Reportáž o návštěvě a školení pracovníků esel technologies s.r.o. v rakouské firmě GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH.

V polovině prosince 2007 dorazil do firmy esel technologies s.r.o. e-mail od Hospodářské komory ve Vídni s informací, že pracovníci HK hledají pro rakouskou firmu GUNTAMATIC partnera, který by byl schopen vytvořit komplexní zázemí pro prodej, servis a školení v oblasti automatických kotlů této firmy v ČR a na Slovensku.

Jelikož naše firma uvažovala již delší dobu o spojení s některým z lídrů v oboru automatických kotlů působících v západní Evropě, okamžitě nás tato informace velmi zaujala.
Kontaktovali jsme neprodleně pana Wagnera z firmy GUNTAMATIC a domluvili se na naší první návštěvě v Rakousku, která proběhla ve dnech 21. a 22. prosince 2007.

Jednání v sídle firmy GUNTAMATIC v rakouském Peuerbachu se zúčastnilo celé vedení firmy esel technologies s.r.o. Byli jsme přijati členem top managementu firmy GUNTAMATIC panem Wagnerem, který má na starosti řízení výroby a zároveň je zodpovědný za expanzi firmy do dalších zemí postkomunistické Evropy. Česká republika a Slovensko jsou zahrnuty jako první do pilotního projektu rozšíření výrobků firmy GUNTAMATIC do těchto zemí.
Pan Wagner se obchodní činnosti ve firmě GUNTAMATIC věnuje šest měsíců, do té doby pracoval ve vývoji výrobků GUNTAMATICU. Zná tudíž velmi dobře všechny výrobky včetně jejich kladů i záporů a je proto schopen podat o nich maximum dostupných informací.Na základě vzájemného porozumění byla dne 1.3.2008 podepsána smlouva o spolupráci až do roku 2013. Součástí smlouvy jsou všechny podmínky, které musí naše společnost splňovat vůči všem zákazníkům vlastnícím kotle GUNTAMATIC i z minulých let, které se do ČR dostaly různými „kanály“.

Po oficiálním získání zastoupení značky GUNTAMATIC bylo naplánováno dvoudenní školení českých a slovenských techniků v centrále firmy GUNTAMATIC v Peuerbachu, které se konalo ve dnech 29.4 a 30.4.2008.

Úvod tohoto dvoudenního školení proběhl ve školícím centru firmy GUNTAMATIC, kde jsou nainstalovány a funkčně zprovozněny všechny kotle, které firma vyrábí.

 

Na začátku dne jsme se seznámili s historií firmy GUNTAMATIC, která se datuje do roku 1963, kdy začaly vznikat kotle na dřevo a biomasu.
V průběhu několika let došlo k postupnému rozrůstání závodu až do situace, kdy byl původní závod zbourán a nahrazen moderními halami s nejmodernějším technologickým vybavením pro zpracování kovů v této výrobě splňující všechny evropské normy pro moderní strojírenskou výrobu.
Firma GUNTAMATIC plánuje i nadále do budoucna rozšiřovat dosavadní výrobní prostory tak, aby mohla několikanásobně zvýšit svoji výrobní kapacitu z dnešních 16.000 kotlů na 30.000 kotlů za rok.

 

V závodě je nainstalován jedinečný systém zpracování železa od firmy Trumf, předního lídra v tvárném dělení a tváření plechů a profilů. Veškeré procesy, které v GUNTAMATICU probíhají, jsou maximálně zautomatizovány. Provádí je vesměs roboti, personál je určen pouze k vizuálním kontrolám, opravám, popřípadě k určitým operacím, které se nedají nahradit robotizací. Největší koncentrace lidí ve firmě se nachází v „koncovce“, což je montáž jednotlivých druhů a typů kotlů a jejich zkoušení před uvedením do provozu.

Firma GUNTAMATIC vnímá neustále se zvyšující poptávku po kotlích na spalování dřeva, která začala markantně narůstat již od roku 1965. Předpokládá se, že určitého stropu má dosáhnout v roce 2014.
Po roce 2014 se očekává, že dojde k mírnému poklesu odbytu, ale v tu dobu již budou potřebovat stávající klienti vyměnit morálně zastaralé typy kotlů, které mají nainstalovány 25 a více let, takže se předpokládá, že část výroby bude určena právě pro ně.

 

GUNTAMATIC se samozřejmě aktivně účastní snižování emisí v celosvětovém měřítku. Proto se snaží vyrábět výrobky, které mají nejnižší emise, nejvyšší výkonnost a účinnost a které jsou zařazeny do kategorie „ekologicky šetrný výrobek“.

Málo kdo ví, že v České republice tolik propagované plynové topení není až tak ekologické, neboť pro výrobu 20 tisíc kW hodin výkonu pro obyčejný rodinný dům vzniká u spalování oleje 5.600 kg CO2, při spalování zemního plynu vzniká 4.600 kg CO2, a jen při spalování dřeva vzniká méně než 100 kg CO2.
Pouze u dřeva se dá ale tvrdit, že se jedná o CO2, které bylo v nedávné době rostoucími stromy ze vzduchu odčerpáno, takže nejde o žádné „staré CO2„ jako třeba v případě uhlí apod.

 

Co se týká ceny přepočtené na eura, tak nejdražší je v současnosti topení olejem, propan-butanem a zemním plynem. V kotlích GUNTAMATIC se dají spalovat pelety, obilí, štěpka, sloní tráva, agropelety apod. a náklady na vytápění se v nich dají eliminovat vůči propan-butanu, topnému oleji a zemnímu plynu až na úroveň 30% nákladů na tato paliva.

Mezi základní produktové řady kotlů GUNTAMATIC, které budou dováženy do ČR a na Slovensko, patří kotle na pelety, na štěpku, na energetické obilí a na různé alternativní pelety ze zemědělské produkce.


Nejdůležitějším představitelem řady na vytápění peletami je automatický kotel s názvem BIOSTAR o výkonnostní řadě 12-15-23 kW, který může být instalován i v kotelnách, které dosud topily plynem nebo různými tuhými palivy.
Kotel BIOSTAR má již ve standardní výbavě pneumatický dopravník paliva se šnekovým podavačem, čímž je automaticky zajištěna doprava pelet ze sezónního zásobníku do kotle. Taktéž se k němu dá dokoupit textilní ocelový zásobník na pelety.Kotel POWERCORN slouží ke spalování energetického obilí a alternativních pelet. Má nerezovou výstelku, takže je vysoce odolný a díky jeho vysoké účinnosti je v podstatě jedno, jaký druh paliva se v něm spaluje. Přednastavení na jiný druh paliva je velmi jednoduché.

 

 

Kotle POWERCHIP jsou vynikající v tom, že mají kompaktní provedení pro spalování štěpky až do výkonu 100 kW, a nejsou o moc větší než typické dvoukřídlé americké lednice.

Kotel SYNCHRO je určen pro spalování kusového dřeva, štěpky a jiných dřevních odpadů.

 

Firma GUNTAMATIC je vnímána v evropském měřítku jako společnost, která neustále přichází na trh s různými inovacemi v oblasti spalování a zplyňování biomasy. Díky tomu také v roce 1999 a 2002 získala ocenění za inovace, v roce 2003 byla oceněna Energetickým globusem, v roce 2005 se stala opět držitelem ceny za inovace.

 

Již v minulosti se GUNTAMATIC setkal se snahou o okopírování svých výrobků. I v Rakousku se našli výrobci, kteří tyto kotle okopírovali, ale díky tomu, že GUNTAMATIC vnímá a řeší doslova každý detail, tak přestože tyto plagiátorské firmy „své“ kotle nasadily do provozu, musely je následně stáhnout, neboť jejich výrobky nedosahovaly parametrů, kterých dosahovat měly. Firma GUNTAMATIC na to řekla jediné: „Ano, zkopírovali nás, ale nedokonale.“

Kotel BIOSTAR o výkonu 3-12 kW, 3-15 kW a 7-23 kW je nejprodávanějším kotlem se značkou GUNTAMATIC. Tento kotel získal v Rakousku již v roce 1999 ocenění za špičkový výrobek.
80% jeho produkce se vyváží do států Evropské unie. Nejpopulárnější je v Německu.
BIOSTAR může být doplněn jak šnekovým zásobníkem s pneumatickým doplňováním paliva, tak pouze pneumatickým doplňováním paliva. Výhodou oproti jiným kotlům je, že se do něho může vracet voda o teplotě pouhých 38 stupňů Celsia. To je velmi důležitý údaj, neboť jak známo, každý výrobce automatických kotlů uvádí, že pro dlouhou životnost a správnou funkci nesmí přijít do kotle chladnější voda než 60 stupňů Celsia.
Díky technickému řešení lze kotel BIOSTAR instalovat i bez ekvitermních regulací, kdy není potřeba na systém dávat směšovací armaturu a mixovat vratnou vodu tak, aby měla správnou teplotu.

Někteří zákazníci stále žádají variantu kotle BIOSTAR s týdenním zásobníkem, neboť tyto kotle se kupovaly před x-lety a jsou mezi lidmi stále oblíbené.
Prioritou GUNTAMATICU je však prodávat automatické kotle, které mají pneumatické zařízení na doplňování paliva a mají kompletně vyřešeno i jejich automatické čištění, seřizování, odstavování, zapalování apod.
Cílem je, aby byl kotel GUNTAMATIC u zákazníka provozován tak, že k němu celý rok nemusí nikdo přijít.

Kotel BIOSTAR se skládá ze spalovací komory, výměníku, popelníkového prostoru, mezizásobníku paliva a z dopravních cest. Unikátní na tomto systému je, že tento kotel jako jeden z mála na trhu dokáže zplyňovat i biomasu a pomocí vytvořených plynů dosáhnout vysokých výkonů i prostřednictvím využití malých výměníků. Díky tomu jsou pak daleko více využity také všechny složky v palivu, jakož i všechny plyny, které se v něm objevují. Kotle tak získávají nízkou popelnatost, dlouhou životnost apod.

 

Náklady na vytápění kotlů GUNTAMATIC jsou poloviční oproti klasickým kotlům, které jsou v prodeji v ČR a SR. Jestliže klasický kotel na pelety vyrobený a nainstalovaný v ČR spálí 7 tun pelet, rakouský kotel provozovaný ve stejných podmínkách potřebuje ke stejnému výkonu pouze 3,5 tuny pelet.

Tyto údaje jsou důležité z hlediska životnosti kotle, neboť podíváte-li se na ekonomiku této investice a následného provozu kotle, dá se říci, že kotle GUNTAMATIC jsou určeny je pro lidi, „kteří si to umí spočítat“.
To znamená, že poměrně vysoká počáteční investice je v průběhu životnosti kotle rozpočítávána tak, až jsou ve výsledku skutečné náklady na vytápění poloviční nebo dokonce třetinové oproti vytápění zemním plynem.

Kotel SYNCHRO na spalování kusového dřeva získal v letech 2002 a 2003 spoustu ocenění v Rakousku a v Německu, a v roce 2003 byl oceněn Energetickým globusem.
Je určen pro okamžité spálení kusového dřeva a štěpky, k nakumulování energie do akumulačních nádrží a následně k zhruba třídennímu odevzdávání tohoto tepla do objektu.
Kotle SYNCHRO se vyrábějí ve výkonnostní řadě 31 kW, 34 kW a 44 kW. Unikátní je na nich to, že se i do tohoto typu dá namontovat olejový hořák a v případě nemožnosti topení dřevem se v něm dá topit topným olejem.
Při započítání nezbytné práce se zpracování dřeva dosáhneme díky tomuto kotli zhruba polovičních nákladů na vytápění než současným kotlem na tuhá paliva.

 

Kotel POWERCORN je určen pro spalování energetického obilí a pelet, popř. agropelet. V roce 2005 získal v Rakousku cenu za inovace. Je velice populární v celé Evropě, neboť je ideálním řešením jak při likvidaci přebytků energetického obilí, tak i při spalování různých odpadů z obilí, čističek apod. Dají se v něm také spalovat pelety z různých plodin, popř. ze sloní trávy.
Tento kotel má unikátně zpracovaný výměníkový prostor, aby odolával korozi, která se může vytvářet následkem spalování různých obilnin, kde se vytváří chlorovodíky.

POWERCORN může mít dopravu paliva pomocí šnekového dopravníku ze sezónního zásobníku přímo do kotle. Systém je kompletně bezpečnostně chráněn proti zahoření. Rovněž k němu existuje i textilní a ocelový zásobník.
Nejlepší na tomto kotli je speciální pohyblivý samočisticí rošt, který zajišťuje perfektní dodávku vzduchu do spalovacího prostoru, odpopelnění spalovacího prostoru, zabraňuje spékání paliva a umožňuje dokonané prohoření.
Odpopelňovací prostor je vybaven odpopelňovacími šnekovači, které jsou schopny rozdrtit případné drobné spékance.
Kotel POWERCORN může být vybaven ve výměníku i nerezovou vložkou. Při vyšších výkonech a vyšším vzniku popela ho lze dovybavit externím pneumatickým odpopelňovacím zařízením, k němuž je dodávána zhruba 150-litrová popelnice, která je při naplnění popelem vysypána.

Kotel POWERCHIP je vynikající z hlediska univerzálnosti, neboť dokáže spalovat obilí, sloní trávu i štěpku. Dokázal by spalovat i pelety, ale v tomto případě by to bylo neekonomické.
Dodávají se k němu dopravníkové cesty, které mohou být provedeny různými způsoby.
Kotle POWERCHIP jsou velmi oblíbené v kaskádách, neboť se dají kombinovat kaskády o výkonu 200 kW a 300 kW. Díky tomu, že v letošním roce bude uveden na trh i kotel o výkonu 200 kW, půjdou sestavit kaskády až o výkonu 600 kW.
Z hlediska vytápění jsou náklady v kotli POWERCHIP zhruba poloviční oproti kotlům na tuhá paliva.

Všechny uvedené kotle mají certifikáty, v nichž jsou analyzovány a potvrzeny všechny jejich hodnoty z hlediska ekonomiky provozu a nákladovosti na vytápění.

Po prezentaci kotlů GUNTAMATIC jsme se odebrali do výroby, kde nám byly prezentovány výrobní postupy. Ukázka výroby začala skladem materiálu, odkud se navážejí plechy jak v původní podobě, tak i plechy opatřené koncovým nátěrem. Výroba je uzpůsobena tak, aby tyto nátěry nebyly poškozeny.
Plechy jsou zde uskladněny v automatickém regálovém systému. Výtahové regály dokáží uskladnit na poměrně malém prostoru obrovské množství plechů, které jsou schopny automaticky podle čárových kódů vyskladňovat dalším technologickým zařízením ke zpracování.Roboty v podobě laserů, ohraňovacích a vystřihovacích lisů, které jsou v řadě za sebou, si samy říkají, který plech jim má být přivezen na jejich manipulační stůl, aby zde mohl být následně zpracován.
Celý výrobní vstup včetně prvotního zpracování a ohýbání je realizován automaticky bez doteku lidské ruky. Ta se dotýká hotových výpalků a výstřižků až v momentě, kdy se kotlové těleso skládá dohromady a připravuje se pro zpracování na svařovacím robotu.

 

Také svařování probíhá plně automaticky. Každý robot obsluhuje dvě svářecí pracoviště; na jednom mu obsluha připravuje polotovar ke svaření a na druhém pracovišti robot svařuje.
Po svaření se svařenec odveze na zkušebnu, kde se zkouší jeho odolnost tlakem vody o šesti atmosférách. Při tomto procesu se zjišťuje existence případných úniků, které jsou na místě opraveny.
Po tlakové zkoušce je těleso převezeno k nástřiku. Jakmile jsou kotlová tělesa opatřena barvou, putují do skladu. Mezitím jiná pracoviště zpracovávají jednotlivé komponenty tak, aby byly naplněny skladové zásoby pro potřeby montáže.
Celý proces výroby běží v třísměnném provozu kontinuálně po celý rok. Firma GUNTAMATIC má gigantický sklad na všechny hotové výroby, které jsou roztříděny podle jednotlivých typů a podle výkonnostních kategorií.

 

Objednávky jsou přijímány v obchodním oddělení. Vyřízení objednávky proběhne zhruba do tří týdnů od objednání zákazníkem, takže i v případě kotle, který není v současnosti na skladě, jsme schopni našim zákazníkům garantovat dodávku daného typu kotle do tří týdnů.

Nejzajímavějším provozem ve firmě GUNTAMATIC je nesporně kompletace. Zde se skládá v jednen okamžik asi 30 kotlů najednou. Skládají je cca 3 lidé, kteří kotle po složení zároveň odzkouší, zkontrolují je testery, zabalí a uskladní ve skladu. Celá firma zaměstnává zhruba 170 lidí, z toho cca 40 lidí pracuje v administrativě a ve vývoji.

 

Po prohlídce výrobních prostor jsme se odebrali zpět do školícího centra, kde jsme si mohli postupně zkusit zapálit a zprovoznit každý kotel.
Naše zkoušení začalo kotlem BIOSTAR, který po zapálení najel za 8 minut na provozní teplotu 60 stupňů Celsia a následně byl vypnut.
Na kotli BIOSTAR je zajimavý fakt, že za celou dobu, co ho budete mít doma, v něm neuvidíte žádný oheň. Unikátní možností jak spatřit na vlastní oči oheň, který vzniká ve spalovací komoře, je podívat se na videoklip s ukázkou hoření ve speciálním kotli BIOSTAR, který má v sobě vyřezaný otvor tak, aby bylo možné hoření v tomto kotli nafilmovat.

Následně jsme měli možnost vyzkoušet kotel SYNCHRO 31, na němž nám bylo prezentováno spalování kusového dřeva, a poté jsme viděli spalování štěpky v kotli POWERCHIP .
Všechny zmíněné kotle jsou umístěny ve školicím centru a jsou napojeny na komíny a topné systémy, takže není problém je kdykoli znovu spustit a uhasit.

Po všech teoretických přednáškách a praktických ukázkách jsme byli pozváni k osobní návštěvě tří referenčních kotelen, které se nacházejí v okolí firmy GUNTAMATIC.

První návštěvu jsme absolvovali v krásném domku nad nádherným jezerem, kde má rodina nainstalovaný kotel SYNCHRO 31, v němž spaluje štěpku. Přijeli jsme ke kotli v době, kdy byl vyhaslý a dům běžel na akumulační nádrž. Náš průvodce pan Wagner nám chtěl ukázat, jak se tento kotel zapaluje přímo v praxi, jak dlouho to trvá a co to vše obnáší.
Nejdříve tedy proběhla kontrola kotle, kontrola stavu paliva v zásobníku, následně byly do kotle vhozeny noviny, na ně byla nasypaná část štěpky a noviny byly zapáleny. V momentě kdy kotel chytl, byl dosypán zbytek štěpky a během cca 10-15 minut jsme byli svědky toho, jak kotel začíná regulovat svůj výkon a začíná nabíjet akumulační nádrž, umístěnou v patře nad ním.
Od majitelky domu jsme se dozvěděli, že nabití nádrže jim stačí na 3-4 dny provozu i v těch největších mrazech.Následně jsme se odebrali do domu, v němž byl instalován kotel POWERCHIP .
Již při příchodu jsme si všimli dvou trubek s hasičskými rychlospojkami, které jsou určeny pro doplňování paliva z mobilního pneumatického zásobníku. Hned poté jsme si mohli prohlédnout sezónní zásobník na pelety se šnekovým dopravníkem a následně jsme vstoupili do bílé, krásně vykachlíkované, čisté kotelny, kde byl osazen kotel BIOSTAR 15 kW. Tento kotel měl vedle sebe malou akumulační nádrž, která sloužila jako ohřívač teplé užitkové vody pro daný objekt.
Kotel zde měli nainstalovaný třetí sezónu a dle výpisu doplňování paliva kotel spálil každou sezónu 3,5-4 tuny paliva (dřevěné pelety). Objekt měl zhruba 180-200 metrů čtverečních podlahové plochy při výšce stropu 2,65 m. Celý dům byl napojen na dvě topné větve, jedna se starala o radiátory a druhá o podlahové topení.

 

Dále jsme navštívili jednoho místního zemědělce, který má nainstalovaný kotel POWERCHIP 30-40kw. Velmi nás překvapilo, že jím vytápí neskutečně velké objekty. Nevidět to na vlastní oči, nikdy bychom nevěřili, že i takovéto velké prostory lze vytopit pomocí kotle a jedné akumulační nádrže na tak komfortní teplotu.
V kotli POWERCHIP je zde spalována štěpka. Ve stodole má majitel obrovský zásobník na štěpku, který jednou v roce naveze pomocí nakladače a pak už se celý rok vůbec o nic nestará, protože kotel běží v automatickém režimu, sám se zapaluje, sám se zhasíná, nabíjí akumulační 1,5 m3 nádrž a on s ním nemusí prakticky vůbec nic dělat.

 

Z pohledu technika, který se školení zúčastnil, existují tři témata, která mi i po uplynutí několika měsíců připomínají nejen špičkovou výrobu a kvalitu samotných kotlů GUNTAMATIC, ale zejména to, co také z majitelů těchto kotlů dělá spokojené zákazníky:

1. Díky vynikajícím zkušenostem se svojí automatickou kotelnou mají potřebu a chuť se s ní pochlubit dalším lidem a třeba je i pozvat na skleničku. Také její zásluhou mají dostatek času pro sebe a pro rodinu.

 

2. Precizní provedení instalací nemusí být samozřejmostí. Firma GUNTAMATIC ovšem uváděním kotelen do provozu kvalitu garantuje.

 

3. Co vytopí POWERCHIP 30 kW na štěpku ve spolupráci s akumulační nádobou, to se ani nechce věřit. Jenže ono to v praxi funguje. Vytopí nejen starší velký dům, ale zajistí teplo i koním ustájeným v hospodářské budově.

 

Po této návštěvě jsme se vrátili zpět do školícího centra firmy GUNTAMATIC. Od pana Wagnera jsme obdrželi další informace spolu s veškerými propagačními materiály a pomůckami pro zakreslování kotlů do schémat. Zároveň jsme si ještě dodatečně utřídili a společně rozebrali spoustu dojmů z právě absolvovaných návštěv tak, že si všichni odnesli maximální možné množství informací k vlastnímu upotřebení.

Následovalo rozloučení s panem Wagnerem i s firmou GUNTAMATIC a odjezd zpět do ČR.
Při zpáteční cestě jsme museli společně konstatovat, že firma GUNTAMATIC je opravdu právoplatným lídrem na evropském trhu v oblasti automatických kotlů a že spolupráce s touto firmou nás - a především naše klienty - může posunout hodně dopředu.
Všichni jsme pocítili obrovské zadostiučinění, že se díky značce GUNTAMATIC již nikdy nebudeme muset stydět za výrobek, který zákazníkovi dodáme a namontujeme.
Prohlédnětě si dokumentární film o GUNTAMATICU, v němž budete moci i Vy nahlédnout do výrobních prostor této firmy na vlastní oči.Libor Směja
jednatel společnosti esel technologies s.r.o.
www.guntamatic.cz 

Prospekt BIOSTAR          Prospekt BMK         Prospekt Powerchip

 Copyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz