Plný pytel problémů aneb Komu prospěje negativní reklama?

22.05.2009 | Pavel Loužecký, Automatické vytápění | Pohled redakce | Typ AK: kotel Benekov P27 | Téma: Odstrašující případy

Když jsem připravoval a vyhledával materiály k novému internetovému magazínu AUTOMATICKÉ VYTÁPĚNÍ, narazil jsem na webové stránky, nesoucí název Špatné zkušenosti s esel.
A protože v jedné ze společností Skupiny ESEL pracuji, a navíc pro ni vytvářím nový internetový projekt publicistického charakteru, nemohla mě tato informace minout bez povšimnutí.
Začetl jsem se tedy pozorně do informací na tomto blogu, abych se dozvěděl jednostranně podané informace očima nespokojeného zákazníka, který se zde rozhodl veřejně demonstrovat svoji nespokojenost s činností společnosti esel technologies s.r.o. (dále jen ESEL)
 
 
Řečeno jeho vlastními slovy:
  
(PS. Většina dokumentů v tomto článku je stažena  z předmětného webu a trvale zachována jako důkaz pro pro případ následného "zmizení" z dotyčného webu).

Když však za toto tvrzení na svém webu přidal tento zákazník doušku ...


... rozhodl jsem se na celý případ podívat pod drobnohledem. Jsem totiž značně alergický na jednostranně podávaná fakta, ať už pocházejí od kohokoli, kdy autor textu předkládá čtenářům na důkaz svých tvrzení jednotlivé písemnosti vytržené z kontextu skutečných dějů, poskládá je účelově tak, aby mu „hrály do karet“ a navíc je doprovodí zavádějícími informacemi. 

Obrátil jsem se proto na vedení firmy ESEL, jmenovitě na ředitele společností Skupiny ESEL Dipl.-Ing.(FH) Roberta Cavose, kterého jsem požádal o podrobné vyjádření k této mediální kauze.
V porovnání s řadou dokumentů, nacházejících se na veřejných webových stránkách pana Pytla, jsem se pokusil vytvořit kompletní časovou řadu s událostmi, které dokumentují celý vývoj případu.
Obratem jsem od něho dostal sérii dokumentů, které ESEL pečlivě eviduje, spolu s dalšími důležitými svědectvími v této kauze.


Datum

Odeslílatel
Typ dokumentu

Obsah dokumentu

Důkazy ESEL

Důkazy J.Pytel

17.9.
2007

FAKTA

Vytvoření cenové nabídky zákazníkovi technikem Jiřím Hoštou.

text v
článku

x

23.-24.10.
2007 

FAKTA

Dodání a instalace automatického kotle Pelling 27 J.Pytlovi

 x

x

 10 / 2007

FAKTA

Návštěva technika Jiřího Hošty, který řešil první reklamaci.

 text v
článku

 x

1.11.
2007

FAKTA

PRVNÍ REKLAMACE - domluvena J.Hoštou a vyřízena návštěvou technika Martina Poláka.

 x

x

29.11.
2007

Jiří Pytel - ESEL

První reklamace (stížnost).
Žádost o náhradu vzniklých vícenákladů.

01-02

web-01

6.12.
2007

ESEL, M.Hanušová
interní sdělení

Informace o tom, že J.Pytel souhlasí se slevou 1.300 Kč

03

x

7.12.
2007

ESEL - J.Pyteli

Oznámení o přiznání slevy na montáž kotle ve výši 1.300 Kč

04

x

12.12.
2007

ESEL - J.Pytel

Dohoda o vzájemném započtení závazků a pohledávek

x

web-02

15.02.
2008

J.Pytel - ESEL

Reklamace funkčnosti ovládacího prvku ventilátoru.

05

web-03

18.02.
2008

ESEL - J.Pytel

Faktura na 136 Kč za těsnění víčka směšovače

06

web-04

02-09  2008

FAKTA

Pan Pytel užívá půl roku svůj automatický kotel.

 x

 x

03.09.
2008

Jiří Pytel
urgence reklamace

Urgence reklamace kotle ze dne 15.2.2008 se žádostí o výměnu celého kotle nebo odstoupení od smlouvy a vrácení peněz.

07-08

web-05

03.09.
2008

ESEL - J.Pytel

Potvrzení o přijetí reklamace.
Zde je poprvé písemně uvedeno, že J.Pytel musí nejdříve umožnit přístup do kotelny, aby mohla být posouzena oprávněnost reklamace.

x

web-06

15.09.
2008

ESEL - J.Pytel

Potvrzení přijetí reklamace.
Postoupení žádosti výrobci kotle.

09

x

29.09.
2008

ESEL - Benekov

Žádost o vyjádření k reklamaci J.Pytla.

10

x

30.09.
2008

Benekov - ESEL

Vyjádření pana Bendy s tím, že že J.Pytek nechce, aby reklamaci řešil Benekov.

11

x

02.10.
2008

ESEL - J.Pytel

Druhé písemně doložené oznámení J.Pytlovi, že pokud neumožní ESELU nebo výrobci přístup ke kotli, není možné reklamaci uznat.

 x

web-07

06.10.
2008

J.Pytel - ESEL

Odstoupení od smlouvy o prodeji kotle.

12

web-08

21.10.
2008

ESEL - J.Pytel

Odmítnutí reklamace z důvodu neochoty majitele kotle umožnit prohlídku reklamovaných závad na kotli odpovědnými pracovníky ESEL (a BENEKOV). Návrh řešení.

13

web-09

22.10.2008

ESEL - Benekov

Informace o odstoupení J.Pytla od smlouvy s informací:
"Pokud zákazníkovi nezlevní dramaticky obilí, tak se nebude chtít domluvit a zažaluje nás."

14

x

20.11.
2008

J.Pytel - ESEL

J.Pytel se ohrazuje proti nepravdivým a účelovým tvrzením firmy esel technologies.
V tomto dokumentu J.Pytel uvádí, že nebyl spol. ESEL nikdy žádným způsobem kontaktován, aby umožnil vstup do své kotelny!!!

15

web-10

02.12.
2008

ESEL,M.Hanušová
IS vedení esel

Text interního sdělení:
"Jak probíhá reklamace p.Pytla? Chtěla bych info. V pátek zde byl p.Beer - jeho sousek a říkal, že mu vše funguje..."

16

x

09.12.
2008

ESEL - J.Pytel

Opakovaná žádost o umožnění prohlídky kotle.
Pokud nebude prohlídka umožněna, bude ESEL nucen reklamaci i žádost o odstoupení od smlouvy odmítnout.

17

x

12/08
- 6/09

FAKTA

Pan Pytel dalšího půl roku užívá kotel, aniž by do své kotelny pustil kohokoli z odpovědných pracovníků k prošetření a vyřízení reklamace.

x

x

06.05.
2009

Mgr.Vališ - ESEL

Dopis od advokáta J.Pytla firmě ESEL.

x

w-13

20.05.
2009

ESEL - Mgr.Vališ

Odpověď advokátovi na jeho dopis.

18

x

Na moji žádost mi následně ing.Cavos zaslal další vyjádření zúčastněných pracovníků z firmy ESEL, kteří se s panem Pytlem buď osobně setkali nebo s ním byli v telefonickém kontaktu.Robert Cavos (píše):
 
O zákazníka se staral původně pan Hošta. Zde přikládám jeho vyjádření:

Vyjádření technika Jiřího Hošty, který vyřizoval první reklamaci

Při objednávání a poptávání výrobku jednal pan Pytel s rozumem a s nadšením na doporučení p. Beera.
Při podpisu nevím, jak se tvářil, jelikož posílal objednávku dodatečně poštou, ale až do montáže nebyl s panem Pytlem problém. Potíže nastaly až při zjištění chybějícího dílu, který se mu urgentně vezl, jelikož byl po telefonu hrubý a nepříčetný, že se na vše může v…. apod. 
Při dopravě došlo k poškození firemního auta na Jižní spojce v popojíždějící koloně.
Přitom nebyla doprava keramické desky vůbec nutná!!!!!
Při další reklamaci byl pan Pytel přístupný, ale při domluvě termínu byl neochotný se přizpůsobit nabízeným termínům a pouze si diktoval podmínky, které byly z časových důvodů pro ESEL nepřípustné.
Nakonec pan Pytel odmítl přístup k zařízení, tudíž nelze dodnes určit, kde je chyba a co je špatně namontováno.
To je vše, co o tom vím a co si pamatuji.
Jiří Hošta
technik
 

 
Vyjádření č.2 ze dne 27.5.2009

U pana Pytla jsem byl pouze při prohlídce kotelny na vytvoření cenové nabídky dne 17.9.07. Při instalaci došlo k nedodání horní cihly hořáku Zrno č.3. 
Reklamace byla přijata telefonicky 1.11.2007, kdy bylo panu Pytlovi sděleno, že se omlouváme a že nedostatek napravíme dne 2.11.2007. Pan Pytel byl nepříčetný a trval na dodání ještě ten den večer okolo 20:00 hod., kdy mu byla horní deska hořáku dodána panem Polákem.
Druhá reklamace byla zaslána poštou. Na ní jsem reagoval telefonicky se záměrem domluvit se s panem Pytlem na způsobu odstranění závady a termínu servisního zásahu. Pan Pytel odmítl přístup k zařízení. Reklamace byla předána vedení společnosti k dořešení vstupu k zařízení tak, aby byla možnost opravit instalované zařízení.
PRVNÍ REKLAMACE BYLA DNE 1.11.07 - domluvena J.Hoštou a vyřízena M.Polákem.
DRUHÁ BYLA PŘIJATA 3.9.2008 (telefonický kontakt), avšak nedošlo k její vyřízení. Dne 6.10.2008 přijato odstoupení od smlouvy.
Jiří Hošta        
technik

Robert Cavos:  Zmíněný reklamovaný díl vezl zákazníkovi pan Polák:
 
Vyjádření technika Martina Poláka, který vyřizoval následnou reklamaci

Vzhledem k tomu, že při instalaci automatického kotle Pelling 27 nebyl dodán vrchní keramický díl hořáku Zrno 3 pro spalování obilí (podrobnosti, zda došlo k pochybení z firmy ESEL nebo nebyl dodán přímo od výrobce, nevím). Bylo mi řečeno, ať tento náhradní díl zákazníkovi dovezu.
Tento náhradní díl jsem vezl v podvečerních hodinách z důvodů rozhořčenosti nespokojeného zákazníka.
Po příjezdu k zákazníkovi jsem zjistil, že pan Pytel má problém svým způsobem „dočasně“ vyřešen. Místo keramické desky vložil Ytongovou desku, která „nahradila keramiku“. 
Při této návštěvě mi pan Pytel připadal jako velice klidný člověk a sdělil mi, že by ta deska počkala do následujícího dne, ale že vzhledem k přístupu některých zaměstnanců si ji nechal přivézt už jen z principu, aby využil našich služeb.
Na místě jsem se zdržel cca 30 minut, neboť jsem ještě vysvětloval funkci regulace.
Pana Pytla jsem navštívil jen jednou.

Martin Polák
technik
 
Robert Cavos:

Jako další následovalo jednání s panem Škrabalem.
Pan Škrabal už u firmy ESEL nepracuje a žádné další informace mimo zmiňované reklamace a objednávky těsnění (viz. složka) k tomu nejsou ve firmě ESEL k dispozici.
Již se nedá zpětně zjistit, zda se pan Škrabal s panem Pytlem domluvili na nějakém dalším postupu.
Na základě dopisu z 3.9.2008 jsem se začal o případ zajímat. Pan Hošta mi sdělil, že se to pokouší řešit, ale že se s panem Pytlem nemůže na ničem dohodnout. Proto jsem kontaktoval pana Pytla telefonicky.
Byl velice arogantní a hned začal vydírat, že pokud mu nenavrhneme finanční kompenzaci jako při prvním problému, nebude se s námi bavit.
Navrhl jsem okamžitou návštěvu našeho technika, aby tento na místě posoudil, zda se jedná o špatné nastavení, závadu na ventilátoru nebo na řídící jednotce.
Odmítl tuto návštěvu s tím, že dokud nebude navržena tučná kompenzace, s nikým od nás nebude jednat. 
Případ jsem projednal s výrobcem zařízení, konkrétně s majitelem firmy Benekov panem Bendou st., který tyto případy řeší, a požádal ho o nezávislé posouzení. Pan Benda souhlasil, protože má zájem na tom, aby zákazníci byli s jeho výrobkem spokojeni. 
Poté už jsem komunikoval s panem Pytlem pouze písemně.
Poslední stanovisko k tomuto případu jsme dostali 6.5.2009 od právníka pana Pytka a předali ho k vyřízení našemu právníkovi. 
Od souseda pana Pytla víme, že zákazník zařízení řádně užívá a že závada je pouze smyšlená. Jediný důvod pro vrácení výrobku, který mě napadá, je, že si pan Pytel koupil automatický kotel na spalování obilí, a když posléze zjistil, že se obilí značně podražilo, tak ho chce bez relevantního důvodu vrátit, aby si mohl pořídit jiný kotel na jiný typ paliva.
 
Pro zodpovězení dalších dotazů jsme Vám kdykoli k dispozici.
 
 
Robert Cavos
ředitel
13.5.2009
 
 

Pavel Loužecký:

Když jsem se začal jednotlivými dokumenty probírat, hned mě zarazilo několik zjevných nesrovnalostí:


1) Pan Pytel si stěžuje, že firma ESEL neodpověděla do deseti dnů na jeho reklamaci.

 

Reklamace, kterou napsal J.Pytel dne 3.9.2008, byla zaevidována firmou ESEL dle razítka na dokladu dne 5.9.2008 – viz důkaz –  strana 8, což dokládá zejména razítko ESEL na originálu reklamace - viz obrázek níže.
Tyto doklady se zapisují do intranetové DOŠLÉ POŠTY v pořadí, ve kterém byly ten den firmou přijaty. Je tedy prokazatelné, že firma převzala reklamaci 5.9.2008, a do deseti dnů, tj. 15.9.2008, zákazníkovi řádně odpověděla.
Tedy nikoli 4.9., jak pan Pytel nepravdivě
uvádí na svém webu
Navíc desetidenní termín pro vyřízení není pro firmu ESEL právně závazný, ten si pan Pytel pouze svévolně vynutil ve svém dopisu:

 
2)   V polovině února 2008 po vyřešení druhé reklamované závady (a po již druhé, v podstatě zbytečné návštěvě techniků, kteří řešili špatnou funkčnost ovládacího prvku ventilátoru a výměnu těsnění směšovače sekundárního vzduchu), zákazník půl roku kotel – zřejmě bez větších problémů – používal, než se začátkem září  2008 rozhodl, že už je načase vrátit ho zpět a odstoupit od smlouvy.

Důvodem pro to nejspíš byla – dle vyjádření ing.Cavose – cena obilí, která za tu dobu  vzrostla natolik, že už se jeho spalování v kotli Benekov zákazníkovi nevyplatilo.
Kdyby měl totiž s kotlem opravdu vážné problémy, nečekal by půl roku na odezvu reklamace, kterou firma ESEL již dávno vyřídila.3)   Údajné tvrzení pana Bendy z Benekovu, který se měl – dle slov pana Pytla – vyjádřit v tom smyslu, že existují dvě skupiny prodejců a firem, zajišťujících prodej automatických kotlů na trhu, a přihodit navrch svůj názor, kam mezi nimi patří ESEL, mi připadá naprosto nemístné:Neznám konkurenční prostředí a vztahy mezi Benekovem a firmou ESEL do té míry, abych mohl a chtěl uvěřit tomu, že si vrcholný představitel jedné z největších výrobních firem na automatické kotle v ČR dovolí tímto způsobem veřejně před zákazníkem osočovat svého významného obchodního partnera, jakým ESEL bezesporu je.

Každopádně se obrátím na pana Bendu, aby se k tomuto obvinění sám přímo vyjádřil.

4) Co mě však zarazilo v předložených dokumentech obou stran nejvíce je tvrzení, které uvedl pan Pytel v dokumentu Výzva k vrácení prostředků ze dne 20.11.2008 a jež komentuje na svém webu takto:Ve vlastním dokumentu píše pan Pytel následující slova:


V této věci pan Pytel prokazatelně lže, neboť mu Ing.Cavos napsal následující dopis, který najdete jak na samotném
webu pana Pytla tak i mezi důkazy ESEL na obrázku web-06.

Všimněte si dobře data tohoto sdělení Ing. Cavose:  15.9.2008. 

To znamená, že firma ESEL vyzvala pana Pytla k umožnění vstupu do jeho kotelny VÍCE NEŽ DVA MĚSÍCE před tím, než se proti tomuto tvrzení pan Pytel "důrazně ohradil".


Tyto důkazy mně osobně připadají dostatečně průkazné k učinění vlastního závěru, že pan Pytel neměl zřejmě sebemenší zájem o skutečné vyřešení reklamace svého kotle před tím, než požádal o zrušení kupní smlouvy. Pouze chtěl celý případ, která sám uměle zasadil do delšího časového úseku, vyhrotit, aby následně dosáhl svého cíle, tj. zrušení kupní smlouvy a vrácení peněz, aby si mohl koupit jiný kotel.
 
Kde je pravda?

Dávno pryč jsou doby, kdy zákazníci byli v boji se „zlotřilými“ obchodníky odsouzeni k „odevzdanému čekání na popravu“ bez možnosti dosažení nápravy.
Dnes se může každý bránit sám způsobem, který uzná za vhodné. Třeba i tím, že si vytvoří svůj vlastní blog a v něm bude medializovat to, co se mu zlíbí.
Tato forma boje za vlastní zájmy má však svá „ale“....

Je snadné někoho veřejně napadnout a obvinit ho z nečestného jednání, špatností, lží a porušování zákonů.
Pokud to dotyčný udělá „s odkrytým hledím“ a pod svůj útok se podepíše, pak lze ještě tvrdit, že se jedná o boj čestný.
Ale jakmile se útočník bojí své hledí odkrýt, odmítá sdělit své jméno a zbaběle ukrývá svou vlastní identitu za nicneříkající e-mail, pak si koleduje o problémy.

To byl také jeden hlavních důvodů, které mě v tomto případu rozčílily a vyprovokovaly k napsání tohoto článku.

Pan Pytel si totiž dal ve svém webu velmi mnoho práce s tím, aby ve všech dokumentech, které zde uveřejnil, vymazal vlastní jméno, bydliště a sebemenší zmínky, které by mohly vést k identifikaci jeho osoby, zatímco veškerá data o firmě ESEL zveřejnil bez jakýchkoli rozpaků.
To je nesporně podlé a zákeřné jednání, které zasluhuje odsouzení.

Navíc firmě ESEL nedal sebemenší šanci, aby se mohla na jeho stránkách jakkoli hájit a zaujmout k jeho lživým obviněním vlastní stanovisko.

Fakt, že se na svých stránkách uchyluje k pomlouvání a nepodloženým tvrzením, jen podtrhuje jeho morální vlastnosti.

 

 
A tak nezbývá než souhlasit s jedním z diskutujících v DISKUZI na webu pana Pytla:
 


•  Firma ESEL se rozhodla tento případ zveřejnit se všemi atributy, tj. včetně jména, příjmení a adresy zákazníka, aby byly karty konečně čestně rozdány.

•  Medializací tohoto článku a celého případu pak chce firma ESEL vyburcovat k reakci nejen širokou veřejnost, ale zejména další firmy, které s podobnými škůdci svých podnikatelských zájmů, výrobků či služeb většinou nebojují, a s pocitem, že s tím stejně nemohou (nebo nechtějí) nic dělat, nechávají v internetovém prostoru beztrestně řádit stále nové samozvané mstitele. Ti si pak berou z podobných případů vzory pro své vlastní jednání a roztáčejí tak nebezpečný kolotoč, na kterém se může jednou ocitnout každý z nás.

•  Firma ESEL se samozřejmě neobává žádného soudního sporu, vyvolaného panem Pytlem ani kýmkoli jiným, a půjde do něho jako do spousty jiných sporů, v nichž pravda bývá často maskována úplně jinými důvody a zájmy.

•  Jako autor tohoto článku dám panu Pytlovi šanci, aby mohl přímo v něm reagovat na informace, zde obsažené, aby se mohl hájit a zaujmout své subjektivní stanovisko.

•  Firma ESEL nemá sebemenší zájem a potřebu ovlivňovat budoucí soudní líčení, týkající se tohoto případu. Naopak. Zveřejněné důkazy a závěry budou v soudním sporu, který vyvolal pan Pytel, porotě předloženy a bude s nimi dále pracováno.
Stejně tak bude na tomto místě zveřejněn budoucí rozsudek tohoto sporu, ať už dopadne kladně pro jakoukoli stranu.

•  Názor nezávislého soudu je rozhodující, ale právo bránit se veřejně proti neodůvodněnému veřejnému osočování, musí být naprosto nezadatelné.

•  I tohoto důvodu se firma ESEL rozhodla zveřejnit celý případ ještě před zahájením soudního sporu, aby nemohla být později obviněna z účelových spekulací o svých úmyslech, vzešlých z konečného rozhodnutí soudu.

•  Bojovat za čest svého jména a značky je právem každé dobré firmy, společnosti i člověka samotného.
 
Pavel Loužecký
šéfredaktor magazínu Automatické vytápění29.5.2009 byl požádán o vyjádření k tomuto případu pan Leopold Benda st., majitel firmy BENEKOV.
Do dnešního dne jsme jeho odpověď neobdrželi.
 

Od: ESEL, Cavos Robert
Odesláno: 29. května 2009 13:01:06
Komu: 'leopold.benda.st@benekov.com'
Předmět: Plný pytel problémů aneb Komu prospěje negativní reklama?


Vážený pane Bendo,
v příloze Vám zasíláme odkaz na článek, který budeme ke kauze Pytel zveřejňovat.
Tuto kauzu jsme se rozhodli zveřejnit jako varování všem, kteří anonymně poškozují jména firem za účelem dosažení osobních výhod.
Současně podáváme příští týden žalobu za pomluvu na pana Pytla.  //www.avytapeni.cz/Article.aspx/Detail/48
Ještě před zveřejněním Vás bychom Vás požádali o Vaše připomínky a oficiální vyjádření které také zveřejníme.
Po doplnění Vašeho stanoviska dáme prostor také panu Pytlovi k vyjádření.
Děkujeme za spolupráci.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Dipl.-Ing.(FH)
Robert Cavos
ředitel společnosti

adresa: Kutnohorská 678, 281 63, Kostelec n. Č. lesy
gsm: +420 775 283 001
tel: +420 321 770 401
fax: +420 321 770 470
e-mail:
cavos@esel.cz

Dopis firmy ESEL advokátovi Jiřího Pytla ze dne 24.6.2009

Vážený pan
Mgr. Martin Vališ
advokát

Pytel Jiří, bytem Chodkyň 45, 267 51 Zdice
Zaplacení kupní ceny kotle oproti vrácení kotle BENEKOV Pelling 27 výrobní číslo 2007080094


Vážený pane doktore,
obdrželi jsme Váš dopis z 12. 06. 2009.

Prověřili jsme opět došlou poštu a společnost esel technologies, s. r. o. skutečně neobdržela ani v elektronické formě reklamaci pana Jiřího Pytle z 15. 02. 2008.
Obdrželi jsme až oznámení pana Jiřího Pytle o odstoupení od smlouvy, se kterým nesouhlasíme, neboť nám nejsou známy důvody tohoto odstoupení.
Jak jsme již panu Jiřímu Pytlovi sdělili, nemůžeme se k jeho požadavkům vyjádřit, bez toho, že by nám bylo umožněno kotel prohlédnout a prověřit případné vady.
Nezbytným předpokladem uplatnění reklamace je existence vady, která je reklamována.
Pan Jiří Pytel nám však neumožnil provést prohlídku kotle.

Dovolujeme si Vás požádat i touto cestou o sdělení termínu, kdy by mohli naši pracovníci kotel prohlédnout a zjistit zda vykazuje vady.
Zatím toto pan Jiří Pytel neumožnil nám ani výrobci kotle.

S pozdravem

V Praze dne 24. 06. 2009

esel technologies, s. r. o.
jednatel
Libor Směja

 


Vyjádření pana Jiřího Pytla ze dne 25.6.2009

Vážený pane Loužecký,
s obsahem Vašeho článku nesouhlasím, je plný nepřesností, nepravd a účelových zkreslení celého případu. Ostatně objektivní hodnocení nelze očekávat, když se jedná o projekt skupiny ESEL, pro kterou věc zpracováváte.

Předmětný článek považuji za součást nátlaku společnosti esel technologies s r.o. proti mé osobě po té, co jsem se rozhodl věc řešit prostřednictvím svého právního zástupce.
Vzhledem k uvedenému tedy nepovažuji za vhodné ani účelné na Váš článek jakkoliv dále reagovat.

S uveřejněním článku nesouhlasím a především Vám nedávám, a ani společnosti esel technologies s. r. o. jsem nikdy nedal, souhlas s jakoukoliv formou zveřejnění mých osobních údajů a údajů z mého soukromého webu (automatickekotle.webnode.cz).

S pozdravem
Jiří Pytel
 

 

Doplněno dne 5.5.2011 Liborem Smějou, jednatelem společnosti ESEL TECHNOLOGIES s.r.o.

Ani po třech letech tato kauza stále ještě není u konce.
Dne 2.5.2011 byl náš právní zástupce osloven právním zástupcem pana Pytla, Mgr. Martinem Vališem, abychom jim sdělili, za jakou cenu jsme ochotni odkoupit kotel Pelling 27 zpět. 


Tento obrat nastal na základě kontroly předmětného díla, kotle a zaslání pořízené fotodokumentace k soudu.
Vzhledem k tomu, že dílo bylo již znehodnoceno, lze Vám ukázat jen v jakém stavu se kotel Pelling 27 nachází.
O tom jak s ním bylo zacházeno si udělejte obrázek sami.

Na základě příkazu soudu pro Prahu 3, byla dne 19.3.2011 provedena kontrola reklamovaného díla a kotle Pelling 27

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Shrnutí:

Na obrázcích vidíte, že kotel se momentálně nachází mimo prostory kotelny, kde byl původně namontovaný společností ESEL TECHNOLOGIES, s.r.o. Vzhledem ke stavu koroze jednotlivých dílu, lze usuzovat, že zde leží již dlouho a kdo zná historii vývoje této kauzy, již jistě chápe, proč se pán Pytel snažil nepustit nikoho na prohlídku kotle a instalace.

Z prohlídky vyplynulo :
- v kotli nebylo spalováno garanční palivo. Garančním palivem jsou dle návodu k obsluze dřevěné pelety,případně oves o určitých hodnotách. V hořáku jsou jasně viditelné zbytky hnědého uhlí ořech 2.
- pravděpodobně bylo v kotli nesprávným způsobem spalované i další negarantované palivo - kusové dřevo o vysoké vlhkosti, což způsobilo značné zadehtování výměníku i spalovacího prostoru kotle. Důkazem o spalování kusového dřeva je vnitřní izolace horních dvířek poškozená od polen.
- keramiky určené ke vložení do spalovacího prostoru nejeví známky tak intenzivního používání, jako kotlové těleso, z čehož lze usuzovat opět používání kotle v rozporu s požadavky výrobce, resp. bez potřebných částí hořáku.
- nepoužití keramik je viditelné i na výměníku kotle ve spalovacím prostoru, kde měli být keramiky umístěny. V případě jejich použití při provozu, by byly na zadehtovaných plochách viditelné otisky.
- byl proveden zásah do elektrické instalace výrobku.
- není možné, aby kotel, který údajně nebylo možno používat vypadal tak jako na předešlých fotografiích. Běžně takto nevypadají ani zařízení používaná 5 let.
- poškozený regulátor RKU3. Je viditelně „zapadlý“ do opláštění kotle. Pravděpodobně neodbornou manipulací s kotlem.
- funkčnost celého zařízení bohužel nebylo možno vyzkoušet, z důvodu rozebrání kotle. O funkci pohonných jednotek je oprávněno vzhledem k jejich současnému stavu pochybovat.

Libor Směja
jednatel společnosti ESEL TECHNOLOGIES s.r.o.

 

Doplněno dne 18.9.2011 Liborem Smějou, jednatelem společnosti ESEL TECHNOLOGIES s.r.o.

Dnes jsem se zkušebně šel podívat na stránky pana Pytla Špatné zkušenosti s esel  a jaké mne čekalo překvapení. Pan Pytel odstranil z těchto webových stránek diskuzi, v které spousta zákazníků firmy ESEL obhajovala firmu ESEL TECHNOLOGIES s.r.o.
Zajímavé, že?
Proč asi pan Pytel nechce nechat zveřejněné pozitivní příspěvky?

 

 Copyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz