Kotel Guntamatic Therm - detailní pohled zvenku i zevnitř

21.03.2013 | Libor Směja, ESEL TECHNOLOGIES s.r.o. | Pohled podnikatelů | Typ AK: kotel Guntamatic Therm | Téma: Kotle Guntamatic

Před měsícem to byly přesně 3 roky, kdy se na trhu objevil kotel Guntamatic Therm. Před těmi 3 roky to byla úplná "bomba". V té době nebyl na světě nikdo, kdo by vyráběl plně automatický kotel na spalování dřevních pelet o tak nízkém výkonu a tak vysoké účinnosti. Jak už to bývá u Guntamaticu zvykem, udal zase nový směr v oblasti vytápění biomasou a ostatním výrobcům nezbývalo, než se přizpůsobit a "něco vymyslet". Dnes v roce 2013 je již vidět, že někteří se tohoto dohánění Guntamaticu s jeho dokonalostí ujali lépe, někteří hůře. Co se ovšem nikomu zatím nepodařilo je to, že kotel Guntamatic Therm je kotlem, který je v nástěnném provedení, to znamená, že si jej pověsíte na stěnu kdekoli v domě přesně tak, jak jste měli pověšený váš stávající elektrický nebo plynový kotel.

A k čemu může být dobrý takový kotel, který na první pohled překvapí vysokou cenou a na druhý pohled svými vyjímečnými vlastnostmi?
Tak především, je to kotel, který předběhnul dnešní dobu v České republice, neboť je určen pro pasivní a nízkoenergetické domy. Těchto domů je sice u nás v ČR jako šafránu, ale v Evropě běží výstavba nízkoenergetických a pasivních domů slušným tempem. A co je na západě teď, bude jistě za pár let i u nás. Každopádně i v dnešní době se u nás najde mnoho lidí, kteří myslí pokrokově a svůj dům staví s ohledem na budoucnost o které všichni víme, že bude 100% dražší, než je dnes.
Díky těmto stavitelům je v současnosti několik těchto kotlů v ČR nainstalováno a jejich majitelům tyto kotle přinášejí levné vytápění jejich úsporných domů.

Při vývoji tohoto kotle byl kladen důraz na to, aby toto zařízení mělo všechny klady jeho staršího a výkonnějšího "bratra" kotle Guntamatic Biostar, ale aby jeho výkon se pohyboval plynule od 2 do 7 kW a existoval i ve verzi s externím přisáváním vzduchu. Toto se podařilo splnit. Až následně čas ukázal, že tento výkon je pro někoho vysoký a pro někoho zase nízký a proto byly v průběhu let 2011-2012 dovyvinuty další verze, které dokáží pracovat o výkonu do 5, 7 a 10 kW. Dnes (březen 2013) máme k dispozici celkem 3 varianty kotle Guntamatic Therm a to: Therm 5, Therm 7 a Therm 10. Číslo za označením kotle znamená tepelnou ztrátu domu v kW, pro kterou je daný kotel určen. Každá z těchto verzí má stejné provedení a vnější rozměry a kotle se liší jen vnitřní konstrukcí a softwarem. Pokud někoho překvapí, proč kotel Therm 5 má jmenovitý výkon 7,5 kW, tak je to z důvodů rezervy výkonu na ohřev teplé vody (TUV), kdy ohřev bojleru takhle nízkým výkonem by trval neúměrně dlouhou dobu.
Tak jako kotel Guntamatic Biostar je i kotel Guntamatic Therm nízkoteplotním kotlem, takže jeho pracovní rozsah je od 38°C do 70°C. Obvykle se kotel zapojuje jen s bojlerem nebo s akumulační nádrží a modulem čerstvé vody do které jsou také připojeny solární kolektory. Kotel Guntamatic Therm je v sortimentu automatických kotlů Guntamatic jediný kotel, ke kterému vám solární systém doporučíme. U ostatních automatických kotlů Biostar, Biocom, Powercorn a Powerchip je investice do solárního systému neobhajitelná (za předpokladu, že nemáte pořádný bazén). Jiná situace je i u kotlů na dřevo a štěpku BMK a Biosmart, kde má solární systém svůj smysl při ohřevu teplé vody (TUV) mimo hlavní topnou sezónu.

My u Guntamaticu pokládáme za automatický kotel pro rodinný dům jen takové zařízení, které funguje od začátku až do konce plně automaticky. To znamená, že v bodě „A“ uskladníte cisternou celoroční zásobu paliva (obvykle 1-3 tuny) a v bodě „Z“ vynášíte 3-4 x za rok popel. To, co se děje mezi bodem A až Z, musí probíhat plně automaticky, bez zásahu „člověka“. Jedná se například o tyto činnosti a procesy:
• Spolehlivý transport paliva z celoročního skladu paliva do pohotovostního zásobníku u kotle
• Doprava paliva na hořák v požadovaném množství dle požadavku řídícího systému, bez rizika zpětného prohoření
•  Zapálení paliva a řízení spalovacího procesu na základě informací o kvalitě paliva,  požadavků na provoz a požadavků na ekologii provozu
• Efektivní předání tepelné energie do topného systému a její přenos ke spotřebičům
• V případě nepotřeby vyrábět tepelnou energii, ekonomické odstavení zařízení a jeho připravení na znovuzapálení
• Automatické čistění spalovací komory a výměníku tepla

Zdá se Vám to jednoduché? U kotlů Guntamatic to vypadá, že ano. Pracují ekonomicky a ekologicky ve všech provozních situacích, zejména díky vyváženosti špičkové konstrukce kotle a současně řídícího systému, který dokáže konstrukční přednosti kotle dokonale využít.
To ale neplatí pro 98% zařízení na spalování pelet, prodávaných na českém trhu.
 

A v čem jsou ty rozdíly?

Začněme  popisem kotle Guntamatic Therm na pelety a jeho příslušenstvím.
- Vyrábí se ve třech výkonových verzích a to od 2,2 do 7,5 kW, od 2,4 do 8 kW a od 3 do 10,2 kW.
- Jedná se o nízkoteplotní kotel, který může být provozován už při teplotě 38°C, aniž by došlo k nízkoteplotní korozi ocelových částí kotle (je to podstatný rozdíl oproti zařízením, označujícím se rovněž za nízkoteplotní, ale pracujících s teplotou od 50°C).
- Maximální teplota výstupní topné vody  je 70°C.
- Kotel umí perfektně modulovat výkon od 30% do 100%, aniž by se musel vypínat a zapínat. V tomto regulačním rozsahu dosahuje za každých podmínek minimální účinnost 93% a emise splňují, teprve připravovanou, třídu 4 normy ČSN EN 303-5, která bude povinná i v České republice od 1.1.2018. Celoroční účinnost tohoto kotle není méně než 90%.
- Do topného systému předává vždy jen tolik tepelné energie, kolik ji systém potřebuje. Díky ekvitermní jednotce má k dispozici přesné informace o teplotách z venkovního prostředí, volitelně i z vytápěných prostor a výpočet potřebné teploty topné vody do každého okruhu topného systému podle toho, jakou teplotu chcete mít doma.  Pokud nastavíte požadavek na 23°C, máte doma 23°C ať je venku +5°C nebo -20°C a kotel vyrobí právě tolik tepla, kolik ho k tomu je potřeba, zcela automaticky, bez nutnosti ručního přednastavení podávání paliva a pauzy, případně i regulování množství přiváděného vzduchu.
- Mnoho našich zákazníků, kteří mají časově náročné povolání, nebo provozují kotel na chatách , chalupách apod., využívají pro komunikaci s kotlem GSM komunikátor. Nejenom, že se okamžitě dozví o případné poruše zařízení, ale mohou pomocí SMS změnit program nebo odsouhlasit provoz po některých hlášeních poruchy.

Kotel je modulové konstrukce, takže se dá jednoduše rozebrat a zase složit. Unikátní na tomto kotli je malý vodní výměník (objem 45 litrů), který je umístěn nad vyhořívací komorou. U tohoto kotle nehledejte vodní teplosměnné plochy v úrovni popelníku. Voda je jen a pouze tam, kde kotli neubližuje - nezpůsobuje korozi a tam, kde neochlazuje neshořelou prchavou hořlavinu a nedegraduje tak proces hoření.
Je to jeden z mála kotlů u kterého je dobré mít i v kotelně radiátor. Díky masivní izolaci nevytápí okolní prostředí. Izolace kotle je natolik dokonalá, že umožňuje použití plastových krytů pro dokonalý design kotle.
Tento kotel je vhodný pro všechny budovy do tepelné ztráty 10 kW. Nahrazujeme s ním často stávající kotle na tuhá paliva o výkonu až 15 kW, které byly často v daném objektu předimenzované, protože majitelé často nestíhali zajistit jejich trvalý provoz a potřebovali po příchodu natopit co nejrychleji vychládlý dům na přijatelnou teplotu, bez ohledu na ekonomiku.
Therm lze díky schopnosti přizpůsobit výkon, případně úplně se odstavit, zkombinovat i s jinými zdroji tepla v domě, tj. se solárním systémem, s krbem nebo kamny, elektrokotlem atd.
Životnost zařízení je minimálně 40 let (nevěříte? Čtěte zde). Firma Guntamatic i v roce 2013 garantuje 100% dostupnost náhradních dílů na kotle vyrobené v roce 1970.
 

A jak to všechno funguje?

Vše začíná v celoročním zásobníku pelet, kde máte uskladněno palivo (dřevní pelety) na celý rok (kdo nedisponuje velkým skladem, tak třeba jen na půl roku). Jak se takový zásobník staví se dozvíte zde. Obvykle byste měli mít připraven prostor o velikosti 0,6-0,85m3 pro 1 kW tepelné ztráty domu.

Na dně tohoto zásobníku je šnekový dopravník, který obdržíte již s kotlem (je v ceně kotle), který dle pokynů z řídící jednotky kotle zajišťuje odebírání pelet ze zásobníku a jejich dopravu do sací komory. Šnekový dopravník může mít délku od 1 m do 2 metrů (na přání může být i delší). Je po celé délce zásobníku, takže palivo ve skladu neklenbuje a není potřeba do zásobníku lézt a palivo přerovnávat a posunovat směrem k sací hubici. Sací komora je na konci šnekového dopravníku v místě kde jsou připojeny 2 plastové hadice o průměru 60 mm.
Tato sací komora má několik funkcí. Zaprvé slouží k odběru pelet do pohotovostního zásobníku, zadruhé transportuje odloučený prach z pelet z pohotovostním zásobníku kotle do celoročního zásobníku (zde se 1x za 3 roky odstraní) a za třetí požárně odděluje prostor skladu pelet a šnekového dopravníku od dopravních cest do kotle aby se nemohlo stát toto.

K sací komoře jsou připojeny 2 hadice. Jedna hadice je sací, tou se dopravují pelety do kotle, druhá hadice je vyfukovací, tou se vyfukuje nežádoucí prach do celoročního zásobníku. Obě hadice končí na pohotovostním zásobníku kotle, kde je umístěna vzduchová turbína vytvářející v zásobníku kotle podtlak (aby se peletám chtělo z celoročního zásobníku do pohotovostního zásobníku). Každá hadice může být dlouhá maximálně 25 metrů a výškové převýšení mezi kotlem a skladem paliva může být max. 3-6 metrů. Po dopravě pelet zůstávají hadice prázdné, to znamená, že jsou bez pelet a ani v nich nevzniká kondenzát.

Pohotovostní zásobník má tvar válce s cyklonem. V horní části je umístěná vzduchová turbína a pod ní čidlo stavu naplnění pohotovostního zásobníku. Čidlo se stará o to, aby se zásobník nikdy nepřeplnil, ale hlavně aby v něm nikdy pelety nechyběly. Tento zásobník se v době tuhých mrazů doplňuje 1-2x denně (v dobu, kterou sami určíte) a v letním režimu 1x za 1-2 týdny (četnost jednotlivých intervalů je značně ovlivněna mnoha faktory, např. instalací solárního systému, skutečnou tepelnou ztrátou domu, množstvím osob v domě bydlících atd.) V kotli si můžete i nastavit doby blokací dopravníku, tak aby plnění paliva neprobíhalo v pro vás nevhodnou dobu, např. po obědě, když vám spí děti, v noci, když spíte všichni atd.

Pod tímto zásobníkem je krátký šnekový dopravník, který odebírá přesné množství pelet a dopravuje ho do turniketu, který přesné množství pelet dávkuje do spalovací komory. Šnekový dopravník a turniket jsou důležité součástí požární bezpečnosti kotle, neboť pod turniketem je teplota ve spalovací komoře 800°C a nad turniketem u šnekového dopravníku cca 50°C. Tímto je zásobník paliva požárně oddělen od spalovací komory a díky turniketu a spádové trubce mezi turniketem a spalovací komorou nemůže dojít k prohoření paliva do pohotovostního zásobníku paliva (čerstvé palivo je dokonale odděleno od paliva v ohništi). Díky tomu nemá kotel žádné doplňkové zhášecí zařízení, jako jsou kanystry s vodu, expanzky připojené na vodovodní řád atd.

Spalovací komora je tvořena masivním žárobetonovým blokem, který je nahoře osazen speciální tryskou a dno tvoří sklopný litinový rošt , který se před každým zapálením a každých 16 hodin provozu sám čistí (jediný kotel na trhu, který automaticky sám čistí všechny otvory primárního vzduchu). Pokud spalujete nekvalitní pelety (myšleno z větším obsahem prachových částic, popř. nějaké super levné z Ukrajiny), lze tento interval zkrátit až na 5 hodin. Do spalovací komory je přiveden primární vzduch litinovým roštem. Pod litinovým sklopným roštěm se nachází velký popelník, který je potřeba 3-4x za rok vynést. Dále je ve spalovací komoře osazena fotobuňka, která kontroluje spalovací proces hoření a předává informace řídícímu systému. Posledním prvkem zaústěným do spalovací komory je horkovzdušný zapalovač. Ten slouží k podpálení startovací dávky pelet a pracuje zcela automaticky dle podmínek v kotli. Díky jeho spolehlivosti dokáže zapálit palivo vždy napoprvé a maximální doba zapálení je 50 sekund.

Tryska která uzavírá spalovací komoru je důležitou součástí celého kotle. Na jejím stavu záleží, s jakou účinností kotel spaluje palivo. Obvykle se tato trysky mění po 3 letech, kdy má kotel naběháno 4.000 provozních hodin. Pokud by se nevyměnila, došlo by k snížení účinnosti kotle o 1,5%-7%. Do trysky je přiveden předehřátý sekundární vzduch o teplotě 400°C, který je v trysce promíchán s prchavou hořlavinou o teplotě 800°C. Hoření se projevuje dlouhým plamenem, který hoří v cyklonové vyhořívací komoře.

Vyhořívací komora je po obvodu keramická a na horní straně je ukončena dnem výměníku a tvoří vysokou zklidňovací zónu pro dokonalé vyhoření prchavé hořlaviny a odstranění emisí ze spalin. Vyhořívací komora je taký důležitý prvek pro dokonalé odlučování prachu a zajišťuje aby tento prach skončil v popelníku kotle. Keramická hmota má skvělé akumulační schopnosti a je kotlem průběžně udržována v teplotním rozmezí 300 až 1300°C. Výhodou keramického provedení proti kotlům jiných výrobců je to, že plamen není po celé své délce ochlazován stykem s plechovými částmi kotle za kterými by byl vodní prostor a díky tomu se dosáhne teploty 1300°C pod výměníkem.

Výměník je trubkový a je konstruován jako protiproudý, tj. do horní části vstupuje zpětná voda z topného systému a z dolní části vystupuje voda do topného systému. V trubkách výměníku jsou osazeny bezjádrové virbulátory, které slouží jednak k čištění výměníku, ale taky zajišťují stejnou teplotu spalin při rozdílném výkonu kotle. Nad výměníkem je umístěn mechanismus ovládání čištění výměníku.

Nad výměníkem se ještě nachází odtahový ventilátor a lambda sonda. Ventilátor má plynule řízené otáčky. Díky tomu dokáže precizně reagovat na podmínky spalování v kotli a na informace, které získal řídící systém z lambda sondy a ostatních čidel kotle.

Lambda sonda je důležitou součástí kotle a celého spalovacího procesu. Firma Guntamatic vyrábí všechny kotle jen a pouze s lambda sondou. Argument ostatních výrobců, kteří vyrábí kotle bez lambda sond a tvrdí, že lambda sonda není v dnešní době potřeba je nesmysl. I dvoutunové osobní auto ji potřebuje aby mohlo jezdit za 7 litrů na 100 km. Tímto příkladem jsem již napověděl, že lambda sonda se významným způsobem podílí na úspoře paliva daného zařízení, ale také na tom, že kotel vypouští do ovzduší nízké emise. Pokud zařízení lambda sondu nemá, tak je sice levnější, ale o to více má majitel kotle práce se seřízením spalování a s vyšší spotřebou paliva.

Aby vše co bylo výše popsáno mohlo fungovat je k tomu zapotřebí řídící systém. Ten je umístěn v místě, kde by ho málokdo čekal a to je uprostřed kotle, kde za izolací a stěnou kotle hoří plamen teplotou až 1300°C. I toto je důkaz, jak kvalitní izolace je na tělese kotle, protože jak je známo, elektronika nemá moc ráda teplo. Řídicí systém mají všechny kotle Guntamatic úplně stejný, jen je v něm nahrán vždy jiný software. Uživatel se s řídícím systémem dorozumívá prostřednictvím dotykového displeje na kterém je barevné grafické menu se všemi nabídkami potřebnými k nastavení a obsluze kotle. Řídící systém lze doplnit ekvitermní regulací na základě čeho lze pak řídit 3 čerpadla pro topný okruh a 1 čerpadlo pro bojlerový okruh. Pokud je potřeba, lze řídit plynule 2 směšovací ventily. Každý topný okruh může být osazen pokojovou analogovou, nebo digitální stanicí, která může sloužit jako dálkové ovládání kotle, např. z obývacího pokoje, pokud to do kotelny máte daleko. Pokud by vám ovládání 3 topných okruhů a 1 bojlerového bylo málo, lze pomocí externích rozšiřovacích modulů ovládat až 9 čerpadlových topných okruhů, 3 bojlerové okruhy a 6 směšovacích ventilů. Celý systém lze monitorovat a ovládat přes vizualizační software, nebo pomocí GSM komunikátoru mobilním telefonem.
 

Pokud byste měli o takové zařízení zájem, je potřeba si připravit minimálně 200-250 tisíc Kč. Že se vám to zdá hodně oproti zařízení za 100 tisíc Kč? Ano, je to hodně, ale přesto je to výhodnější investice než „ta levnější“ varianta.

Proč?

1.  Za dobu životnosti kotle Therm, která je minimálně 40 let zaplatíte tu levnou variantu nejméně dvakrát, ne-li třikrát (obvykle uváděná životnost je 15 let)
…a to už samo o sobě je dražší

2.  Pokud Vás zradí záda, nebo prostě neakceptujete manipulaci s pytlíky pelet a dokoupíte si nějaký externí systém dopravy paliva ze skladu do kotle, doplatíte nějakých 60 až 90 tisíc Kč za toto zařízení a potřebné úpravy kotle, pokud nechcete riskovat nějakou nefunkční nebo doslova nebezpečnou sestavu a lá Pat a Mat. Až navíc zjistíte, že většina levných automatů neumí zhasnout a proto se nedá rozumně používat pro ohřev TUV mimo topnou sezónu, začnete asi uvažovat o investici do solárních kolektorů – dosaďme si cenu tohoto zařízení např. 80 až 100 tisíc, u kotlů které zhasnout umějí bych přinejmenším doporučil instalaci akumulační nádoby, což s čerpadlem vyjde na dalších cca 50 tisíc
… a součet se překvapivě srovnal s tou „dražší investicí“

3. Pokud si ověříte, že kotel Therm ušetří na palivu oproti většině konkurenčních kotlů obvykle více než 40% pelet – tedy obvykle nejméně 1 t/rok, snadno se dopočítáme výsledku
… za teplo z levného kotle zaplatím vždycky více, než za teplo z kotle Therm
… navíc se pěkně nadřu

A jak je to v porovnání se zařízeními na jiná paliva? U elektrotopení jste schopni dosáhnout úspory min. 70% oproti současnému stavu. U plynu bude úspora asi 30-40%.


Schéma možného zapojení : 

Varianta č.1 - zapojení kotle s akumulační nádrží, modulem průtokového ohřevu teplé vody a se solárním systémem.

 

Varianta č.2 - zapojení kotle jen s bojlerem

 

To nejdůležitější na závěr :

"Náš koncept úspěchu je jednoduchý a logický:
neprodáváme nic, o čem nejsme přesvědčeni.
Neslibujeme nic, co nemůžeme dodržet".
Kurt Kaufmann, již 25 let vedoucí servisu
 

Pokud by vás ještě něco zajímalo, napište na email smeja@esel.cz

 Copyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz