III. - ESEL a ZELENÁ ÚSPORÁM - Poslední omezení padlo!

29.05.2009 | Libor Směja, ESEL TECHNOLOGIES s.r.o. | Pohled odborníků | Téma: Dotace na automatické kotle

Vážení čtenáři,
v úterý 26. 05. 2009 jsme se za Vás zúčastnili pracovního panelu k programu ZELENÁ ÚSPORÁM v Brně na výstavišti BVV, kterého se zúčastnil osobně i ředitel SFŽP Ing. arch. Petr Štěpánek.

Na tomto pracovním panelu jsme vznesli opět spoustu dotazů za Vás. Jednalo se především o otázky, které nám denně zasíláte prostřednictvím emailů k tomuto Zpravodaji.


BLOK INFORMACÍ č. 2

Asi nejdůležitější informací pro Vás bude ta, že při pouhé výměně starého kotle za nový - ekologický, zapsaný v seznamu schválených výrobků a technologií, není potřeba provádět ŽÁDNÝ VÝPOČET ENERGETICKÝCH PARAMETRŮ a není potřeba dodávat ŽÁDNÝ PROJEKT!!!
Výpočet je potřeba provádět jen v případě umístění dotovaného kotle do NOVOSTAVBY. Zde se ověřuje, zda je splněna podmínka spotřeby energie za rok, dle požadavku programu Zelená úsporám.

V současnosti se program Zelená úsporám vyvíjí tak, že nejsnáze lze získat dotaci právě z programu C. 1. = Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla.

U tohoto programu (C.1.), nejsou předpokládány žádné komplikace, tak jako u programů na zateplení a u programu na instalaci solárně-termických kolektorů, kde se teprve teď vyjasňuje metodika výpočtů, druhy projektů, připravuje se příručka pro správné provádění zateplovacích prací apod.

V této souvislosti Vám sděluji, že pokud budete provádět výměnu neekologického kotle za ekologický kotel z našeho sortimentu dodávaných a montovaných výrobků (seznam viz.níže), tak za Vás vyřídíme,většinu administrativních záležitostí.
Vy si zajistíte jen vyplnění Krycího listu příslušným autorizovaným technikem, projektantem nebo energetickým auditorem v místě bydliště, následně si zajistíte výpis z katastru nemovitostí, přiložíte to k námi dodaným dokladům a k námi vyplněné žádosti a celou tuto dokumentaci odnesete do příslušné pobočky bank ČS, ČSOB, KB, Unicredit nebo LBBW v místě svého bydliště.
Banka tuto žádost přijme a v následujících dnech zajistí její zúřadování a po kontrole pracovníky SFŽP její následné proplacení.

Zde uvádím seznam kotlů dodávaných a montovaných naší společností v rámci programu Zelená úsporám (řazeno abecedně):

Kotle BENEKOV:   C15p, C25p, C50p, R15, R25, R50, S50, Pelling 27
//www.zelenausporam.cz/vyhledavani/svt/vysledky-podle-kodu-a-nazvu/?st=Benekov

Kotle GUNATAMATIC   Biostar 12 + ostatní kotle se v programu Zú objeví v příštím týdnu,
//www.zelenausporam.cz/vyhledavani/svt/vysledky-podle-kodu-a-nazvu/?st=guntamatic

Kotle LICOTHERM   AM 24 Licotherm, AM 42 Licotherm
//www.zelenausporam.cz/vyhledavani/svt/vysledky-podle-kodu-a-nazvu/?st=Licotherm


Kotle PONAST  KP10, KP11, KP12, KP20, KP21, KP22, KP50, KP62

Kotle VERNER   A251, A501
//www.zelenausporam.cz/vyhledavani/svt/vysledky-podle-kodu-a-nazvu/?st=vernerLibor Směja
jednatel společnosti
esel technologies s.r.o.

Své dotazy k této tématice pište na e-mail:  smeja@esel.cz
//dotace.esel.czCopyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz