V loňském roce jsem měl možnost navštívit ve východním Německu zemědělce (zahradníka), který se aktivně věnuje pěstování Miscanthusu a následně s ním topí v kotli Guntamatic Powerchip 100. Byla to velmi zajímavá návštěva a tak jsem se rozhodl se s vámi podělit o získáne informace z této návštěvy. Nejdříve je potřeba vysvětlit co přesně rostlina Miscanthus je, jaké má nároky na stanoviště a jak se sklízí.

 

Miscanthus = nejlepší poměr „INPUT/OUTPUT energie“ ve střední Evropě

Ozdobnice je vytrvalá tráva vysokého (4m) vzrůstu. Původně pochází z východní Asie (Japonsko, Čína). Botanicky se řadí do čeledi lipnicovité (Poaceae), tribus vousatkovité (Andropogoneae). Hybrid Giganteus je kříženec Miscanthus sachariflorus a sinensis. Velmi rozšířený výraz sloní tráva je falešný. Taková rostlina existuje, ale nemá s ozdobnicí nic společného. Miscanthus se dostal do Evropy už začátkem 30-tých let 20. století jako ozdobná rostlina. Až roku 1989 začaly pokusy s využitím jako obnovitelného zdroje energie a materiálu na průmyslové zpracování. Hlavně v Německu a Rakousku probíhala řada výzkumů jeho pěstování a rozmnožování. Je to vytrvalá rostlina typu C4, což znamená, že dokáže optimálně využít vody, živin a světla na asimilaci. Pokud vám stačí průměrné výnosy, není zapotřebí hnojit. Semeno v našich podmínkách nedozraje, proto se množí podzemními oddenky (rhizomy). Oddenek je dřevnatý a ročně naroste kolem 10 až 20 nových. Počet chromozomů: 2n = 38. Odrůda giganteus je odolná na vymrzání a dosáhne za příznivých podmínek výnosu sušiny i 40 tun z hektaru. Průměr výnosu je kolem 15 až 18 t/ha. Je odolná proti chorobám a škůdcům. Zatím nejsou žádné známy. Miscanthus je v České republice povolený jako energetická rostlina a nejsou k jeho pěstování výhrady pro nepříznivé vlivy na životní prostředí jako např. u křídlatky.

Nároky na stanoviště

Ozdobnici se nejlépe daří na lehčích půdách, spíše v teplejších oblastech, do nadmořské výšky 700 m, a s množstvím srážek kolem 500 až 600 mm/rok. Je lepší vyšší hladina podzemní vody, ale ne více než 60 cm. Nesnáší podmočené půdy. Přesto při dosahování 40 tun sušiny z hektaru je třeba aspoň 1 000 mm srážek nebo podzemní zavlažování. Optimální pH půdy je 5 až 6,5.

Sklizeň

Sklizeň se provádí samochodnými řezačkami na kukuřici v březnu až dubnu, jakmile můžete vyjet na pole. Slámu je možno balíkovat. V prvních 22 měsících po výsadbě se nesklízí, v druhém roce dává do 9 t sušiny (12-15% zbyt. vlhkosti), v dalších letech mezi 15-25 t/ha sušiny, při intenzivním hospodaření i více než 30 t/ha. Pro konečnou likvidaci porostu je možno použít několika metod. Jednou je chemická likvidace nově rašících výhonků na jaře, další možností je vyorání rhizomů na podzim (rotačním kultivátorem) na povrch půdy, kde rhizomy přes zimu vymrznou.

Převzato z Biom.cz

 

V tomto případě se jedná o dvě pole (viz obrázek), kdy jedno bylo založeno v roce 2009 a druhé v roce 2011. Pole z roku 2009 má výměru 1 hektar, pole z roku 2011 má výměru 2 hektary. Mezi oběma poli je proluka, na které není momentálně nic pěstováno. Majitel má za sebou již topnou sezónu 2012/2013 v které spálil veškerou produkci z prvního pole o výměře 1 ha.
Ke spalování Miscanthusu používá plně automatický kotel  Guntamatic Powerchip 100 v úpravě pro spalování rostlinných paliv. Tento kotel dokáže s Miscanthusem vyvinout trvalý výkon 80 kW. Vyrobená energie se akumuluje do dvou akumulačních nádrží o celkovém objemu 3000 litrů a z nich je následně vytápěn rodinný dům majitele, prostory provozovny zahradnictví a skleníky v kterých se pěstují okrasné květiny. Sklad Miscanthusu je umístěn na půdě provozovny zahradnictví z které je Miscanthus dopravován pomocí šnekových dopravníků do kotle. Jako záložní palivo v době kdy již majitel nemá palivo slouží slaměné pelety o průměru 8 mm. Aby byl majitel schopen uspokojit celoroční potřebu paliva pro svojí kotelnu o výkonu 80 kW, musel by mít Miscanthus na 5 hektarech plochy.

 

 Satelitní snímek pořízený v době, kdy existovalo jeden rok jen pole o výměře 1 hektar (rok 2010)

 

 Stav Miscanthusu na starším poli na podzim v roce 2013.  Z tohoto obrázku je již vidět jak jsou rostliny na poli vysoké.
   
 Vlevo je přikryt Miscanthus z jarní sklizně, který se nevešel do skladu paliva v objektu zahradnictví. Vpředu starší pole, vzadu mladší pole.
   
 Proluka mezi starším a novým polem.  Pohled na mladší pole z roku 2011.
   
  Pohled na mladší pole z roku 2011. Vpravo je přikryt Miscanthus z jarní sklizně, který se nevešel do skladu paliva v objektu zahradnictví.
   
 Miscanthus ve formě řezanky je uskladněn přímo na poli.  Pokud do Miscanthusu nebude zatékat, může zde být klidně i přes zimu - nic se mu nestane.
   
 Detailní pohled na řezanku z Miscanthusu.  V případě že Miscanthus není, lze použít pro vytápění jakékoliv rostlinné pelety nebo obilí.
   
   Pohled na provozovnu zahradnictví. Vstup do kotelny je vpravo.
   
 Pohled na kotel Guntamatic Powerchip 100 v úpravě pro spalování Miscanthusu a rostlinných pelet.  Vpravo akumulační nádrž o objemu 1500 litrů, za ní je ještě jedna akumulační nádrž o objemu 1500 litrů. Vlevo vzadu kotel Guntamatic.

 Copyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz