Čím dál více bytových domů se potýká s problémem, že je jim státní správou zakázáno topit stávajícími zdroji tepla a stávajícím palivem, kterým je v řadě případů především hnědé uhlí.
Tato situace nastala i v Hrachovci, části Valašského Meziříčí, kde se nacházejí 2 bytové domy, každý o 24 bytových jednotkách.
Společenství vlastníků těchto bytovek si vybralo technologii Guntamatic, jako náhradu za stávající zdroje tepla. Těmito zdroji byly do letošního roku kotle VSB, vždy 3 ks v každé bytovce a každý o výkonu 100 kW. Celkem tedy v každé bytovce byly kotle o výkonu 300 kW.
Tento výkon byl nově nahrazen kotlem Guntamatic Biocom o výkonu 100 kW, v kombinací s AKU nádrží o objemu 2000 litrů. Topný výkon je přenášen do rozvaděče, z kterého je teplo distribuováno do bytovky a do 2 bojlerů o celkovém objemu 3000 litrů.
Celá technologie je ovládaná regulací Guntamatic, která ekvitermně řídí teplotu vody pro topný okruh bytového domu, dále řídí časové nabíjení bojlerů, nabíjení a vybíjení akumulační nádrže.
Kotelna je monitorována a ovládána prostřednictvím GSM komunikátoru Guntamatic a obsluha k ní chodí jen občasně. Jediná činnost, která v kotelně vyžaduje přítomnost člověka je vynášení popela, které je potřeba provádět 1x měsíčně. 

Jelikož je momentálně léto, a nájemníci ohřívají jen TUV, máme již díky měsíčnímu provozu výsledky nákladů na ohřev TUV pro jednu bytovou jednotku. Jedná se o 9,50 Kč za 1 den za 1 byt.

 


Schéma zapojení kotle, akumulační nádoby, bojleru a topného okruhu bytového domu.

 

Realizaci kotelny v bytovém domě č.p.216 prováděla firma REALSTAVBY.CZ, více na www.realstavby.cz
Realizaci kotelny v bytovém domě č.p.218 prováděla firma ESEL TECHNOLOGIES, s.r.o., více na www.estech.cz

 

Díky těmto dvěma novým instalacím padl nový rekord v České republice, neboť díky jiným kotlům Guntamatic, umístěným v této městské části, se jedná o místo s největší koncentrací kotlů Guntamatic na 1 km2 v České republice.

 

Obrázková příloha článku : 


 Letecký snímek obou bytovek v Hrachovci - Valašské Meziříčí

  
Pohled na bytovku č.p.216                                                    
Pohled na bytovku č.p.218

 

Zde je původní stav kotelny v domě č.216

  

  

... a zde po rekonstrukci

  

                     

 

Zde je původní stav kotelny v domě č.218

     

  

  

  

... a zde po rekonstrukci

  

  

 

Foto © Libor Směja, Jaroslav Svoboda, Realstav.czCopyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz