Instalace kotle Guntamatic BMK 30 a solárního pole Gasokol sunnySol 18m2

28.06.2012 | Libor Směja, ESEL TECHNOLOGIES s.r.o. | Pohled podnikatelů | Typ AK: kotel Guntamatic Biosmart, kotel Guntamatic BMK | Téma: Kotle Guntamatic

Na konci května 2012 jsem měl možnost zůčastnit se instalace kotle Guntamatic BMK 30 kW a solárního systému Gasokol s osmi panely sunnySol u našeho zákazníka na Benešovsku.
Jelikož se jedná o zajímavou instalaci, rozhodl jsem se vám ji blíže přiblížit prostřednictvím fotografií a krátkých komentářů.

Majitel kontaktoval společnost ESEL poprvé v roce 2010 s tím, že by chtěl topit kotlem na obilí. Na základě této poptávky proběhla u něj návštěva technika firmy ESEL a byla vypracována cenová nabídka na kotel Guntamatic Powercorn 30 kW. Od té doby se nic nedělo.

Až jednoho dne na jaře roku 2012 se objevil v Salonu kotlů pán a že se jde podívat na kotle. Chvíli si vše prohlížel a pak z něj vypadlo, že by ho zajímala novinka firmy Guntamatic kotel BMK na kusové dřevo 50cm a štěpku.
Po chvíli povídaní prozradil, že už u něj někdo z ESELu byl a že už má nabídku na kotel Guntamatic Powercorn. Podívali jsme se spolu do interního systému ESELu a bylo jasno. Z neznámého pána se vyklubal pan L.A. a v jeho složce byla uložena nabídka firmy ESEL na obilný kotel z roku 2010 a fotografie jeho kotelny.
Nad fotografiemi jsme hned začali "mudrovat" jak že by to tam mohlo vypadat, pokud by se rozhodl pro kotel Guntamatic BMK a topení kusovým dřevem a štěpkou. Jelikož kotel na dřevo vyžaduje jiné příslušenství než kotel na obilí, bylo potřeba vyřešit i záležitosti ohledně AKU nadrží, bojleru a ohřevu bazénu o objemu vody 50m3.

Na základě získaných informací byla předchozí nabídka aktualizována na nové požadavky.

Požadavky pana L.A. byly tyto:

1) kotel na kusové dřevo a štěpku Guntamatic BMK 30 kW (kusové dřevo z důvodů využití dřeva z vlastního lesa),
2) akumulační nádrže Gasokol accuHeat o celkovém objemu 2000 litrů,
3) bojler Guntamatic ECO 305 o objemu 300 litrů,
4) zajištění možnosti vytápění bazénu o objemu 50m3,
5) solární systém pro zajištění vytápění objektu v přechodném období a ohřev bazénu,
6) kompletní automatické řízení všech vytápěcích systému v domě

Nabídka byla předána a čekalo se na reakci zákaznika. Zákazníkova reakce byla pozitivní, ale toto se nedalo říct o jeho manželce. Ta byla zásadně proti. Při tak velké investici odmítala, že by měli mít doma kotel, který se bude muset ručně plnit a tlačila na manžela, že trvá na tom, aby byl systém plně automatický vč. doplňování paliva.

Z tohoto důvodu proběhla druhá návštěva Salonu kotlů, které se již zůčastnila skoro celá rodina pana L.A. V Salonu kotlů jim byly odprezentovány všechny možnosti vytápění od firmy Guntamatic a čekalo se jak rodinná rada rozhodne. Po návštěvě Salonu kolů připadaly v úvahu tyto varianty:

1) původní varianta s kotlem Guntamatic Powercorn (na obilí),
2) nová varianta s kotlem Guntamatic BMK s automatickým zapalováním (na kusové dřevo a štěpku) + solární systém Gasokol
3) varianta s kotlem na pelety Guntamatic Biostar a kotlem na kusové dřevo Guntamatic Biosmart + solární systém Gasokol

Po měsíci přemýšlení a schůzování celé rodiny bylo rozhodnuto, že zvítězila varianta č.2 a mohlo se začít s přípravou na realizaci. 
Zákazníka čekalo vystěhování původní technologie a stavební úpravy kotelny, včetně provedení obkladů neobložených stěn, nás zase objednání veškeré technologie a příprava na realizaci celé akce. Den D. byl stanoven na 29.5.2012, kdy to mělo vše vypuknout.

Popis funkce celého systému naleznete na konci tohoto článku.
 

Takto vypadá dům pana L.A., vlevo pohled z návsi, vpravo pohled ze dvora.

   

 

Původní kotelna vypadala takto:

  

 

Takto vypadala kotelna při našem příjezdu na realizaci akce. V komíně byla připravena zděř pro kouřovod kotle a i zděř pro regulátor komínového tahu ESREKO. Obě zděře byly zákazníkovi zaslány s měsíčním předstihem, aby si mohl vše v klidu před našim příjezdem připravit. Na stěnách které původně nebyly obloženy jsou nové obklady.

  

 

V den D. dorazilo do místa realizace nákladní auto s kompletní dodávkou zboží pro pana L.A. Jednalo se o kotel Guntamatic BMK 30 kW, bojler Guntamatic ECO 305, dvě AKU nádrže Gasokol accuHeat 1000 litrů, 8ks solárních panelů Gasokol sunnySol-H vč.nosných a kotvících konstrukcí a další příslušenství.

  

 

Veškeré komponenty byly převezeny na dvůr, kde proběhlo vybalení a následný transport na místo určení.

  

 

Vzhledem k tomu, že do nemovitosti byla světlost vchodových dveří jen 85cm, bylo nutno kotel částečně rozebrat, tak aby ho bylo možno dopravit do kotelny.

  

 

V prostoru kde jsou paraboly na střeše bude již za pár hodin osazeno 8ks solárních panelů Gasokol sunnySol.

  

 

Do byvalé spíže je potřeba dopravit obě AKU nádrže Gasokol accuHeat o objemu 1000 litrů. Celkový objem akumulace bude 2000 litrů + objem vody v původních topných rozvodech.

  

 

Na tomto obrázku je vidět, že už přišla řada i na bojler Guntamatic ECO 305 o objemu 300 litrů, který bude stát v kotelně vpravo od kotle.

 

 

Jako poslední se transportovaly solární panely Gasokol na střechu. Vzhledem k tomu, že každý panel je opatřen dvěma demontovatelnými poutky, byla i toto s použitím lana a dvou osob hračka.

  

  

 

Takto vypadala střecha před instalací solárních panelů.

  

 

Na těchto obrázcích již probíhá montáž a kotvení nosné konstrukce solárních polí. Solární pole budou celkem dvě a každé je tvořeno 4 ks panelů Gasokol sunnySol-H na společné nosné konstrukci ukotvené do krokví střechy přes krytinu Fatrafol.

  

  

  

 

Asi 4x nás během dne vyhnal ze střechy déšť. Při čtvrté přeháňce jsme již měli perfektně nacvičen úklid a znovu rozbalení nářadí a ostatních montážních pomůcek. :-) Na obrázcích je vidět, že montáž prvního solárního pole je již hotova.

  

  

 

Příprava nosné konstrukce pro druhé solární pole.

  

  

 

Zde je již vidět, že je montáž solárních polí ukončena a probíhá potrubní propojování.

  

 

Mezitím co se dělala instalace solárních panelů pokročily i práce v kotelně. Na obrázcích je vidět usazený kotel, usazený bojler a rozvaděč s jednotlivými topnými okruhy a pracovníka firmy ESEL který provádí potrubní propojování topného a bojlerového okruhu + akumulačních nádrží.

  

 

Montáž solárního systému na střeše ukončena. Potrubí připojeno a zaizolováno. Systém napuštěn nemrznoucí kapalinou a připraven k provozu.

  

 

Na těchto obrázcích je již vidět ukončenou montáž všech prvků v kotelně a místnosti s AKU nádržemi.

  

  

  

 

Majitel je již netrpělivý a začíná nakládat kotel palivem. I když má na zahradě krásné polena, na první zátop dovezl nějaký "šrot". Prý aby viděl s čím si kotel poradí. První vrstva se musí uložit tak, aby ji bylo automatické zapalování schopno zapálit. Další vrstvy se již kladou systémem "jak tam to poleno spadne".

  

  

  

  

  

 

I když se to nesmí, tak jsme museli majiteli kotel otevřít a ukázat, že opravdu hoří. Až spatřil oheň uvěřil, že se akce zdařila a slavnostně si na nového člena připil s šéfmonterem p.Farským.

  

 

Takto vypadalo zplynování a hoření dřevoplynu v kotli pana L.A.

 

Zde již pózuje pyšný majitel kotle Guntamatic BMK a solárního systému Gasokol. Vpravo na obrázku stav po prvním vyhoření kotle.

  

 

Na těchto obrázcích je vidět bazén zvenku, zevnitř a také původní bazénový výměník, který je nově připojený na AKU nádrže a solární systém.

  

  

 

Pohled na řez kotlem Guntamatic BMK 30

 

 

Jak to všechno funguje: 

Hlavním zdrojem v této kotelně je kotel Guntamatic BMK 30 kW, který natápí topný systém, akumulační nádrže o objemu 2000 litrů a bojler o objemu 300 litrů. Veškerá činnost topného systému je automaticky řízená řídící jednotkou Guntamatic MK-231. Činnost solárního systému řídí řídící jednotka Gasokol UVR61-3/R5. Jedinou manuální činností v této kotelně je nakládka paliva do kotle a občasné vyjmutí popela.

Letní provoz systému funguje takto:

Kotel je v režimu NORMAL, nehoří, ale řídí natápění bojleru dle časového programu nastaveného v kotli s použitím topné vody, která je v akumulačních nádržích nahřátá solárním systémem. Bojlerový okruh je aktivní jen v případě, že jsou splněny podmínky dle časového programu, popř. dle teploty v bojleru. Maximální teplota vody v bojleru je nastavena na 55°C. Minimální teplota vody v bojleru je nastavena na 45°C. Pokud by v létě vlivem nepříznivého počasí klesla teplota vzduchu v domě pod požadovaných 21°C (hlídáno pokojovou stanicí Guntamatic), je aktivován i topný okruh radiátorů a topný okruh bude natápěn topnou vodou z akumulačních nádrží.

Solární panely se starají o ohřev vody v akumulačních nádržích. Výhodou solárních panelů Gasokol je, že dokáží využívat i difuzní záření. Díky této skutečnosti i při celodenní zatažené obloze je toto konkrétní solární pole o 8 panelech schopno vyrobit cca 27 kWh tepelné energie. U standardní instalace by tato skutečnost znamenala, že když bude 3-4 dny zataženo, tak solární systém dokáže dostatečně ohřívat i po tuto dobu vodu v bojleru pro 3-4 člennou rodinu.
V tomto konkrétním případě je to jinak, neboť tento systém zvládne natopit za jeden jediný den obě akumulační nádrže o celkovém objemu 2000 litrů na teplotu 80°C, což znamená, že v nádrži je uskladněno cca 93 kWh tepelné energie pro ohřev bojleru. Toto množství tepelné energie dokáže nahřívat bojler o objemu 300 litrů cca 15 dnů.

Jelikož je v tomto domě i vnitřní krytý bazén o objemu 50m3, je nahřátá voda z akumulačních nádrží používána k jeho ohřevu. Ohřev bazénu si zatím majitel ovládá sám. Stav kdy jsou obě nádrže nabité na 80°C a vybijí se na 25°C stačí k tomu, aby se teplota vody v bazénu zvedla o 2°C.


Jarní a podzimní (přechodné období) provoz funguje takto:

Pokud je v tyto dny dostatek tepelné energie vyrobené solárními panely, tak je kotel připraven pro topení (je naložen palivem), ale nehoří. V kotli je nastaveno, že se má zapálit jen v případě, že solární systém nevyrobí dostatečné množství energie, která by pokryla potřeby domu (bojler a topení). Pokud tento stav v průběhu dne nastane, tak se kotel sám pomocí horkovzdušného zapalovače zapálí a chybějící energii vyrobí ze dřeva. Pokud by kotel vyrobil z předpřipraveného množství paliva tolik energie, že by se již do akumulačních nádrží nedala uskladnit, tak se kotel sám odstaví, přeruší spalovací proces a čeká na další pokyny z řídícího systému.


Zimní provoz systému funguje takto:

Kotel je v režimu NORMAL a hoří. Vyrobená energie je předávaná do topného systému, přebytky do akumulačních nádrží. Po vyhoření veškerého paliva v kotli je kotel odstaven a topný systém je zásobován teplem z akumulačních nádrží. V případě, že je majitel doma a akumulační nádrže jsou ještě stále nabité, může si kotel již naložit palivem a nastavit, že chce kotel zapálit až v okamžiku, kdy teplota v akumulačních nádržích klesne např. pod 40°C (tato skutečnost může nastat, když už je v práci, na služební cestě atd.). Pokud mu tato možnost nevyhovuje, může využít i odložený start nastavený dle kalendáře (více na obrázcích níže).

 

  

  

 

Prospekt BMK 

 

Foto + video © Libor SmějaCopyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz