Vzhledem k tomu, že minulý test spalování dřeva v kotli Guntamatic Biosmart měl u Vás čtenářů velký ohlas, rozhodl jsem se uskutečnit další test, kde bych Vám přinesl zkušenosti se spalováním kvalitního dubového dřeva (minulý test byl s měkkým nekvalitním dřevem) v tomto kotli.

Upozorňuji, že se nejedná o žádné úřední měření apod. Jde jen čistě o to, aby si každý kdo má zájem si tento kotel koupit, udělal orientační představu, co od něj může čekat. Pokud by si chtěl někdo udělat skutečnou představu, tak může využít naší nabídku a přijet si do Salonu kotlů (www.SalonKotlu.cz) se svým palivem toto vyzkoušet. Všichni jste vítáni.
Objednejte se na tel.čísle 775 283 001.                            

Test byl proveden v kotli Guntamatic Biosmart 22 kW  v kotelně v Salonu kotlů dne 13.1.2012.  Začal v 11.49 hod. V tuto dobu bylo venku 1°C. Objekt se vytápí na 21,5°C. Teplota topné vody, která proudila do objektu byla 39°C. V AKU nádrži (1800 litrů) před zátopem byla nahoře teplota 53°C a dole 37°C. Stav nabití AKU nádrže na začátku testu byl 31%.       

 

Na obrázku vlevo vidíte kotel, který byl použit k testu. Na pravém obrázku je vidět z jaké hromady dřevo pochází. Je to přesně ta hromada o které jsme psali v tomto článku. Ti chlapíci u hromady jsou pan Hošta Jiří a pan Polák Martin, kteří jsou z ESELu a prodávají kotle Guntamatic Biosmart v Čechách.

 

 

Takto vypadaly špalky, kterými jsme se rozhodli provést test. Je zde vidět i množství, které jsme měli k dispozici.

 

 

Vlevo na obrázku je změřená vlhkost špalků, vpravo pohled na dřevo, kterým se podpaluje, tj. davá se pod špalky.

 

 

Dubové špalky měly délku od 28 cm do 35 cm.

 

 

Před testem byl vybrán popel a vysypán popelník.

 

 

Velmi užitečnou věcí dodávanou s kotlem je tento plech. Za normálního provozu je pod kotlem jako ochrana zachycující žhavé uhlíky vypadlé z kotle. V případě, že potřebujete vyndat popel co zůstal na roštu, použijete tento plech právě k vyndání popela a nezhořelých zbytků (hřebíky, panty, kování atd.).

 

 

V souvislosti s tím,že se bude spalovat jiné dřevo než obvykle (obvykle se v tomto kotli spaluje měkké odpadní dřevo), je potřeba přenastavit přívod primárního vzduchu do spalovacího prostoru. Šoupátko se nechá otevřené jen na 25% a páka u servopohonu se dá ze čtyřky na dvojku.

 

  

 

Na těchto obrázcích je vidět, jak se kotel postupně plní dřevem. Dole pár třísek, pak už přímo dubové špalky až do stropu.

 

 

 

Toto už se do kotle nevlezlo.

 

 

V 11.44 hod. byl stav kotle tento:
Teplota kotle: 46°C
Režim: Start
Doba hoření: 0 hod.
Spaliny: 38°C
Obsah CO2: --%
Účinnost: --%
AKU nahoře: 53°C
AKU uprostřed: 44°C
AKU dole: 37°C
Stav nabití AKU: 31%
Kotlové čerpadlo: otáčky 0%

 

 

Stavy kalorimetrů před zahájením testu. Vlevo měřák kotle, vpravo měřák mezi AKU nádrží a vytápěným objektem.

 

 

Vlevo obrázek zapáleníkotle pomocí tekutého PEPO v 11.49 hod. Vpravo stav rozhoření v 11.51 hod.

 

 

Po dosažení teploty spalin 120°C, se musí spodní dvířka zavřít. Od této chvíle již není potřeba kotli věnovat žádnou pozornost.

 

 

Po zavření spodních dvířek (když spaliny dosáhly 120°C) se ihned aktivuje zplynování.

 

 

Po zapálení a rozhoření byl v 12.00 hod. stav kotle tento:
Teplota kotle: 69°C
Režim: Plné zatížení
Doba hoření: 0 hod.
Spaliny: 170°C
Obsah CO2: 11,7%
Účinnost: 92%
AKU nahoře: 53°C
AKU uprostřed: 42°C
AKU dole: 37°C
Stav nabití AKU: 28%
Kotlové čerpadlo: otáčky 41%

 

 

 

Stav kalorimetru po zapálení kotle a zahájení zplynování.

 

 

Při pohledu na komín se nechce věřit, že se ani nezakouří. Na levém obrázku je to ten pravý komín.

 

 

Po 2 hodinách hoření, tj. v 13.50 hod. byl stav tento:
Teplota kotle: 67°C
Režim: Plné zatížení
Doba hoření: 2 hod.
Spaliny: 176°C
Obsah CO2: 10,7%
Účinnost: 91%
AKU nahoře: 61°C
AKU uprostřed: 52°C
AKU dole: 38°C
Stav nabití AKU: 41%
Kotlové čerpadlo: otáčky 20%

 

 

 

Stav zplynování po 2 hodinách od zahájení testu.

 

 

Z komínu stále nic.

 

 

Po 4 hodinách hoření, tj. v 15.53 hod. byl stav tento:
Teplota kotle: 68°C
Režim: Plné zatížení
Doba hoření: 4 hod.
Spaliny: 165°C
Obsah CO2: 8,4%
Účinnost: 88%
AKU nahoře: 69°C
AKU uprostřed: 65°C
AKU dole: 46°C
Stav nabití AKU: 61%
Kotlové čerpadlo: otáčky 94%

 

 

 

Takto to vypadalo v kotli v prostoru spodních dvířek po 4 hodinách od zahájení testu.

 

Stav zplynování po 4 hodinách od zahájení testu.

 

 

Po 5 hodinách hoření, tj. v 16.55 hod. byl stav tento:
Teplota kotle: 70°C
Režim: Plné zatížení
Doba hoření: 5 hod.
Spaliny: 155°C
Obsah CO2: 7,6%
Účinnost: 88%
AKU nahoře: 69°C
AKU uprostřed: 70°C
AKU dole: 59°C
Stav nabití AKU: 75%
Kotlové čerpadlo: otáčky 100%

 

 

 

Takto to vypadalo v kotli v prostoru spodních dvířek po 5 hodinách od zahájení testu.

 

Po 6 hodinách hoření, tj. v 17.55 hod. byl stav tento:
Teplota kotle: 79°C
Režim: Plné zatížení
Doba hoření: 6 hod.
Spaliny: 170°C
Obsah CO2: 8,4%
Účinnost: 88%
AKU nahoře: 76°C
AKU uprostřed: 75°C
AKU dole: 68°C
Stav nabití AKU: 89%
Kotlové čerpadlo: otáčky 100%

 

 

 

Stav zplynování po 6 hodinách od zahájení testu.

 

 

Stavy kalorimetrů po 6 hodinách od zahájení testu.

 

 

Po 7 hodinách hoření, tj. v 18.53 hod. byl stav tento:
Teplota kotle: 79°C
Režim: Plné zatížení
Doba hoření: 7 hod.
Spaliny: 117°C
Obsah CO2: 1,8%
Účinnost: --%
AKU nahoře: 77°C
AKU uprostřed: 78°C
AKU dole: 74°C
Stav nabití AKU: 96%
Kotlové čerpadlo: otáčky 100%

 

 

 

Stav v kotli po 7 hodinách od zahájení testu.

 

 

Stavy kalorimetrů po 7 hodinách od zahájení testu.

 

 

Po 9 hodinách od zapálení, tj. v 20.55 hod. byl stav tento:
Teplota kotle: 68°C
Režim: Udržování ohně
Doba hoření: -- hod.
Spaliny: 50°C
Obsah CO2: 0,5%
Účinnost: --%
AKU nahoře: 77°C
AKU uprostřed: 76°C
AKU dole: 66°C
Stav nabití AKU: 89%
Kotlové čerpadlo: otáčky 0%

 

 

 

Takto to vypadalo v kotli po 9 hodinách od zahájení testu.

   

 

 

Stavy kalorimetrů po 9 hodinách od zapálení. Vlevo měřák na kotli, vpravo mezi AKU nádrží a vytápěným objektem. Kotel od zahájení testu vyrobil 109,8 kWh a vytápěný objekt od zahájení testu spotřeboval 59,1 kWh tepelné energie. Pokud by zákazník tuto energii měl nakoupit např. od ČEZu, tak v levném tarifu, kdy se platí za 1 kWh 2,60 Kč by ho stála 285 Kč.

 

  

 Celý test si můžete prohlédnout také na tomto videu.

 

Více o kotli se dozvíte zde.

Článek s prvním testem spalování měkkého dřeva v kotli Biosmart naleznete zde.

Video se zátopem a hořením v tomto kotli je ke shlédnutí zde.

Pokud máte o kotel zájem, vyplňte poptávku zde.

 

Foto © Libor Směja

 Copyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz