Skupina ESEL - velký hráč nebo velká neznámá?

09.02.2009 | Pavel Loužecký, Automatické vytápění | Pohled podnikatelů | Téma: Rozhovory

Rozhovor s majitelem Skupiny ESEL Liborem Smějou (3)

• Předchozí dva rozhovory se točily hlavně kolem automatických kotlů, kterým se věnují Vaše společnosti esel technologies s.r.o. a esel slovakia s.r.o. To jsou však pouze dvě z celkového počtu čtrnácti společností, které zahrnuje Skupina ESEL.
Jakou činností se zabývají jednotlivé společnosti, se můžeme přehledně dozvědět na stránkách www.esel.cz. Čtenáře by však určitě zajímalo, jak si vedou ve srovnání s konkurencí i ty ostatní firmy a co je na nich zvláštního nebo jedinečného.
Začněme třeba společností esel industries s.r.o., která se zabývá výrobou ocelových konstrukcí a technologií pro oblast investiční výstavby, údržby a servisu pro všechna průmyslová odvětví.

Tato společnost je v rámci Skupiny ESEL nejperspektivnější z pohledu rozvoje. Má velmi dobré lidské zdroje a velké zkušenosti v oblasti výroby náročných technologických celků pro různá průmyslová odvětví.
Výrobní areál v Městci Králové prošel v roce 2008 výraznou rekonstrukcí a revitalizací s ohledem na navýšení výrobních ploch a zkvalitnění služeb, které poskytujeme našim zákazníkům. Také byla výroba dovybavena CNC pálicím automatem a v současné době se vybírají další CNC stroje pro zvýšení výrobní kapacity.
V současnosti jsme schopni v tomto provozu zpracovat měsíčně cca 140 tun oceli. Právě dokončujeme firemní strategii, která by měla být uvedena do života počátkem roku 2009 a měla by nám zajistit zakázky od významných zákazníků.

• Dalšími zajímavými společnostmi jsou esel service s.r.o., zabývající se stavební činností, rekonstrukcí staveb a technickými službami s tím spojenými, a esel montage s.r.o., která montuje ocelové konstrukce a technologické celky.
Na základě Vašich informací o možnostech společnosti esel industries s.r.o. se mi však zdá, že díky tomuto – dá se říci téměř průmyslově-stavebnímu komplexu - má Skupina ESEL docela slušnou konkurenční výhodu. Může totiž cílovému klientovi nabídnout celou řadu služeb a aktivit v jednom balíku, což si jiné firmy dovolit nemohou. Není škoda, že neprezentujete na internetu tuto ojedinělou možnost právě s důrazem na onu komplexnost nabídky?

Je to škoda. Ale je to důsledek toho, že kapacita výroby je daleko vyšší než kapacita montážní činnosti, a tudíž nelze plně a precizně koordinovat akce většího rozsahu. Samozřejmě do budoucna počítáme i s touto skutečností a i v tomto ohledu budeme chtít v maximální míře využívat synergické efekty celé Skupiny ESEL.
V současnosti se esel service zaměřuje na oblast rekonstrukcí objektů a realizaci služeb s tím spojených u našich významných zákazníků v komerční sféře. Společnost esel montage realizuje převážně montáže konstrukcí a technologických celků, které byly vyrobeny námi, aby byly správně namontovány a dobře sloužily svým majitelům.

• Další oblastí, které se Skupina ESEL věnuje, jsou reality a nemovitosti. Nemáte dojem, že tak trochu tříštíte síly? A s tím souvisí otázka, zda to není na úkor kvality?

Naopak, je to skvělý doplněk našich hlavních činností. Všechny nemovitosti procházejí postupnou revitalizací, a to vždy v období mimo sezónu, popřípadě při přechodu mezi jednotlivými zakázkami, kdy nejsme nuceni nechávat pracovníky doma. Snažíme se, aby naši pracovníci za všech okolností produkovali činnost, která přináší zisk.
Jelikož dbáme na důslednou revitalizaci a rekonstrukci, splňují již dnes veškeré naše nemovitosti nároky na energetické úspory, které budou do budoucna jedním s výrazných faktorů, ovlivňujících náklady na provoz těchto budov. Ve spoustě nemovitostí máme kvalitní nájemce, a proto se snažíme stále zlepšovat podmínky užívání nájemních prostor. Momentálně máme skoro všechny nájemní prostory pronajaty. Jedná se jak o komerční nemovitosti, tak i o nemovitosti bytového charakteru.

• Podle poměrně vysokého počtu Vašich firem by se mohlo zdát, že Skupina ESEL musí zaměstnávat stovky lidí, abyste to všechno efektivně obsáhli, zajistili a obsloužili. Můžete nám prozradit, kolik lidí pro Skupinu ESEL pracuje?

V současnosti u nás pracuje cca 105 lidí. Cílový stav do roku 2015 je nastaven na 340 pracovníků. Samozřejmě, že bychom uměli již dnes zaměstnat minimálně o 30 lidí více, ale snažíme se používat nejmodernější techniku a vyvíjet vlastní software pro maximální úsporu každého pracovního místa jak ve výrobě a ve službách, tak i v administrativě. Každý, kdo k nám přijde, je příjemně překvapen, kolik práce lze s tak malým počtem lidí vyprodukovat.
Jsme na sebe náležitě pyšní, ale to neznamená, že jsme dokonalí. Jsme změnově naladěná organizace a neustále zavádíme nové změny jak v produktech, tak v službách. Všechny nové věci mají za cíl posunout nás dopředu, na vrchol v daném odvětví, a stát se buď prvními, nebo alespoň druhými nejlepšími. Pokud tuto skutečnost nemůžeme splnit, pak toto odvětví opouštíme.

• Přiznám se, že oproti jiným, mnohem menším firmám, se o Skupině ESEL příliš často v médiích nepíše a nemluví. Má to nějaký svůj specifický důvod nebo je to součást firemní strategie?

Je to způsobeno tím, že se snažíme stoprocentně zacílit veškerý marketing na cílové zákazníky. Nevyužíváme služeb žádné PR společnosti, aby zapsala Skupinu ESEL do podvědomí standardních spotřebitelů, ale naše vlastní marketingové oddělení se snaží zaměřovat na konkrétní cílové skupiny. Taktéž povědomí o Skupině ESEL musí jít ruku v ruce s našimi možnostmi.
Odborná veřejnost nás zná, ví kde nás najít a co od nás může čekat. Laická veřejnost si nás zase prostřednictvím moderních komunikačních nástrojů jednoduše najde a osloví. Jen za letošní rok navštívilo některou z našich webových stránek více než 100.000 návštěvníků, což v oborech, ve kterých podnikáme, již něco znamená.
Právě připravujeme projekt, který nás přiblíží k našim zákazníkům ještě mnohem více a poskytne jim vše, co od moderní společnosti čekají, tj. komunikativnost, flexibilitu, odbornost, a pro ty, kdo budou chtít, i trvalé partnerství v oblasti podnikání.

• Dvě ze společností – esel fuel distributor s.r.o. a esel property s.r.o. – se zabývají výrobou a distribucí dřevěných pelet. To je činnost související s instalacemi a prodejem automatických kotlů, pro které jsou dřevěné pelety ideálním palivem. Jaké máte ambice v tomto byznysu, který u nás získává stále větší popularitu?

Ačkoli jsme se palivy začali zabývat až na naléhání naších zákazníků, kteří měli neustále problémy se získáním kvalitního paliva pro automatické kotle, tak musím konstatovat, že se toto odvětví vyvíjí velmi dobře.
V letošním roce došlo k výraznému nárůstu cen uhlí a obilí, přičemž cena pelet je - až na určité výkyvy vlivem spekulací - již 7 let konstantní. To - ve spojitosti se stále dokonalejšími technologiemi pro jejich spalování - dělá z pelet moderní a vyhledávané palivo, které si zákazníci velmi oblíbili.
V současnosti vyrábíme a prodáváme ty nejlepší pelety na trhu (s přídavkem kukuřičného škrobu), což nás sice staví do pozice dražšího prodejce, ale zato jsme schopni garantovat nejvyšší možnou kvalitu.

• Poslední skupinou aktivit, kterým se věnuje Skupina ESEL, je sféra obchodu. Tím se zabývají společnosti esel 1e-obchod s.r.o. a esel trading company s.r.o. V čem jsou tyto firmy pro Skupinu ESEL přínosem?

Zajišťují kompletní podporu chodu všech sesterských společností. esel 1e-obchod se plně zaměřuje na nákup zboží a služeb v oblasti IT v ČR a SR a esel trading company zajišťuje nákup všech zbývajících produktů a služeb pro všechny společnosti Skupiny ESEL. Bez nich by nic nefungovalo tak, jak má.

• Když tak znovu přemýšlím o rozsáhlosti záběru Skupiny ESEL, nedá mi to, abych nepoložil následující otázku, ve které stále nemám jasno: Myslíte si – jako poměrně velký podnikatel – že je efektivnější prezentovat v médiích 14 společností v rámci velké Skupiny ESEL jako jednoho velkého hráče, nebo se snažit maximálně zviditelňovat každou z nich jednotlivě jako samostatné hráče v různých oborech?

Každou společnost prezentujeme zvlášť s tím, že využíváme synergické efekty, které nám umožňují, aby si lidé dali jednotlivé informace o Skupině ESEL dohromady. Již mnohokrát se nám stalo, že jsme získali dlouholetého odběratele jen díky tomu, že si u nás objednal automatický kotel. A stejně tak se to děje naopak. Naše produkty si kupují i naši bankéři, pracovníci z finančních a živnostenských úřadů, které nás kontrolují atd.

• Firemní heslo Skupiny ESEL zní: DĚLÁME SVĚT LEPŠÍM. Do jaké míry je tento slogan pouze líbivou hříčkou slov a jaká je Vaše skutečná filozofie založená na konkrétních výsledcích? Marketingový proklamací jsou dnes plné noviny a řinou se na nás neustále ze všech televizních stanic a rádií. Můžete říci, v čem se vám podařilo za dobu své působnosti svět doopravdy zlepšit?

Většinu činností provádíme v souladu s naším ústředním heslem „Děláme svět lepším“. V oblasti automatických kotlů zlepšuje ovzduší, které všichni dýcháme. V oblasti výroby a distribuce paliv pro tyto kotle se snažíme vytěsnit z naších domácností topení uhlím. V oblasti výroby a montáží technologických celků vyrábíme součásti technologií, které v našem i zahraničním průmyslu slouží k ekologizaci stávajících provozů, popř. k výstavbě nových, již ekologicky kompatibilních provozů.
Co se týká stavebního odvětví, tak zde provádíme rekonstrukci několika státem chráněných národních památek a snažíme se vlastními náklady revitalizovat i brownfield v Olešce u Kostelce nad Černými lesy.
K tomu všemu ještě v budoucnosti přibude výstavba a pronájem sociálních bytů pro občany a další služby s tím spojené. Neměl bych zapomenout zmínit se o prodejně s výpočetní technikou 1e-obchod, kterou dlouhodobě dotujeme jen proto, aby v regionu Černokostelecka měli občané možnost získat zboží a služby z oblasti informačních technologií.

• Je určitě pouze otázkou času, než začne Skupina ESEL expandovat i do zahraničí (nepočítáme-li v to Slovensko, které většina z nás odmítá pod pojem „zahraniční stát“ stále ještě zařadit). Dočetl jsem se, že některé výrobky dodáváte do Francie, konkrétně do Paříže. Kde ještě logo a značku esel znají?

V minulosti naše výrobky končily také v Rumunsku, v Bulharsku, na Ukrajině, v Rusku a v oblasti jihovýchodní Asie. Předpokládáme, že budeme i nadále portfolio vývozních států rozšiřovat.

• Skupina ESEL má své ústředí v malém městečku Kostelec nad Černými Lesy. Čím si právě Kostelec „zasloužil tu čest“, že v něm podnikáte?

Kostelec nad Černými lesy je pro Skupinu ESEL strategické místo. Jednak se již stal součástí Prahy-východ, ale Praha to stále ještě není, i když je to do ní velmi blízko. Jelikož k nám jezdí někteří zaměstnanci z Prahy, využívají výhod Pražské integrované dopravy (PID), která je doveze až před kancelář.
Důležité je pro nás i to, že 20 km od nás vedou dálnice D1 (Praha-Brno) a D11 (Praha-Hradec Králové), což jsou významné komunikace, které maximálně využíváme ke své činnosti. Jen v roce 2008 bylo 55% služebních jízd uskutečněno po některé z těchto dálnic.

• Ve svých propagačních materiálech deklarujete, že jste nikdy nebyli – jako společnost ani jako jednotlivci – spojeni a spojováni se socialistickou minulostí, s „přáteli starých pořádků“ či „starými strukturami“ – jak se o nich dnes všude mluví.
Většina zaměstnanců – včetně Vás – patří k mladším ročníkům. Vy to uvádíte jako výhodu. Ale ruku na srdce: Nebyla by Vaše Skupina ESEL už někde mnohem dál, kdyby jí nějaký „milosrdný přítel starých pořádků“, kterých je na všech vysokých postech stále ještě hodně, sem tam pomohl k získání lukrativních zakázek například v oboru stavebnictví nebo průmyslu? Je to opravdu Vaše krédo a zásada, nebo je to – bez urážky - jen „z nouze ctnost“?

Z mého pohledu jsou všechny podobné vazby cestou do záhuby. Všimněte si, kolik takových společností zde bylo a kolik jich zůstalo. Tyto „kamarád-kšefty“ nejsou postaveny na realitě schopností a kvalit dané společnosti, nýbrž na někom, kdo je zrovna u moci, případně kdo má blízko k nějakým rozpočtovým zdrojům. Každá z našich společností byla založena s cílovou životností minimálně 30 let, a při tomto záměru nelze spoléhat na někoho nebo na něco, oč se nebudete moci po dalších volbách opřít.

• Rok 2008 je za námi. Zkuste zhodnotit celkovou úspěšnost a stabilitu Skupiny ESEL na trhu v ČR ohodnocením od jedné do deseti, kde jednička znamená naprostou špičku, pětka šedý průměr a desítka cosi ploužícího se nad hranicí úpadku.

Asi neodpovím přímo na vaši otázku, neboť všechny společnosti Skupiny ESEL končí hospodářský rok až 30.4.2009, a tudíž je na nějaké hodnocení ještě příliš brzo. Ale z pohledu cílů Skupiny ESEL, které jsou definovány k datu 30.04.2015, kdy má celá skupina generovat obrat 1 miliardu Kč, lze říci, že jsme se výrazně posunuli opět blíže k danému cíli. Současný obrat Skupiny ESEL je již v řádech stovek miliónů korun.

• A závěr zkusme odlehčit. Vzpomenete si na nejlepší fór, který Vás „dostal“?

Fór neznám, ale disponuji řadou zajímavých citátů pro „odlehčení mysli“. Jedním z mých oblíbených je tento: "Když buduji tým, vždy nejdříve hledám lidi, kteří milují vítězství. Když je nemůžu najít, pak hledám ty, kteří nenávidí prohru." H. Ross Perot

Děkuji za rozhovor.

Pavel Loužecký
šéfredaktor internetového magazínu
AUTOMATICKÉ VYTÁPĚNÍ
www.avytapeni.cz
 Copyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz