Ceny oleje, plynu a elektřiny dál rostou – při správné volbě kotle lze přechodem na moderní kotel na pelety dosáhnout úspory přes 50% nákladů ročně.
Správná volba nového peletového kotle má přitom rozhodující význam, neboť mnoho kotlů na pelety pracuje v režimu zapnout/vypnout s malým ročním využitím a spotřebují tak více paliva. Také kombinované kotle s velkým množstvím šamotu, velkým množstvím vody, akumulační nádrží a vysokými spalinovými ztrátami jsou často hluboko za účinnými speciálními kotli. Také má smysl nechat si před nákupem potvrdit náklady na údržbu, spotřební díly (deset let) a hodinovou sazbu. Kotel na spalování pelet, které jsou stejně konstrukčně vyráběné sedm až deset let, přinášejí další jistotu.

Kontrolní seznam pro rozhodnutí k nákupu:

•    Jedná se o vysoce kvalitní speciální kotel na spalování pelet (málo šamotu, malé množství vody, plně automatické čištění výměníku tepla, nízkoteplotní, extrémně modulovatelný – vysoký stupeň ročního využití)?

•    Úsporná nízkoteplotní konstrukce (přizpůsobí se teplota kotle požadavku na teplotu topné vody)?

•    Nízká spotřeba díky vysokému přizpůsobení výkonu (jak se v praxi přizpůsobí plamen venkovní teplotě – zobrazí se úprava výkonu na řídící jednotce – existuje ukazatel účinnosti)?

•    Akumulační nádrž nutná (vyšší pořizovací náklady, ztráta připravenosti)?

•    Náklady na údržbu, hodinová sazba, spotřební díly (jak často, jak drahé, ...)?

•    Kdy byl konkrétní přístroj schválen zkušebnou (zkušenost)?

•    Je přáním skutečně denně topit ručně kusovým dřevem nebo raději vysoce účinným speciálním kotlem na pelety (nebo příp. kombinací s krbovými kamny na kusové dřevo v obývacím prostoru)?

 

Přehled kvalitních kotlů na pelety od firmy Guntamatic:

   
 Guntamatic Therm  Guntamatic Biostar
   
Guntamatic Bio Vario    Guntamatic BMK Vario
   
Guntamatic Biocom Guntamatic Powerchip
   
Guntamatic Powercorn Guntamatic PRO


 Copyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz