Již několik let se vědci zabývají otázkou, jaký přínos může poskytnout nárůst pěstování rychlerostoucích dřevin na polích. Dosavadní výsledky potvrzují potenciál krátkoobrátkových dřevin jako topol, jíva a podobné, podat v co nejkratší době co nejvyšší výtěžek. U této nové formy produkce energetického dřeva se jednak využívá  rychlý růst mladých rostlin u listnatých druhů jako topol, jíva, bříza, olše, kaštan a akát a jednak jejich schopnost růst po sklizni z pařezu. Princip zní: jednou vysadit vícekrát sklidit. Plochy se podle stanoviště a druhu stromu sklízí po dvou až sedmi letech. Vysoká schopnost stromů růst z pařezu zaručuje až po dobu 20 let trvale dobré výnosy.

Zemědělci profitují u krátkoobrátkových rostlin z vlastní produkce energie i dobrých  výnosů při poměrně nízké pracnosti. Navíc lze získat vysoké  příspěvky na krytí nákladů a lze tak produktivně obhospodařovat půdy s nízkými výnosy a plochy ležící ladem.

Pro spalování krátkoobrátkových rostlin se nejlépe hodí zařízení s průmyslovou technologií kaskádového roštu, jako např. konstrukční řada Powerchip od firmy Guntamatic. Přitom se velikost ohniště a výkon kotle ideálně přizpůsobují požadavku domu na teplo a zajišťují perfektní vyhoření. Nový způsob dopravy paliva pomocí rozhrnovače, konstruovaný podle nejnovějších poznatků, pracuje s nízkou spotřebou elektrické energie a v extrémně stabilním provedení s točivým momenty až přes 1200 Nm.

Více informací o kotlích Guntamatic Powerchip naleznete zde.

Prospekt ke kotli Powerchip stahujte zde.
 Copyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz