Téma měsíce: DOTACE NA VYTÁPĚNÍ

15.04.2009 | Pavel Loužecký, Automatické vytápění | Pohled podnikatelů | Téma: Dotace na automatické kotle

Rozhovor s jednatelem společnosti esel technologies s.r.o. Liborem Smějou (4)

•  Zdá se, že v měsíci dubnu 2009 propukla mezi lidmi, institucemi a firmami jakási epidemie zájmu o získání dotací na vytápění. Jakým způsobem se dotkla firmy esel technologies s.r.o.? 

Jelikož jsme se v dostatečném předstihu připravili, tak se nás výrazným způsobem nedotkla. V současnosti upravujeme jen detaily naší činnosti pro podporu našich zákazníků tak, aby jich co nejvíce dostalo požadovanou dotaci v jimi požadované výši. V nejbližších dnech spustíme vlastní web, který se věnuje pouze dotacím na kotle na biomasu, neboť v záplavě novinových zpráv a různých informací na internetu se v této věci zákazníci dost obtížně orientují. 
Náš web by pro ně měl být pomocníkem a průvodcem po celou dobu zpracování jejich žádosti o dotaci, realizaci díla, až po úspěšné proplacení dotace. Samozřejmě mluvím jen o našich zákaznících. Ostatní musí hledat informace a podporu u svých partnerů. Věřím, že spousta zákazníků se nebude snažit experimentovat, a v tak ojedinělé chvíli se obrátí na nás.

•  Když normální člověk navštíví stránky několika ministerstev a institucí, které se dotacemi na vytápění zabývají, musí být zákonitě zděšen, kolik informací se na něho valí a kolik toho musí vtěsnat do své hlavy, aby se alespoň trochu v té legislativně-prováděcí změti zorientoval, natožpak aby konkrétně věděl, co a jak má udělat. Dá se vůbec nějak tato obrovská agenda zestručnit, zjednodušit, zkrátit a „zpřehlednět“? Obávám se, že i když 50% dotace z částky kotle znamená pro občana hodně peněz, tak samotné podání žádosti spoustu lidí odradí od snahy dotaci získat. Co byste jim poradil? 

Že to bude složité pro zájemce, kteří dotaci na vytápění ještě nikdy neřešili a po jejím získání už nikdy řešit nebudou, se vědělo. To, co je pro úředníky jednoduché, může být pro mnohé zákazníky těžkou noční můrou. Všem radím, aby se jednoznačně obrátili na nás a instalovali svou kotelnu na biomasu s námi. Naše firma splňuje všechny požadavky a podmínky Státního fondu životního prostředí (SFŽP), což je již prvním předpokladem pro získání dotace.
Dále disponujeme kvalitním know-how a širokou škálou kotlů na biomasu, které by měly vyhovět i těm nejnáročnějším zákazníkům.
O řízení kvality dle ISO 9000:20001 se zde snad ani nebudu zmiňovat, to by měl být u špičkové firmy standard. Na něj pak navazují další záležitosti spojené s dodáním potřebných cerifikátů, protokolů, osvědčení atd. Nedokážu si představit, že by náš zákazník nedostal žádný dokument, který SFŽP požaduje, což se u jiných firem a soukromníků může klidně stát. Zákazník tak v důsledku úspory pár tisíc korun může přijít o desítky tisíc, což pro něho jistě nebude příjemné.

•  Líbí se mi, že mluvíte jasně, stručně a takříkajíc „pro normální lidi“. Začněme tedy s dotacemi od občanů: Co konkrétního nabízí vaše firma majitelům rodinných domů a dalších objektů, kteří se rozhodnou pro změnu dosavadního vytápění a budou si chtít pořídit dotovaný, ekologický, automatický kotel? 

Jak už jsem uvedl – hlavně komplexní služby, ať už před podáním žádosti na SFŽP, tak i poté. Pokud nás zákazník osloví, přijedeme k němu, zmapujeme aktuální stav jeho kotelny a vytápěného objektu a navrhneme optimální řešení dle požadavku zákazníka a jeho finančních možností.
Zákazník od nás dostane nabídku, která bude obsahovat veškeré náklady na provedení dodávek a prací. Toto vše je ZDARMA, takže až do této chvíle zákazník nezaplatí ani korunu.
V případě, že se mu bude naše nabídka líbit a bude s ní souhlasit, stačí když ji podepíše a pošle k nám do firmy. Zde tuto nabídku přijmeme, pošleme zákazníkovi potvrzení o přijetí jeho objednávky a zálohovou fakturu ve výši 70% na realizaci díla (kotelny na biomasu).
Následně s ním ještě dohodneme termín instalace tak, abychom se přizpůsobili jeho požadavkům.
Po zaplacení zálohy rezervujeme zákazníkovi daný kotel a jeho příslušenství.
V den montáže k němu naši montážníci přijedou s veškerým zařízením, které mu v co nejkratší době namontují, zprovozní, zaškolí ho a předají mu veškerou dokumentaci, týkající se instalace.
Po provedení vyúčtování pošleme zákazníkovi fakturu na zbytek částky a počkáme na konečnou platbu od zákazníka.
Po jejím přijetí zákazník dostane zbytek dokumentace včetně záručního listu tak, aby tyto doklady mohl předat na SFŽP a získat dotaci = získat zpět část vlastních prostředků, které do toho vložil.
Dle mých informací by měl obdržet peníze do 3 týdnů od předání všech dokladů na SFŽP nebo jeho krajská pracoviště, která jsou v každém kraji.
Zde upozorňuji, že každé krajské pracoviště pracuje jinak, a tak se může stát, že to, co se rychle podaří v jednom kraji, nemusí platit v druhém kraji. Každopádně i toto bude možno zjistit na našem novém webu, kde chceme mít seznam všech našich zákazníků, kteří dotaci získali a od nich se budeme snažit získávat a zveřejňovat jejich praktické zkušenosti s vyřízením dotace.

•  To zní jako sci-fi. Opravdu to tak funguje? 

Ano, funguje. Není to sice až tak jednoduché, jak je to zde na pár řádcích popsáno, ale je to proces, který jsme uvedli do praxe v březnu 2006 a postupně ho zdokonalujeme, aby byl opravdu co možná nejdokonalejší.
Tři roky zdokonalování jsou opravdu znát. Každý úsek u nás ve firmě zaměstnává jen ty nejlepší lidi, kteří důsledně dodržují veškerá pravidla a postupy, aby všech 250 instalací, které ročně uděláme, proběhlo stejně kvalitně.
Někteří zákazníci se na nás občas zlobí, že realizujeme kotelny jen dle našeho know-how a nejsme ochotni udělat něco nestandardního (říkají, že ESEL dělá kotelny na běžícím páse jak Baťa cvičky), ale my dobře víme, že to, co děláme, proč to tak děláme a jak to děláme je prostě správně, a jakékoliv změny se mohou projevit v budoucnu negativně, ať již na zařízení nebo na spotřebě paliva.
Od jakýchkoliv atypických řešení v důsledku požadavků zákazníka „dáváme ruce pryč“. Dáváme je pryč také od „pofidérních“ zákazníků, kteří jsou pouhými spekulanty, a je na nich na první pohled vidět, že s nimi budou problémy, protože si myslí, že firmy jsou tady od toho, aby si z nich oni mohli udělat „dojnou krávu“. Naštěstí takových lidí není mnoho.
My chceme být na své zákazníky hrdí, a předpokládáme, že i oni budou hrdí na nás. To však lze jen za předpokladu, že obě strany mají pouze ty nejlepší úmysly.
U nás je to dáno naší filozofií podnikání, u zákazníků tuto skutečnost prověřuje obchodně-technický zástupce společnosti, který jako první z firmy zjišťuje, zda daného zákazníka chce společnost jako svého klienta. Možná to zní trochu nafoukaně, ale věřte, že tomu tak je. Naše firma je zde pouze pro lidi, kteří umí maximálně ocenit, že my jsme ochotni nabízet jim naše služby. Naše výhodné partnerství totiž "uzavíráme" se zákazníky minimálně na 15 let. A to je již hodně dlouhá doba a velký závazek jak z naší strany, tak i ze strany zákazníka.
Momentálně naši zákazníci ještě úplně neocení všechny služby, které jim aktuálně poskytujeme, ale vzhledem k tomu, že jsou našimi zákazníky a zůstávají zaneseni v našich databázích, bude je v budoucnu čekat milé překvapení. Je to dáno tím, že Skupina ESEL se stává významným hráčem v oblasti vytápění a má velmi dobrou vyjednávací pozici u výrobců paliva, u dodavatelů technologií, u výrobců kotlů atd., což budou moci všichni naši zákazníci v budoucnu ocenit a následně z tohoto čerpat veškeré výhody, které jim to přinese.

•  Z Vašeho rozhovoru s Jiřím Svobodou z farmy Vysoká jsem se dočetl, že vytápění biomasou v automatických kotlích je velmi výhodné hlavně pro zemědělce, kteří jsou schopni zajistit si palivo do kotlů z vlastních zdrojů (při zemědělské produkci) a tím ušetřit obrovské peníze. Navíc ještě mohou dostat na pořízení automatického kotle až 60% dotací. To zní skoro jako propaganda... :-) 

Možná to zní jako propaganda, ale je to je naprostá realita. Zemědělcům se neustále pomáhá a myslím si, že je to pro spoustu z nich jedinečná příležitost, kdy se mohou přeorientovat z klasického zemědělství na producenty a spotřebitele biopaliv z biomasy.
V případě, že se zemědělci dohodnou s místně příslušnou samosprávou na zásobování svého regionu palivy z biomasy, nic nebrání tomu, aby v tomto segmentu výroby a služeb uspěli. Příkladem nám v tom může být Horní Rakousko, kde je celkem 4700 zemědělců, kteří zásobují 5500 zařízení na spalování biomasy. Jedná se jak o rodinné domy, tak o firmy, obce, školy, školky atd. Když to funguje u sousedů v Rakousku, není důvod, aby to nefungovalo u nás v ČR. Plochy zde jsou, technologie na produkci a sklizeň zemědělského paliva mají již zemědělci nakoupeny, takže je potřeba pouze investovat do technologií na výrobu tepla.
Zde předpokládáme, že budou se zemědělci ve velké míře spolupracovat starostové obcí a budou kooperovat právě v oblasti nasazení moderních technologií na vytápění do všech obecních nemovitostí a zemědělci budou tyto nemovitosti zásobovat ekologickým palivem.
V minulém měsíci jsme již realizovali dvě kotelny, kde byla investorem obec a dodavatelem paliva místní zemědělec. Jedna obec získala dotaci ve výši 85% z proinvestované částky, druhá dostala 90% z proinvestované částky. Obě kotelny byly v investičních nákladech do jednoho miliónu korun.
Jsou to první vlaštovky, ale předpokládáme masivní rozšíření podobných zakázek v průběhu tohoto roku, neboť starostové byli v situaci, že za každou cenu udržovali stávající zařízení v chodu do doby, než budou vyhlášeny podmínky pro dotace. Teď už jim nic nebrání v realizaci nové kotelny na biomasu.

•  Z těch čtyř skupin, které mohou žádat o dotace (občané, podnikatelé, zemědělci, obce), jsou to právě obce, které mohou nyní získat od státu a EU dotace ve výši dosahující až 90% ceny na pořízení automatického vytápění. Co všechno mohou obce ještě v rámci dotace zaplatit mimo samotného kotle? 

Co se týká kotelny, tak vše co je s tím spojené. Pro nezasvěcené uvedu, že je to samozřejmě kotel, ale ke kotli patří ještě bojlery, akumulační zásobníky, odpopelňovače, potrubní rozvody, zásobníky na palivo, řídící systémy kotelen, montážní práce atd. To vše mohou zákazníci nakoupit pod jednou střechou u naší firmy. Celý tento proces je pro ně příjemný v tom, že po celou dobu komunikují pouze s námi, a celou agendu s tím spojenou dostanou od nás. Jistě si dokážete představit, jaký to má přínos pro zákazníky, kterým je naprosto cizí „papírovaní“.

•  Zajímalo by mě, jaký máte názor na tuto otázku: Podaří se díky všem těmto dotacím a opatřením zvrátit stále přetrvávající trend v myšlení lidí, že nejvýhodnější je topit uhlím? Má vůbec uhlí do budoucna perspektivu jako palivo? 

Myšlení lidí v otázce topení uhlím se nepodaří zvrátit. Nelze během pár let odnaučit lidi to, na co jsou zvyklí po celá desetiletí. Hnědé uhlí je taktéž určitou formou biomasy, ale staršího data. Pokud se na trhu objeví kotle, které dokáží spalovat ekologicky i hnědé uhlí, nic nebrání tomu, aby se topilo uhlím i nadále. Již dnes se připravují kotle, které budou tyto ekologické limity splňovat. V brzké době je naleznete také v našem sortimentu.
V mnoha případech je topení uhlím daleko ekologičtější než topení dřevem. Pokud totiž spalujete dřevo v krbu nebo ve starém kotli a nevyužíváte k tomu maximální možné teploty a maximální účinnosti zařízení na úrovni 90%, dochází k daleko větším ekologickým škodám, než v případě spalování uhlí. Toto si například uvědomují v Německu, kde každý krb musí mít na výstupu spalin elektrofiltr zachytávající pevné částice, které by jinak ulétávaly do ovzduší jako zde v ČR a které způsobují rakovinu. To samé si uvědomují ve Slovinsku, kde jsou kotle na kusové dřevo s účinností pod 86% zakázány. Kdyby toto mělo platit v ČR, tak si mohou lidé koupit jen pár kotlů na spalování kusového dřeva od místních producentů. Námi dodávané rakouské kotle GUNTAMATIC SYNCHRO tyto podmínky splňují ve všech ohledech.

•  V rozhovoru s majitelem prvního kotle na štěpku v ČR se mluví o tepelných čerpadlech, a z tohoto praktického příkladu je zřejmé, že v pomyslném souboji mezi tepelnými čerpadly a kotli na biomasu vítězí automatické kotle rozdílem několika tříd. Dají se vůbec tyto dva systémy vytápění srovnávat? 

Srovnání je dost problematické, protože se jedná o dvě úplně odlišné technologie. Společné mají asi jen to, že oba systémy potřebují ke svému provozu elektrickou energii. Oba mají na trhu své místo s tím, že tepelná čerpadla dosáhnou zastoupení na trhu v ČR do výše maximálně 10% a kotle na biomasu do výše maximálně15%.
Co se týká nákladů na vytápění, tak ty budou určitě nižší u kotlů na biomasu, než-li u tepelných čerpadel. Čtenáře upozorňuji, že není jednoduché se v oblasti tepelných čerpadel zorientovat a „nenaletět“ amatérům. Okrajově tuto problematiku sleduji a absolutně nerozumím tomu, proč tento segment trhu někdo nereguluje. To, co se u nás děje s nástupem dovozu levných čínských klimatizací, přestavěných na tepelná čerpadla, která jsou prodávána za neskutečné peníze neznalým zákazníkům, je do nebe volající. 
Velcí a renomovaní výrobci se museli z tohoto segmentu trhu, určeného pro občany, skoro úplně stáhnout a dodávají jen do komerční sféry firmám, protože tam na „čínu“ nikdo neslyší. 
Je mi líto všech zákazníků, kterým již po pěti letech přestává tepelné čerpadlo sloužit, a hledají za něj náhradu. 
O ovlivnění ceny vstupní elektrické energie ani nemluvím. U pelet, štěpky, obilí, uhlí můžeme sami ovlivnit, kde a za kolik tato paliva nakoupíme, u elektrické energie nikoli. V této oblasti je u nás bohužel diktát monopolu, a zákazník se proto musí rozhodovat na vlastní riziko.

•  Myšlenka zavádět v obcích a městech automatizované systémy vytápění na spalování dřevěných pelet mi připadá tak trochu jako sci-fi. Pořád se nemohu zbavit dojmu, že pro mnohé činovníky na obecních úřadech a městských magistrátech zůstane pojmem „kotelna“ navždy spojen s čímsi špinavým, začouzeným, odpudivým a „pekelně“ problémovým. 
Vy naopak prezentujete automatické vytápění v kotlích Guntamatic jako naprosto luxusní záležitost, kterou může řídit jakýkoli úředník pomocí počítače v teple a pohodlí své kanceláře.  Není to pro lidi příliš velká „rána do hlavy“? Většina z nás má přeci jen práci „kotelníka“ spojenou s čímsi podřadným, s místem, kam byli za minulého režimu odkládáni disidenti za trest. Opravdu se tento obor tak dramaticky mění nástupem automatizovaného vytápění? 

V dnešní době se všechno hekticky mění. Dnes je kotelna prostor, kam si majitelé domů chodí oddechnout a pokochat se hi-tech zařízením. Navštívil jsem spoustu kotelen s kotli Guntamatic, a proto mě už křesílka a stolečky s vázičkami v těchto kotelnách absolutně nepřekvapují. Zpočátku jsem to dost dobře nechápal, ale nyní už mi to připadá jako určitý standard. O nějakém špinavém, začouzeném a odpudivém prostředí se nedá vůbec mluvit. Dnešní automatické kotelny mají keramické obklady, keramické dlažby, vše v barvách Guntamaticu. 
Na to navazuje i námi připravovaná soutěž pro všechny vlastníky kotelen Guntamatic, v níž se bude soutěžit o nejkrásnější kotlenu. Výherce získá určité množství paliva na topnou sezónu. Ale to bych předjímal skutečnosti, které teprve nastanou. Určitě se mají všichni vlastníci kotlů Guntamatic na co těšit.

•  Vaše firma nepřetržitě rozšiřuje svoji nabídku služeb spojených s vytápěním, takže vedle samotné instalace automatických kotlů, jejich prodeje a servisu, se věnujete také výrobě paliva do kotlů v podobě dřevěných pelet a jejich celostátní distribuci, zavádíte neustále nové postupy při instalacích kotlů, zpracování rozvodů a v dalších odborných činnostech instalatérského charakteru, ale v poslední době je vás také hodně vidět na všech významných veletrzích a výstavách nejen v České republice, ale i v zahraničí, publikujete v celé řadě odborných časopisů, vaše reklamy jsou na billboardech, na mostech i na autech, nedáte se naprosto přehlédnout na internetu, kde již funguje 15 webových stránek nesoucích logo Skupiny ESEL. To musíte asi konkurentům hodně ležet v žaludku...
A tak mě napadá: Má vaše firma vůbec v instalacích automatických kotelen a v prodeji automatických kotlů nějakou významnou konkurenci? 

V tomto týdnu jsem si právě na tuto skutečnost postěžoval vedení firmy Guntamatic v Rakousku. Konkurenci potřebujeme proto, abychom neusnuli na vrcholu a neujel nám vlak. Bohužel v České republice ji v současnosti nemáme a asi se jí hned tak brzy nedočkáme. Naše služby jsou ojedinělé v tom, že pokrývají celý řetězec služeb, které se týkají vytápění, a to od vzniku paliva, až po jeho dokonalé spálení a komfortní předání do vytápěného objektu včetně následných doprovodných služeb.
Abychom toto vše mohli dělat, je potřeba mnoha zdrojů, ať již lidských či materiálních. Nedovedu si představit, že by se to dalo nějak napodobit. I nám k tomu nahrála spousta věcí, která byla dána vývojem Skupiny ESEL a jejím dotvářením „za pochodu“.
Fakt, že si nás mnoho lidí a firem začíná všímat, je jen začátkem toho, co všech připravujeme a co se ještě bude realizovat. V letošním roce se daleko více zaměříme na prezentaci kotlů na všech regionálních výstavách, budeme ještě daleko více inzerovat v technicky zaměřených médiích a chceme pořádat odborné semináře pro širokou laickou i odbornou veřejnost.
Nedávno jsem se stal členem redakční rady časopisu Energie & Peníze, takže se čtenáři mohou těšit na celou řadu mých článků z oblasti spalování biomasy. V každém letošním výtisku naleznete minimálně jeden obsáhlý článek, v němž se budu této problematice věnovat.

•  Dočetl jsem se, že Vaší firmě ukradli koncem listopadu 2008 na veletrhu Aqua-Therm 2008 v Letňanech automatický kotel Biostar, který o pár měsíců nato získal na stejném místě hlavní cenu v soutěži "O nejpřínosnější exponát 2009" na 4. mezinárodním veletrhu zelené energie, vytápění a vzduchotechniky MODERNÍ VYTÁPĚNÍ. Zajímá mě, co se stalo s tím ukradeným kotlem, jak tato kauza dopadla a co na to říkal výrobce kotle rakouská firma Guntamatic? 

Kotel se nenašel. Vzniklá škoda ve výši 292 tisíc korun byla uhrazena naší společností. Pro firmu Guntamatic je tato ztráta kotle dodnes nepochopitelná, protože taková věc se jim nikdy nikde za celou dobu fungování firmy nestala. V tomto ohledu drží Česká republika smutný evropský primát. 
S odstupem času stále nedokážu pochopit, komu může tento kotel posloužit a k čemu jej použil. Uvést ho do provozu bez nás by se mu nepodařilo a na okopírování technologie si ho už kdysi všichni konkurenční výrobci koupili. Co nás však v této kauze nejvíce překvapilo, byla solidarita lidí, kteří nám telefonovali, psali a zasílali „soustrastné“ dopisy. Nevěřil jsem, že tomu mohou lidé věnovat tolik času a pozornosti. Dodatečně ještě jednou všem děkujeme za podporu, snad nám to pomůže alespoň při budování dobrého jména a značky Guntamatic. 

•  Když už jsme u Guntamaticu...  Uvedli jste nedávno na trh v České republice a na Slovensku světovou novinku – první nástěnný kotel na pelety Guntamatic THERM. Jaké jsou ohlasy zákazníků a odborníků na tuto senzační technologii na spalování pelet, respektive jaké máte s kotlem THERM praktické zkušenosti? 

Praktické zkušenosti nejsou prozatím žádné, neboť je pouze několik desítek kusů kotlů ve zkušebním provozu. Ten probíhá již dva roky a bude ukončen v červenci 2009. Od srpna 2009 bude kotel k dispozici také pro zákazníky v Rakousku a Německu, od jara roku 2010 i u nás v ČR. 
Doufáme, že se nám tuto světovou novinku podaří přivézt na veletrh SHK do Brna v dubnu 2009. Intenzivně o tom jednáme, ale ještě to nemůžeme potvrdit. Pokud se kotel Therm v ČR objeví, bude to po Rakousku a Německu teprve třetí země, kde bude tato světová novinka k vidění.
Je to nesporně určitá známka prestiže jak pro ČR, tak i pro naší společnost, neboť dostáváme přednost před takovými důležitými trhy jako je např. Francie nebo Španělsko.
Případné zloděje předem upozorňuji, že přivezeme nefunkční atrapu kotle, takže je opravdu zbytečné  snažit se ho odcizit. Pravdou je, že při jeho váze (150 kg) by to bylo určitě daleko jednodušší, než při krádeži kotle Biostar 23, který se nám ztratil v Praze Letňanech. Ten vážil 350 kilogramů.

•  Jednou z novinek ve vašem „webovém parku“ jsou stránky věnované produktům se značkou GEOplast, což jsou systémy na skladování pelet. GEOboxy vypadají jako velmi šikovná věc, nepostradatelná pro každého majitele automatického kotle na pelety. Zároveň je však známé, že Češi jsou proslulí coby národ kutilů a že si s takovou věcí dokáží „poradit po svém“. Jsou nějaké závažné důvody pro to, aby si člověk GEObox koupil raději v „originálu“, než aby se pokusil vyrobit si ho a nainstalovat svépomocí? 

Na první pohled se jedná o jednoduché zařízení, ale při podrobnějším prozkoumání zjistíte, že se jedná o zařízení velmi důmyslné a složité. O tom se již přesvědčila i spousta plagiátorů. Firma Geoplast má v EU nainstálováno již 14.000 kusů těchto zařízení, což určitě reprezentuje velké zkušenosti. To se o plagiátorech, kteří vyrobí maximálně pár kusů, nedá říci.
Zde dochází k problémům, které mohou topení peletami způsobit určitou negativní reklamu, což by se - pokud by všichni používali 100% funkční technologii - nemohlo stát. 
V zahraničí je běžné, že odborníkem na určitou problematiku nemůže být každý, ale vždy existuje jen jeden leader daného segmentu. Toto pravidlo všichni ctí a snaží se u tohoto leadera danou technologii nakoupit a zakomponovat ji do svého výrobku.
U nás to zkouší každý na své vlastní triko, a podle toho to pak i vypadá. Zařízení jsou nefunkční, problémová, a díky tomu mohou spoustu potenciálních zájemců o automatizaci odradit.
Proto například firma Guntamatic vyrábí nejdůležitější části kotlů pro rakouskou firmu Hargassner. Jedná se o nízkoteplotní výměníky, jejich čištění a prostor pro odtahový ventilátor. Bez toho by nikdy firma Hargassner nemohla disponovat nízkoteplotním systémem jako Guntamatic, neboť ten ho má celosvětově patentovaný a nelze ho žádným jiným způsobem napodobit, protože by se musely změnit fyzikální zákony, což není v silách nikoho z nás.

•  Určitě budete mít v rukávu nějaké novinky.... Co připravujete pro své klienty - a to nejen v oblasti automatického vytápění, ale i v dalších oborech, kterým se Skupina ESEL věnuje? 

V oblasti vytápění se jedná o revoluční spojování potrubních rozvodů v kotelnách a jedinečné řízení automatických kotelen, které je na principu on-line monitoringu dané kotelny, ale i na možnosti nastavovaní parametrů automatické kotelny na dálku pomocí sítě Internet.
Budeme první v ČR, kdo toto bude umět. Siemens s tímto řešením přijde nejdříve na podzim 2009 a nikdo jiný se podobnou problematikou nezabývá.
Součástí řízení automatických kotelen je i zaznamenávaní všech provozních hodnot do tohoto zařízení, čímž získáme informace o provozu zařízení až 10 let zpětně, a jsme podle něj schopni navrhnout i změny v provozu celé kotelny, které přispějí k hospodárnosti celého zařízení.
Taktéž intenzivně pracujeme na zkrácení potřebného času pro instalaci kotelny, kdy bychom se měli z doby instalace v rozsahu dvou dnů dostat na jeden den, a díky tomu v kalendářním roce zvýšit na dvojnásobek počet instalovaných kotelen.
Některé čtenáře bude možná zajímat informace o spuštění specializovaného portálu o automatickém vytápění, který bude zprovozněn v dubnu 2009. Odkaz na tento portál naleznete na všech našich webových stránkách nejpozději v posledním dubnovém týdnu.
V ostatních oblastech fungování Skupiny ESEL se nic podstatného výrazným způsobem nemění.
Máme své portfolio VIP zákazníků v oblasti inženýrských organizací a výrobních podniků, kterým dlouhodobě dodáváme naše výrobky a služby a kteří nejsou absolutně postiženi žádnou krizí.
Jak už jsem řekl: Pro tento rok se vše mimořádně podřizuje kotelnám na biomasu a dotacím, na něž jsme dlouho netrpělivě čekali a které nyní chceme maximálním způsobem využít pro naše zákazníky.

•  Děkuji za rozhovor.

Pavel Loužecký
šéfredaktor internetového magazínu
AUTOMATICKÉ VYTÁPĚNÍ
www.avytapeni.czCopyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz