Ve čtvrtek 26.2.2015 jsem se zúčastnil návštěvy výstavy Energiesparmesse 2015 v rakouském Welsu. Jedná se o nejdůležitější stavební výstavu v Rakousku, jejíž hlavním tématem je vytápění. Celkem se této výstavy za 5 dnů trvání zúčastnilo 98.600 návštěvníků, z toho 30.100 odborných. Na výstavě se prezentovalo 880 vystavovatelů z 15 zemí. Celkem byly exponáty umístěné na 67.150 m2 výstavní plochy a konalo se zde i 150 akcí a odborných přednášek. Na výstavě všechny velké firmy z oboru vytápění představují své nápady a inovace v oblasti úspory energií a také nejnovější technologie pro šetrné využívaní zdrojů.

Rád bych vám proto představil novinky v sortimentu firmy Guntamatic, která se výstavy každoročně zúčastňuje a kterou firma ESEL TECHNOLOGIES s.r.o. zastupuje v České republice a na Slovensku. Jedná se o novinky, které budou uvedeny na trh v průběhu topné sezóny 2015/2016 a které by měly navázat na předešlé, více jak 50 leté úspěchy značky Guntamatic.

 

 Stánek se nacházel hned u vstupu do největší výstavní haly č. 20. Na tomto místě je možné ho najít již několik let. Svojí plochou zabírající více než 300 m2 je nepřehlédnutelný.  Ve dnech určených pro odbornou veřejnost se zde potkávají partneři firmy Guntamatic z celé Evropy. Tyto setkaní jsou využity k prodiskutování spousty důležitých záležitostí, týkající se například instalace kotlů Guntamatic.
   
 Zájem ze strany odborné veřejnosti byl ohromný. Obsluhující personál na stánku se řádně „zapotil“.  Na výstavě byl poprvé představen G-chlapec, který se stává novou postavou v marketingu firmy Guntamatic. V současnosti je ho možné spatřit na hlavní stránce Facebookové stránky Guntamaticu, v prospektech, na roll-upech atd.
   
 Ten kdo zná již delší dobu výrobky firmy Guntamatic si všimne výrazné změny ve vzhledu všech výrobků.   Tou změnou je odklon od zaoblených tvarů, které dominovaly výrobkům Guntamatic v posledních 13 letech k hranám.
   
 A také odklon od použití oranžové barvy ke grafitové.  Ne každý si taky všimne, že se při konstrukci opláštění kotlů upustilo od použití plastových dílů a přistoupilo se k použití všeho z lakovaného plechu nebo z nerezi.
   
 Důvodem použití plechových dílů je požadavek vedení firmy Guntamatic na zvýšení podílů vlastních výrobků na kotlích Guntamatic. Plastové díly byly dodávány od externího dodavatele a toto je do budoucna nepřijatelné z důvodů snížení nákladů na výrobu. Dalším důvodem je vytížení plně automatických výrobních linek, které dokáží v automatickém režimu 365 dní v roce vyrábět jednotlivé komponenty kotlů v dokonalé kvalitě. 
   
 Ke G-chlapci patří i nový slogan firmy Guntamatic: Teplo v G-kvalitě.  Po celou dobu výstavy nebyla nouze o zvídavé zákazníky.
   
 Kotel Guntamatic Biocom 20 na pelety v novém vzhledu pro topnou sezónu 2015/2016.  Kotel Guntamatic Biostar 33 na pelety, který byl poprvé představen na této výstavě v roce 2014. Do ČR ho bude možné dodávat od 1. 4. 2015. Jeden kus je již přesto od ledna 2015 nainstalován u zákazníka v Novém Bydžově.
   
 Kotel Guntamatic Bio Vario na kusové dřevo a pelety byl taktéž představen poprvé na této výstavě v roce 2014. K dispozici je v ČR taktéž od 1. 4. 2015  Na tomto obrázku je malý facelift kotle Guntamatic Biostar 23, který se v tomto vzhledu bude prodávat jen a pouze v Rakousku. V Ostatních zemích bude k dispozici jeho modernizována verze, která vypadá podobně jako kotel Guntamatic Biostar 33.
   
 Kotel Guntamatic Therm 5/7/10 na pelety. Po 5 letech se dočkal jen a pouze výměny předního plastového krytu za plechový.  Kotel Guntamatic Powerchip 20 na štěpku a pelety v novém vzhledu pro topnou sezónu 2015/2016.
   
 Kotel Guntamatic BMK Vario na kusové dřevo a pelety byl představen poprvé na této výstavě v roce 2014. K dispozici je v ČR taktéž od 1. 4. 2015.  Kotel Guntamatic Powerchip 30 na štěpku a pelety v novém vzhledu pro topnou sezónu 2015/2016.
   
 Kotel Guntamatic Powerchip 100 na štěpku a pelety v novém vzhledu pro topnou sezónu 2015/2016.  Kotel Guntamatic PRO 500 na štěpku a pelety. Tento kotel si již za 2 roky existence získal velkou oblibu. V ČR je zatím jen jedna instalace s tímto kotlem o výkonu 250 kW. Další instalace jsou v přípravě.
   
 Modernizací prošlo i automatické odpopelnění s 240 litrovou popelnicí. Toto zařízení dokáže odsávat popel z kotle až do vzdálenosti 20 metrů.  Aby si návštěvníci výstavy udělali představu, co se skrývá pod opláštěním kotlů, byly některé kotle „svlečeny do naha“.  Takto se dají lépe prezentovat odlišnosti mezi značkou Guntamatic a ostatními výrobci. Zde je vidět kotel Guntamatic Biocom 50
   
 Zde je vidět výměník kotle Guntamatic Powerchip 75 nebo 100, který má unikátní konstrukci pro zajištění dokonalého přenosu tepla ze spalin do topné vody.  Detailní pohled do výměníku kotle a na virbulátory, které zajišťují jednak čištění výměníku, ale taky zpomalení spalin pro dokonalý přenos tepla ze spalin do topné vody.
   
 Pohled do reakční trubky, v které probíhá hoření dřevoplynu. Na dně této trubky je v kotli umístěná keramická tryska, která zajišťuje dokonalé promíchání sekundárního vzduchu s dřevoplynem.  Pohled na kotel Guntamatic BMK 30 bez opláštění a bez výměníku. Na fotce je vidět nerezová plnící komora (vložka), která zajišťuje kotli dlouhou životnost i při spalování nekvalitního kusového dřeva.
   
 Vložka je vyměnitelná. Její předpokládaná životnost je cca 25 let. V případě jejího zničení je možno zakoupit jen vložku a vyměnit ji za stávající.  Vložka je vyrobena kompletně z kyselinovzdorné nerezové oceli o tloušťce 4 mm. 
   
 Aby nedocházelo k jejímu mechanickému poškození poleny, je z vnitřní strany ještě jedna nerezová stěna, která chrání hlavní plášť vložky před poškozením.  Aby nedošlo k deformacím vložky, jsou na jejich stěnách různé výztuhy taktéž z nerezové oceli.
   
 Výztuhy jsou ze všech stran nerezové vložky.  Pohled na horní část spalovací komory, kde je vidět otvor (vpravo) kde již horké spaliny stoupají do výměníku kotle.
   
 Každá výztuha má svůj význam a právě proto je vždy umístěna do konkrétního místa na vložce.  Detail napojení nerezové vložky na spodní část kotle. Vložka je usazena přes těsnění na keramické častí kotle a mechanicky zafixována.
   
 Těsnění je po celém obvodu vložky a při její výměně je v případě jeho poškození vyměněno. Kotel BMK se vyrábí od roku 2001 a vložka ještě nikde nebyla měněna.  Pohled na kotel Guntamatic Biostar 15/23 na pelety (nejprodávanější kotel Guntamatic na pelety v České republice) bez opláštění. Zákazník má tak možnost na vlastní oči vidět nízkoteplotní protiproudý výměník a keramickou spalovací komoru.
   
Kotel Guntamatic Biostar 33 má unikátní spalovací komoru, tak jako to má kotel Guntamatic Therm. Tato spalovací komora se vyznačuje skoro nulovými emisemi.   Za keramickými izolačními deskami je spalovací komora s tryskou. Tryska je jako u všech kotlu Guntamatic Biostar vyměnitelná.
   
 Takto vypadá spalovací komora kotle Guntamatic Biostar 33 bez trysky. Konstrukce spalovací komory je stejná i u Biostaru 13,17 a 24.
 Takto vypadá tryska při vyjmutí z kotle shora.
   
 Pohled na trysku zboku. Tryska se mění asi po 8.000 provozních hodinách. V našich podmínkách je to 4-6 let provozu kotle.  Pohled na trysku zespod.
   
 Pohled na spalovací komoru, která se skládá ze dvou nezávislých částí. Vlevo je část, kde se z pelet vyrábí dřevoplyn, vpravo část kde dřevoplyn hoří. Vlevo horký dřevoplyn stoupá vzhůru, vpravo je již roztočen a je do něj přidáván předehřátý sekundární vzduch. Teplota v pravé části je kolem 1300°C.  Pohled na kryt spalovací komory, v kterém je pak umístěna vyměnitelná tryska. 
   
 
 Všechny kotle Guntamatic Biostar se dočkaly vylepšení v podobě děleného popelníku. Jelikož se levá část zanáší velmi pomalu a pravá rychleji (asi za 3 měsíce), tak není potřeba vynášet najednou oba popelníky, tak jak to bylo o verze kotle Biostar vyráběného od roku 2004.  
   
   
  Na těchto fotografiích je vidět část personálu firmy Guntamatic, který se staral na výstavním stánku o návštěvníky.
 
   
   
   
   
   
   
   
   
Video k článku:  

 

 

Foto © Libor SmějaCopyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz