První kaskáda automatických kotlů Guntamatic BIOCOM v České republice byla uvedena do provozu!

12.12.2010 | Pavel Loužecký, Automatické vytápění | Pohled veřejnosti | Typ AK: kotel Guntamatic Biocom | Téma: Kotle Guntamatic

REPORTÁŽ ZE SLAVNOSTNÍHO SPUŠTĚNÍ PRVNÍ KASKÁDY AUTOMATICKÝCH KOTLŮ GUNTAMATIC BIOCOM V ČESKÉ REPUBLICE.

Majitel kotelny: Rekreační zařízení EDEN Herlíkovice
Zařízení služeb pro ministerstvo vnitra
Místo:    Herlíkovice
Typ objektu: rekreační zařízení
Specifikace kotelny:

2x kotel Biocom Flex 100 kW, zapojené do kaskádového řízení
1x akumulační nádoba 2000 l
2x ekvitermní nástěnná jednotka MK 261

Kotelna vytápí dva objekty a v obou také ohřívá TUV:
1. Objekt F: – turistická ubytovna – dvě ekvitermně řízené topné větve sever /jih –radiátory a dva bojlery á 1500 l
2. Objekt: Kuchyně – jídelna – restaurace – jedna ekvitermně řízená topná větev – radiátory a bojler 2000 l.

Výrobce kotlů: Guntamatic, Rakousko 
Výkon kotlů: 2x 100 kW
Palivo: dřevěné pelety
Kontakty
na firmu ČÍŽEK,
která kotelnu realizovala:


 
Miroslav Čížek  |  Daniel Čížek
telefon: 603 483 208, 499 816 216
daniel.cizek@e-mail.cz  |  www.cizekcz.cz

Rozhovor číslo 1
Kontakty na vedoucího
Podniku školení a rekreací
Zařízení služeb pro ministerstvo vnitra:
Bc. Petr Musil
telefon: 605 205 427
p.musil@zsmv.cz  |  www.zsmv.cz

Rozhovor číslo 2


 
rozklikněte obrázek do plné velikostiProhlédněte si rozhovor s Danielem Čížkem z firmy ČÍŽEK,
která kaskádu kotlů Guntamatic BIOCOM instalovala.


 

První kaskáda dvou automatických kotlů Guntamatic BIOCOM 100 kW v České republice se nachází
v Krkonošském národním parku v Herlíkovicích u Vrchlabí.

 
 

  Daniel Čížek nám představili celý objekt rekreačního zařízení EDEN a hlavně novou kotelnu.

 
 
 
 
 
 
 

Tato kotelna se nachází v jednom z několika objektů v Herlíkovicích a čeká na stejnou proměnu, jakou před měsícem prošla její - dnes už supermoderní - sestra. Dnes se v ní stále ještě topí koksem a musí se o ni starat dva topiči, zatímco v té nové pouze uklízečka jednou za čas utře prach :-)
Aktualizováno10.1.2012 - i druhá kotelna je již také zrekonstruována - více zde.

 
 Prohlédněte si rozhovor s vedoucím Podniku školení a rekreací Zařízení služeb pro ministerstva vnitra
Bc. Petrem Musilem.


 


Po prohlídce areálu nás čekala série rozhovorů se zástupcem firmy ČÍŽEK Danielem Čížkem, která prováděla realizaci celého projektu, dále pak s vedoucím Podniku školení a rekreací Zařízení služeb pro ministerstvo vnitra Bc.Petrem Musilem.

 

Vedoucí podniku Bc. Petr Musil s Miroslavem Čížkem (druhý zleva)  z firmy ČÍŽEK     

 


 

Daniel Čížek
z firmy ČÍŽEK měl na starosti realizaci celé kotelny.

 

 
 
 
 
 
 
 

V průběhu odpoledne probíhala celá řada zasvěcených rozhovorů nejen o nově spuštěné automatické kotelně,
ale také o programu ZELENÁ ÚSPORÁM, vytápění peletami, o kotlích Guntamatic a dalších tématech.
Organizátoři akce spojili otevření nové kotelny s oslavou, jíž se zúčastnil personál celého rekreačního zařízení.
K dipozici bylo bohaté občerstvení a zábava trvala dlouho do noci.
 
 

Slavnosti se zúčastnil také Jaroslav Svoboda z firmy ESEL (první zleva), který spolupracoval při instalaci celé kotelny.

 

 
     

www.zsmv.cz                      www.cizekcz.cz

 

PŘEPIS ROZHOVORU S DANIELEM ČÍŽKEM DO TEXTOVÉ PODOBY

Já jsem rád, že jste si na nás udělal čas. Vy jste jeden z mála lidí, kteří tady vědí o té kotelně maximum a byl bych rád, kdybyste nám řekl celý průběh realizace této zakázky, protože se jedná o první zakázku, kde je v provozu kaskáda kotlů Guntamatic o výkonu 200 kW, a spoustu čtenářů, kteří shlédnou tuto reportáž, zajímá, s čím jste se tady potýkali, jak to probíhalo, jak jste spokojeni, co na to říkal investor... Takže jestli můžu poprosit...

Já bych předem řekl, že jsme měli trošku obavu z toho, že jsme to dělali poprvé – tu kaskádu, takže jsme až tak úplně nevěděli, do čeho jdeme. Ale byli jsme mile překvapeni spoluprací s firmou Guntamatic, respektive s firmou ESEL, která nám ji pomohla technicky realizovat.
Byla tady dobrá spolupráce i s paní projektantkou, která zpracovávala projektovou dokumentaci, takže v podstatě ty chyby, které by mohly vzniknout, byly eliminovány kvalitní spoluprací s ESEL, ve spolupráci s projektovou dokumentací a spoluprací s investorem.

Kdy jste se dostali k té kotelně poprvé, nebo kdy jste vůbec začali o této kotelně tušit, že se bude realizovat?

Byl to někdy přelom jara a léta, přesný měsíc vám neřeknu, ale ta realizace byla plánovaná díky provozu rekreačního zařízení na letní měsíce, tak aby nebyla ohrožena podzimní sezóna. 

Jak hodnotíte porovnání, když jste prováděli plynové kotelny pro MV a teď peletové kotelny, z hlediska průběhu?

Z hlediska průběhu byla tato kotelna zajímavější, protože jsme museli řešit daleko víc dílčích problémů, co se týká třeba skladování pelet, co se týká dopravy pelet. U toho plynu je to daleko jednodušší tím, že tam natáhnete jen trubku. Tady jsme se právě setkávali s problémem – třeba s vlhkostí, kterou jsme museli vyřešit... To znamená, narazili jsme na velkou vlhkost v prostoru úložiště pelet, kterou jsme museli řešit, protože v projektu se s tím nepočítalo. V době, kdy se zpracovávala projektová dokumentace, já jsem byl i u zrodu té dokumentace co se týče technických věcí, stavebních prací, tak jsme nedokázali až tak posoudit, jak moc vlhkost tam je. Takže jsme museli vyřešit vlhkost, odvodnění, odvést vodu pryč.. To byly problémy, které nás tady trošku trápily. Ale co se týče kotelny nebo co se týče úložiště pelet, tak super. Projektová dokumentace byla dobrá, spolupráce s panem Svobodou a techniky byla výborná, takže v tom problém nebyl.

To znamená, že pro vás to byla zároveň asi i výzva. Setkali jste se poprvé s takhle velkou kotelnou na pelety, a z hlediska toho, co říkal pan ředitel, tak jste výzvu přijali a obstáli jste. Co říkáte vy na technologii Guntamatic? Jste člověk, který se pohybuje v oboru, děláte různé kotelny s různými zařízeními na různá paliva....?

Budeme rozlišovat kotelny na pelety a na plyn. Já bych se soustředil na kotle na pelety, protože máme zkušenosti s jinými výrobci než je Guntamatic. Co mě zaujalo, že Guntamatic je schopen dodat kompletní technologii co se týče dopravy pelet, šnekové i pneumatické; ten celek jako takový je velice propracovaný a montáž samotná je kvalitní. Ta byla výborná.

Takže s výrobky firmy Guntamatic se vám dělalo dobře. Potřebovali jste nějakou technickou podporu v průběhu realizace a dostalo se vám jí?

Určitě, tu jsme potřebovali, a protože vznikl problém, že ta zadní násypka nemohla být v celku, tak jsme museli řešit trošku jinak změnu uložení toho bankru na pelety. To jsme řešili s panem Svobodou a vyřešili jsme to – myslím – velmi dobře.

Co byste vzkázal třeba jiným organizacím, které se na toto teprve připravují a jsou taky ve fázi, že je čeká, že budou muset někde pro někoho namontovat technologii Guntamatic?

Ať se toho nebojí, protože není čeho se bát. Máme tady zhruba pět - šest týdnů zkušební provoz, naprosto bez jakýchkoli problémů. Když srovnám třeba jiné výrobce automatických kotlů, tak obvykle na každý kotel jednou za měsíc musím přijít a určité věci doladit, seřídit. Tady jsme si toho v podstatě nemuseli všimnout.

To znamená, že kotel je v provozu od kdy?

V provozu je kotel zhruba od 29.září 2010.

Takže je měsíc v provozu. Byly za tu dobu nějaké problémy?

Nevím o žádných.

Vraťme se ještě k technické podpoře. Pan Svoboda fungoval na telefonu, nebo sem musel jezdit, nebo jste to řešili přes e-maily?

Řešili jsme to většinou po telefonu. Musel sem i jezdit – tedy ne že by musel, ale protože to nebyla jednoduchá zakázka, tak jsem ho požádal, aby přijel, abychom si to na místě vysvětlili. On velice ochotně přijel a všechno, co bylo potřeba vyřešit, jsme spolu vyřešili.

Co se týká termínů z naší strany, ty byly všechny splněny?

Ty byly všechny splněny. Ano.

Takže nebyl žádný problém?

Nebyl problém. Ale už dneska víme, že je třeba lepší objednat pelety dříve, mít je někde uskladněné, protože nedokážeme stavebně odhadnout přesně na den, na týden, kdy je budeme schopni použít. 

Vy už jste jí předali investorovi?  

My jsme jí už předali investorovi. V podstatě jí obsluhují dva údržbáři, a to tak, že se tam chodí koukat.

Nějaké jiné připomínky nebo problémy nastaly v průběhu....?

Já bych řekl, že ne.

Kdyby vás oslovil jiný investor, že bych chtěl od vás namontovat Guntamatic, je možno?

Určitě.

Pokud bychom vás oslovili my, že máme zákazníka, který je z Podkrkonoší, můžeme se na vás také obrátit?

Určitě, my jsme o tom s panem Svobodou i trochu hovořili, že ta spolupráce mezi ESELem, respektive Guntamaticem a námi bude pro nás do budoucna zajímavá a perspektivní.

Takže ty kotle vás oslovily...?

Mě zaujaly. Já jsem se jimi tak trošku nadchnul, protože každý člověk, když má srovnání s něčím, obyčejným, chci říct s takovým tím běžným..., a dostane srovnání s věcí, která je špičková, tak nezbude než kleknout, poklonit se a fandit tomu.

 Copyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz