hluboké zahoření paliva do retorty) a tím i vyšší spotřeba paliva.

2/ Kotel je vyhaslý, ale vzhledem k tomu, že má v sobě keramické akumulátory, předává i v době nehoření tepelnou energii výměníku tepla. Vysoký tah v komíně způsobí, že do spalovací komory kotle je přes přívody primárního vzduchu přiváděn vzduch z okolí kotle a dochází jednak k ochlazování keramických akumulátorů, tak i ochlazování teplosměnných stěn výměníku.
Výsledkem je ochlazení keramického akumulátoru a teplosměnných ploch výměníku a tím i potřeba dřívějšího zapálení kotle, což v konečném důsledku znamená vyšší spotřebu paliva.

3/ Kotel normálně topí. Vysoký komínový tah způsobí urychlení spalování. Díky tomu se zvyšuje teplota a rychlost spalin. Teplosměnné plochy výměníku tepla nemohou ideálně přenášet teplo na topné médium, většinou topnou vodu nebo vzduch a komínem uniká více tepla, než by bylo nutné.
Výsledkem je zvýšená komínová ztráta, špatné regulování výkonu kotle, vyšší úlet prachových částic a hrozí porucha kotle, popř. trvalé poškození komína vysokou teplotou spalin.


Aby těch výhod nebylo málo, tak regulátory komínového tahu ESREKO jsou vybaveny ještě protiexplozivní klapkou, která ochrání komín při explozi dřevoplynu v komíně. V momentě kdy dojde k explozi nespáleného dřevoplynu v komíně nebo v kouřovodech, protiexplozivní klapka se otevře a přetlak se uvolní do okolního prostoru, aniž by mohlo dojít k poškození komína nebo kouřovodu.

Funkce regulátoru je vidět na tomto videu.

Pokud byste si chtěli regulátor ESREKO objednat, navštivte e-shop VšeProKotelny.cz nebo zavolejte na +420 777 283 009.

Více informací také na webové stránce www.esreko.cz

 

Detailní popis regulátoru:

 

 Copyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz