Více než 50 let vyrábí firma Guntamatic moderní kotle na spalování dřeva. Nedávno společnost postavila nové topné a demonstrační centrum. V krátkém rozhovoru s Pelletshome.com hovoří ředitel Günther Huemer o budoucích palivech a výhledu na trhu s peletami.

Pelletshome.com: Pane Huemere, co je ukryto v novém topném a demonstračním centru zřízeném firmou Guntamatic?
Huemer: Nedávno jsme ho uvedli do provozu na ploše 1.000 metrů čtverečních. Disponujeme tak podle našich znalostí v současnosti největší demonstrační kotelnou v oboru spalování biomasy. Snažíme se zviditelnit naši snahu o technologické prvenství. Nové centrum obsahuje náš veškerý výrobní sortiment, který používáme k různým školením a testům. Navíc nyní odvádíme kolem 800 kilowat tepelného výkonu do našeho výrobního komplexu o velikosti 25.000 čtverečních metrů a několika domů sousedního sídliště.

Demonstrační centrum

Pelletshome.com: Jaká očekávání spojujete s touto investicí?
Huemer: Možnost investovat do školení a vzdělávání našich partnerů. Na základě našeho rozvoje v minulých letech bylo navíc nutné rozšířit naše zkušebny, pro které jsme nyní vytvořili místo. Kromě toho jsme mohli díky této výstavbě nabídnout cenově výhodné zásobování teplem našim sousedům. To bylo velmi dobře přijato.

Pelletshome.com: Trh s kotli na pelety v posledních letech narostl. Roste tím také konkurenční tlak, jak na něj reagujete?
Huemer: Zkoušíme odpovědět nejvyšším technologickým standardem, nejlepší kvalitou, velkou inovační silou a extrémně energeticky úspornými přístroji. Tak například již roku 1998 jsme uvedli na trh nízkoteplotní peletový kotel Guntamatic Biostar – zařízení s vysokou schopností modulace a tím i úsporným provozem. Náš celosvětově první nástěnný sériový kotel na pelety Guntamatic Therm představuje inovativní mezník. Konečně před zhruba dvěma roky jsme prezentovali jedinečný koncept průmyslového zařízení Guntamatic PRO v modulové konstrukci s tepelným výkonem až 1.000 kilowatů. Shrnuto snažíme se

Guntamatic Biostar

pokrýt celou šíři inovativními technologiemi. Navíc vyrábíme všechny naše výrobky výhradně na pracovištích v hornorakouském Peuerbachu a můžeme tak nabídnout nejvyšší kvalitu a nejlepší servis, jako například nyní již 35-tiletou záruku dodání 100% náhradních dílů.

Pelletshome.com: Jak se liší obchod s peletovými kotli od obchodu před deseti lety?
Huemer: Peletové kotle dnes splňují nejvyšší technologické standardy a etablovaly se jako pevná součást trhu s teplem respektive přebírají vedoucí roli. Ještě před deseti lety jsme museli zákazníky přesvědčovat. Dnes více znají výhody vytápění peletami a vědí, že jedná o topný systém s nejvyššími nároky na kvalitu a komfort.

Pelletshome.com: U novostaveb se jako silný konkurent ukazuje tepelné čerpadlo. Proč tam má peletová technologie horší uplatnění?
Huemer: Musíme přiznat, že velký podíl našich peletových kotlů prodáváme do rekonstrukcí a u novostaveb se hůře prosazujeme. Důvody vidíme v nyní ještě dotovaných a sporných nočních tarifech pro

Guntamatic Therm

tepelná čerpadla. Podle našeho mínění se málo zveřejňuje budoucí scénář předních vědců o zdrojích a vývoji energií. Jsme ale pevně přesvědčeni, že se list otočí a peletové kotle budou hrát podstatnou roli i v novostavbách.

Pelletshome.com: Je nástěnný přístroj Therm Vaší odpovědí na konkurenci tepelného čerpadla?
Huemer: Tím to přístrojem jsme chtěli stanovit mezník na peletovém trhu. Naším cílem bylo realizovat nejvyšší kvalitu výrobku, nejnižší potřebu místa a maximální přizpůsobení výkonu od dvou do deseti kilowat. To se nám podle našeho názoru podařilo opravdu dobře. Kotlem Therm jsme našli správnou odpověď a řešení pro trh novostaveb respektive tomu odpovídající rekonstruované staré domy.

Pelletshome.com: Mimo jiné jste v tomto roce představili sérii velkých zařízení PRO v modulové konstrukci.
Huemer: Touto řadou jsme se chceme vydat zcela novou cestou v oblasti velkých zařízení. Jestliže jsou průmyslová zařízení zhotovována standardně na míru, trvá konstrukce a montáž dlouho a zařízení jsou drahá. Naše modulární vícekomorová zařízení Guntamatic PRO naopak vyrábíme sériově a využíváme promyšlené sériové standardní konstrukční díly, což zkracuje plánování a montáž. Sériová výroba navíc zaručuje rychlé a cenově výhodné dodání náhradních dílů a nejvyšší provozní jistotu. Mimoto vícekomorový princip zaručuje vysokou

Guntamatic PRO

provozní bezpečnost díky modulům pracujícím nezávisle na sobě.

Pelletshome.com: Vyvíjíte zařízení nejen s ohledem na použití dřeva jako paliva, ale pracujete také na konceptech s energetickými rostlinami. Proč?
Huemer: Začali jsme se včas zabývat touto tématikou a již roku 2004 jsme mohli představit celosvětově první sériově vyráběný kotel na spalování energetických rostlin Guntamatic Powercorn. Vidíme v tomto oboru velké možnosti pro zemědělství a přikládáme tomuto vývoji velký význam. Kukuřičná vřetena například představují surovinu s velkým potenciálem. Použití regionálně dostupných odpadů jako palivo pro vytápění představuje šanci pro zemědělství. Také spalování ozdobnice (Miscanthus), různých plodin krátkoobrátkových plantáží nebo energetického obilí přičítáme vysoký potenciál. Zemědělec se stále více stává dodavatelem energie.

Pelletshome.com: Co znamená inovace pro Vás?
Huemer: Inovace pro nás znamená vyvíjet novinky respektive obnovovat stávající výrobky, zákazníkům nabízet na trhu dosud chybějící přednosti. Inovační náskok využíváme k získávání zkušeností a dalšímu vývoji technologií. Jsme hrdí na našich 15 národních a mezinárodních cen za inovaci, které jsme v uplynulých deseti letech získali. V březnu byl náš průmyslový kotel PRO vyznamenán cenou za inovaci od Spolkového ministerstva a Horního Rakouska.

Pelletshome.com: V Německu a Rakousku nyní peletový trh stagnuje. Svědčí to o nasycení?
Huemer: V žádném případě nevidíme trh jako nasycený – naopak. Pokud sledujeme vývoj uplynulých deseti až 15 let, lze rozeznat podstatný nárůst trhu, i když s výkyvy. V zásadě víme, že trh bude dlouhodobě silně růst. Současnou stagnaci přičítáme momentálnímu vývoji cen topného oleje a mírné zimě.

 Copyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz