Guntamatic ve Welsu překvapil novým kotlem PRO

06.03.2012 | Libor Směja, ESEL TECHNOLOGIES s.r.o. | Pohled podnikatelů | Typ AK: kotel Guntamatic PRO | Téma: Kotle Guntamatic

Stoupající cena fosilních energií a rostoucí povědomí o životním prostředí vedly ke stále se zvyšující poptávce po obnovitelých formách energie. Moderní topné kotle na spalování štěpky nebo pelet jsou úspornou alternativou ke stávajícím topným zařízením na spalování fosilních paliv.
Guntamatic již 49 let vyrábí technologie pro spalování biomasy. Za těchto 49 let nashromáždil neuvěřitelné množství zkušeností a znalostí. Díky tomu je po právu lídrem v oblasti vývoje a výroby zařízení pro spalování biomasy a výrobu tepelné energie z ní.

GUNTAMATIC = Motor inovací ve spalování biomasy.


Své prvenství potvrdil i na výstavě Energiesparmesse 2012 ve Welsu čerstvou novinkou a to kotlem Guntamatic PRO. Jedná se o kotel neuvěřitelných schopností a tím pádem i možností.

Jen pro zajímavost zde uvedu některé z nich:

• kotel o výkonu 1000 kW dokáže modulovat již od 50 kW při účinnosti nad 91% (palivo štěpka i pelety),
• 5% je nejnižší možný výkon kotle o výkonu 1000 kW, standardem u jiných výrobců je 30%, tj. 300 kW vs. 50 kW.
• pokud se stane nějaký problém u kotle o výkonu 1000 kW, tak se porouchá jen modul o výkonu 250 kW a vy máte 
stále k dispozici výkon 750 kW. To znamená, že nemusíte zdroj tepla duplikovat (zálohovat dalším zdrojem). To 
samé platí i u kotle o výkonu 750 kW (máte k dispozici 500 kW) a u kotle 500 kW (máte k dispozici 250 kW).
• kotel o výkonu 1000 kW na pelety, je napájen ze sítě 230V s jištěním 13A.
• jak kotel o výkonu 250 kW, tak i kotel o výkonu 1000 kW, nepotřebuje AKU nádrž větší než 2.000 litrů.
• v případě topení peletami, může být sklad až 20 metrů daleko od kotle, popř. může být instalováno více skladů 
na více místech,
• v případě topení štěpkou, může být sklad štěpky až 14 metrů od kotle,
• kompaktní uspořádání s minimálními prostorovými nároky na kotelnu,
• modulární uspořádání umožňuje jednoduchost při transportu i do špatně přístupných míst,
• vizualizace provozu na PC, kdekoli kde je přístup k internetu,
• ovládání prostřednictvím GSM komunikátoru,
• součástí kotle může být ekvitermní řízení 6 směšovaných okruhů, 3 nesměšovaných okruhů a 3 bojlerů,
• v případě mini/mikro centrálního zásobování teplem, lze připojit na jeden kotel o výkonu 1000 kW až 250 
objektů,
• při vývoji kotle byly využity veškeré zkušenosti získané při výrobě kotlů o výkonu 100 kW a kotle PRO jsou 
osazeny řadou stejných dílů jako kotle o výkonu 100 kW.
• kotel není nutno každoročně servisovat,
• v případě poškození keramické vyzdívky, lze jakoukoli část vyzdívky vyměnit bez jakékoliv technologické 
prodlevy a bez použití lepidel, tmelů apod.,
• kotel se čistí jen 1x ročně v době čištění komína,
• výměník má všechny teplosměnné plochy neustále při provozu kotle automaticky čištěné,
• kotel si dokáže poradit i s nečistotami ve vyhořelém palivu - s kovy, s kameny a tyto nečistoty odstranit do 
separátoru nečistot,
• kotel je možno dodat od 11/2012 do 4 týdnů od objednání,
• vynikající poměr cena/výkon,

 

Více informací o kotli Guntamatic PRO naleznete zde.

 

Zde si můžete prohlédnou obrázky kotle Guntamatic PRO 250 kW pořízené na této výstavě. Vzhled kotle je bezkonkurenční a vůbec to nevypadá jako kotel.

 

 

 

 

Na těchto obrázcích je přední část kotle Guntamatic PRO 750 kW.

 

 

Na celém kotli Guntamatic PRO 250 kW se nacházejí jen dvoje dvířka. Jedny pro spalovací komoru a druhé pro výměník.

 

 

Pohled do patentované dvouetažové keramické klenuté spalovací komory.

 

 

Vlevo pohled na klenbu. Úžasné je, že jakýkoliv díl klenby je možno vyměnit bez potřeby jekéhokoliv speciálního nářadí a lepidel, popř. spárovacích žáruvzdorných hmot. Vpravo pohled do horní části výměníku. Všechny trubky v trubkovnici jsou čištěny po celou dobu provozu kotle. Popílek je pak automaticky odsávan do odpopelňovače.

 

 

Technické zázemí odvádění popela ze spalovací komory a popílku z prostoru pod výměníkem.

 

 

Vlevo pohled na "mozek" kotle (řídící systém). Přesně tyto elektronické řídící a ovládací desky najdete jak v kotli o výkonu 7 kW, tak i v kotli o výkonu 250 kW. Vpravo a níže technické zázemí kotle s dávkovačem štěpky.

 

 

 

 

Standardní výbavou každého kotle nad 175 kW je automatický odpopelňovač.

 

 

Video s prohlídkou stánku Guntamatic na výstavě Energiesparmesse 2012 ve Welsu si můžete prohlédnout zde:

 

 

Více informací o kotli Guntamatic PRO naleznete zde.

 

Foto © Libor Směja

 Copyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz