Jak fungují mechanické části kotle Guntamatic Powerchip

05.03.2015 | Libor Směja, ESEL TECHNOLOGIES s.r.o. | Pohled podnikatelů | Typ AK: kotel Guntamatic Powerchip 20/30/40/50 kW, kotel Guntamatic Powerchip 75/100 kW | Téma: Kotle Guntamatic

Tento článek s videem na konci má za úkol vás seznámit s tím, jak fungují mechanické části kotle Guntamatic Powerchip.

Kotle Guntamatic jsou obecně známy tím, že používají minimum motoru a převodovek a dalších dílů, čímž se snaží minimalizovat riziko poruch a množství spotřebované energie při provozu těchto kotlů. Aby takové zařízení mohlo vzniknout, je potřeba věnovat mnoho tisíc hodin vývoji, při kterém se jednak vyvinou nejlepší způsoby získaní energie z paliva v té dané konkrétní době, ale dokonalé zařízení, které tu energii dokáže předat do topného systému. V tomto jsou inženýři firmy Guntamatic již více než 50 let jedničky, což potvrzuje mnoho ocenění, které za tuto dobu firma Guntamatic obdržela v celé Evropě.

V čem je tedy kotel Guntamatic Powerchip unikátní? Zde jsou jeho výhody:

 • je to naprosto univerzální kotel, který dokáže spalovat dřevní štěpku a pelety. Po dokoupení vložky pro spalování obilí dokáže spalovat obilí, rostlinné pelety a různou řezanku z obilné nebo řepkové slámy, Miscantus atd.
 • je kompaktní konstrukce, takže vám v kotelně zabere velmi málo prostoru.
 • v případě výkonu do 50 kW, není potřeba řešit ochranu zpátečky, v případě 75-100 kW ano.
 • kotel do 50 kW výkonu nepotřebuje AKU nádrž, u výkonu nad 50 kW již doporučuje AKU nádrž o objemu 20 litrů na 1 kW topného výkonu.
 • rozhrnovač pro sklad paliva má průměr od 1,5 metru až do 5 metrů. Na rozhrnovači může být štěpka až do výšky 5 metrů a pelety do výšky 2,5 metru.
 • šnekový dopravník, který dopravuje palivo ze skladu do kotle má speciální tvar, aby nedocházelo k utemování paliva v dopravníkových cestách.
 • mezi dopravníkem paliva a plnícím dopravníkem do kotle je automatická protipožární klapka, která se vždy při odstavení kotle nebo výpadku el. energie zavře a zabrání spolehlivě prohoření paliva do skladu paliva.
 • kotel má litinový posuvný samočistící kaskádový rošt, který umožňuje spalovat i paliva s nízkou teplotou táni popela = tyto paliva se na roštu nespékají (agropelety, obilí, Miscantus atd.)
 • jeho spalovací komora (první stupeň) je kompletně z žáruvzdorné keramiky, která má skvělou akumulační schopnost a zároveň chrání kovové části kotle před propálením.
 • jeho vyhořívací komora (druhý stupeň) je v případě poživání rostlinných paliv ze speciální kyselinovzdorné nerezové oceli.
 • výměník je trubkový a v každé trubce je virbulátor, který je v průběhu hoření neustále posunován nahoru a dolů, tak aby stěny trubkového výměníku byly stále čisté a kotel měl vysokou účinnost. Zároveň každý virbulátor (může jich být až 32 ks) usměrňuje průtok spalin tak, aby energie obsažena ve spalinách byla co nejefektivněji předána do vodního prostoru trubkového výměníku.
 • na celém kotli jsou jen 3 motory s převodovkou a 1 motor u ventilátoru (u kotlů jiných výrobců je techto motorů s převodovkami 7 a obvykle jsou další 2 motory na ventilátorech).
 • kotel Powerchip o výkonu 30 kW spotřebuje 288 kWh, kotel o výkonu 50 kW spotřebuje 306 kWh, kotel o výkonu 75 kW spotřebuje 414 kWh a kotel o výkonu 100 kW spotřebuje 464 kWh elektrické energie za celou topnou sezónu (počítano při 1800 provozních hodinách za topnou sezónu).

 

Více by vám měly napovědět obrázky s popisem:

 

 Pohled na kotel Guntamatic Powerchip 50 s demontovaným opláštěním a výměníkem.  Pohled na kotel Guntamatic Powerchip 50 ze strany dopravy paliva do kotle.
   
 
 Pohled na rozhrnovač štěpky, který má za úkol zajistit, aby ve skladu paliva nedošlo ke klenbování štěpky.  Detailní pohled na motor a převodovku, která pohání šnekový dopravník od rozhrnovače do kotle a zároveň také otáčí s rozhrnovačem. Tento motor nesmí být umístěn ve skladu paliva.
   
   
 Pohled na motor s převodovkou od šnekového dopravníku, který dávkuje přesné množství paliva do spalovací komory.  Pohled na pohyblivý, samočistící, litinový kaskádový rošt, který se po dobu hoření neustále pohybuje tam a zpět.
   
   
 Těleso kotle je svařeno z kotlových plechů. Vnitřní části spalovací komory jsou vyloženy speciálním keramických žáruvzdorným materiálem, který chrání kovové části kotle.  Na vrchu spalovací komory je umístěna keramická zplynovací tryska, která zajišťuje přívod přesného množství předehřatého sekundárního vzduchu do místa, kde je potřeba ho přidat k dřevoplynu, který vznikl odplyněním paliva na roštu. Tryska ještě zajištuje dokonale promíchání dřeplynu se sekundárním vzduchem.
   
   
 Pohled na čistící mechanismus výměníku kotle. V této chvíli v něm nejsou nainstalovány virbulátory, které zajišťují čistění trubkovice výměníku, ale take spomalení spalin při průchodu výměníkem.  Pohled na výměník kotle Guntamatic Powerchip 50 s osazenými virbulátory. Stajný výměník má i kotel Biocom 50 a Powercorn 50.
   
   
 Pohled do výměníku kotle Guntamatci Powerchip 50, kde je vidět hlavní reakční trubka v které probíhá vyhoření dřevoplynu a trubkovnice s virbulátory, kde již spaliny odevzdávají teplo do vody v trubkovém výměníku.  Detailní pohled na virbulátor kotle Guntamatic Powerchip 50.
   
   
 Pohled na hnací mechanismus čištění výměníku kotle, pohybu posuvného kaskádového roštu a popelových šnekových dopravníků. Detailní pohled na péra rozhrnovače. V tomto případě pro výstavní účely jsou  péra velmi krátké. Rozhrnovač s péry může mít průměr od 1,5 metru až po 5,0 metru dle velikosti skladu paliva.
   
   
 Pohled do spalovací komory na rošt a jednotlivé roštnice. Roštnice pracují vždy v páru, kdy jedna čistí druhou.Na dalších obrázcích jsou vidět jednotlivé polohy roštnic.  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 Pohled na čistící mechanismus výměníku kotle Guntamatic Powerchip 50. Do tohoto mechanismu jsou uchyceny jednotlivé virbulátory, které slouží ke spomalení spalin a také k čištění trubkovnice výměníku kotle. Na tomto obrázku je čistící mechanismus dole.  Na tomto obrázku je čistící mechanismus v horní poloze.
   
   
 Na konci roštu v prostoru popelníku je šnek, který rozemílá případné spečence na velikost, která propadne do popelníku.   Pohled na hnací mechanismus čištění výměníku kotle, pohybu posuvného kaskádového roštu a popelových šnekových dopravníků.
   

 Video na kterém je vidět jak vše funguje:

 

 Copyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz