První instalace kotle Guntamatic v ČR spalujícího vinnou révu.

06.12.2013 | Libor Směja, ESEL TECHNOLOGIES s.r.o. | Pohled podnikatelů | Typ AK: kotel Guntamatic Powerchip 20/30/40/50 kW, kotel Guntamatic Powerchip 75/100 kW | Téma: Kotle Guntamatic

Dne 19.11.2013 byl uveden do provozu kotel Guntamatic spalující štěpku z vinné révy. Jedná se o první instalaci kotle Guntamatic na toto specifické palivo zde v České republice. Jestli se ptáte proč se jedná o specifické palivo, tak je to tím, že vinná réva je vlastně liána, která v prvním roce dosahuje vlastností rostliny a až v druhém roce se z ní stává dřevina. Tato skutečnost klade větší nároky na vlastnosti a schopnosti spalovacího zařízení, které musí být schopno toto palivo dopravit ze skladu paliva do spalovací komory, spálit ho tak aby vydalo dostatečný výkon žádaný topnou soustavou a následně velmi jemný popel dopravit do popelníku.

Vzhledem k tomu, že hlavní podíl štěpky je z “rostlinné složky” vinné révy, tj. z prvního roku jejího růstu, je potřeba aby kotel uměl spalovat rostlinné paliva a umožňoval zabránit vzniku spékanců z důvodů nízké teploty tání popela. Pro tento konkrétní příklad byl použit již mnohokrát při spalování štěpky z vinné révy v zahraniční vyzkoušený kotel Guntamatic Powerchip o výkonu 100 kW s úpravou pro spalování rostlinných paliv ve formě pelet nebo štěpky. Výhodou tohoto kotle je kaskádový rošt, který umožňuje použití paliv, které mají tendenci se spékat. Takovými palivy jsou například i pelety ze slámy, z Miscantusu, z rašeliny, obilí a jiné  zemědělské odpady z čističek, které díky tomu mohou být dále využity pro získání tepelné energie.

Kotel byl nainstalován v objektu šlechtitelské stanice AMPELOS ve Vrbovci u Znojma, která je  nejstarším šlechtitelským pracovištěm v České republice a jedním z nejstarších na světě. I v současné době pokračuje AMPELOS ve Vrbovci ve šlechtění. Zabývá se novošlechtěním odrůd révy vinné, které by byly ranné a dávaly hrozny s vysokou cukernatostí. Je zde i republikový genofond révy vinné. Celkově obhospodařuje cca 40 ha vinic.

Kotel je určen pro vytápění dvou dvoupodlažních objektů v kterých jsou kanceláře a dílny firmy AMPELOS a také sklepní hospodářství, které slouží k ověřování výsledků šlechtitelské činnosti. Objekty byly současnosti vytápěny plynem. Vzhledem k tomu, že každý rok vzniká z vinic několik stovek m3 odpadu ve formě štěpky rozhodlo se vedení firmy přejít z vytápění plynem na vytápění štěpkou z vinné révy.  Pro tento účel byl využit prostor stávající plynové kotelny, která se rozšířila o venkovní sklad paliva.

 

Kotelna je umístěna ve sklepní části pod kancelářemi a v současnosti ji tvoří: 

1x kotel Guntamatic Powerchip 100
1x akumulační nádrž Guntamatic o objemu 2000 litrů
2x bojler Guntamatic o objemu 500 litrů
2x plynový kotel Viadrus 50 kW(stávající)
1x řízení kotelny Guntamatic pro 2 směšované a 1 nesměšovaný topný okruh + 1 okruh pro ohřev TUV
2x prostorová jednotka Guntamatic pro sledování teploty ve vytápěném prostoru.
1x nesměšovaný topný okruh s čerpadlem Wilo
2x směšovaný čerpadlový okruh s čerpadlem Wilo a servopohonem Belimo
1x nesměšovaný bojlerový okruh s čerpadlem Wilo

 

 

V současnosti je hlavním kotlem kotel Guntamatic na spalování štěpky z vinné révy a záložními kotli jsou stávající dva plynové kotle Viadrus. V případě, že by došlo k situaci, že ve skladu paliva nebude žádná štěpka popř. by nastal jakýkoli jiný problém s kotlem na štěpku, tak se automaticky po 10 minutách trvání problému sepnou plynové kotle a převezmou vytápění. Pokud by v budoucnu došlo k rozšíření množství vytápěných prostor, systém by šel taktéž nakonfigurovat tak, že by kotle mohli fungovat v kaskádě, kdy hlavním kotlem by byl kotel na štěpku a plynové kotle by se automaticky zapínaly jen v případě potřeby posílení výkonu ve špičce.

 

Přesné iniciály firmy AMPELOS.  Vpravo první vytápěný objekt a vlevo druhý vytápěný objekt.
   
 V Znojemské oblasti se AMPELOS stará o cca 40 ha vinic.  Část vinic tvoří i genofond České republiky.
   
   
Fotografie původní technologie kotelny:  
   
 Dva plynové kotle Viadrus - každý o výkonu 50 kW.  Celkem 4 bojlery TUV, které byly ohřívany plynem nebo elektrikou.
   
 Pohled na původní rozdělovač topných okruhů.  Pohled na původní sběrač topných okruhů.

 

 Takto vypadá štěpka z vinné révy připravena pro spalování v kotli Guntamatic.

  

Fotografie z nové technologie kotelny:  
   
Kotel Guntamatic Powerchip 100
 2x bojler Guntamatic ECO 505
   
 Sdružený rozdělovač a sběrač topných okruhů s jednotlivými čerpadlovými skupinami a směšovacími ventily.
 Nové rozvody jsou provedeny z mědi a jsou spojovány pomocí rychlospojek ESTITE.
   
 Celkový pohled do kotelny - vlevo bojlery, uprostřed kotel, vpravo akumulační nádrž a úplně vpravo plynové kotle.
 Akumulační nádrž a plynové kotle.
   
Plynové kotle Viadrus 50 kW - 2 ks.
Pohled na kotelnu z prostoru plynových kotlů.

 Copyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz