TRENDY V AUTOMATICKÉM VYTÁPĚNÍ

03.06.2009 | Pavel Loužecký, Automatické vytápění | Pohled odborníků | Téma: Rozhovory


Rozhovor s Liborem Smějou, jednatelem společnosti esel technologies s.r.o. 

•  Vždycky mě zajímalo, kdo vymýšlí a vytváří tzv. trendy; ať už je to v módě nebo v jakékoli jiné oblasti lidské činnosti. Jestli existuje nějaký člověk nebo skupina lidí, kteří si jednou za čas sednou ke kulatému stolu a řeknou si: Tak a teď je načase změnit v našem oboru trend; naše výrobky nebudou kulaté, černé a na plyn jako dosud, ale hranaté, fialové a na elektriku. Pak to oznámí přes média světu a tím je nový trend na světě. Existuje něco podobného i v oblasti automatického vytápění?

Vzhledem k tomu, že jsme malá země, tak se více orientujeme na to, co k nám nejprve prosakuje a následně přichází ze zahraničí. V případě moderních trendů v oblasti používání automatických kotlů se jedná o invazi technologií především ze severní a západní Evropy.
Když to vezmu např. z pohledu Švédského království, tak tam došlo k tomu, že král v roce 1998 zavelel, že se země zbaví vytápění domácností a firem palivem LTO (lehký topný olej – jedná se o fosilní palivo) a přikázal, že se celé Švédsko zaměří jen na dva druhy vytápění. Prvním druhem jsou tepelná čerpadla a druhým je vytápění dřevěnými peletami. V určitých oblastech Švédska je ještě populární spalování zemědělských odpadů.
Díky tomuto tlaku se kotle na biomasu masivně rozšířily do celého Švédska, a dnes se dá tato země pokládat za jednu z velmocí v oblasti spalování biomasy v automatických kotlích.
Tomuto trendu se samozřejmě přizpůsobily i okolní země, jako jsou Dánsko a Finsko. Vzhledem k jejich obrovským zkušenostem se není co divit tomu, že firmy ze Švédska a Dánska následně obsadily i trh Irska a Velké Británie. 
V oblasti západní Evropy jsou nejdále v Rakousku, kde vznikaly první kotle na pelety v období let 1991-1992 (začal se jim věnovat profesor Kopetz na univerzitě v Grazu) a následně v Německu, Itálii a dalších zemích jihozápadní Evropy. 

•  Je tu vůbec nějaká skupina lidí, která má reálnou moc takové věci navrhovat?

V každé oblasti ekonomické činnosti, a zvláště v kapitalistickém světě, existují určitá hospodářská uskupení, skupiny lidi, ale i vlivní jednotlivci, kteří se snaží různými formami ovlivňovat smýšlení lidí a snaží se je nadchnout pro věci, o kterých si myslí, že jsou dobré a že z nich budou mít jak oni, tak i společnost užitek. Vždy jde jen o to, jaká je doba, kdo je u moci, kdo je ochoten naslouchat a kdo je schopen vše dotáhnout až do reálného konce.

•  A jak je to konkrétně u nás v České republice?

V ČR jsme momentálně svědky toho, že ti, kteří se zde snažili od roku 2000 propagovat spalování biomasy, šli za tím tvrdě a bojovali proti různým lobbistickým skupinám. Jenže jsou již s dechem u konce, a tak tu smetanu teď slíznou jiní, kteří na začátku nepřecenili své síly a šli do toho s rozmyslem.
Je mi líto těch lidí, kteří se v osvětě  kolem spalování biomasy tolik nadřeli, napsali obrovské množství článků, zúčastnili se spousty seminářů a konferencí, ale díky špatnému načasování se jejich úsilí minulo žádoucím účinkem. Ale takový je bohužel život.


•  Další otázka je takříkajíc „na tělo“: Kam – podle Vás - směřuje u nás vývoj v automatickém vytápění?

Díky tomu, že lidstvo leniví a nemá dostatek volného času, tak jednoznačně k automatizaci. A to nejen k automatizaci samotných kotlů na vytápění, ale také k automatizaci celého procesu od dopravy paliva, až po spálení a vynesení popela. Už dnes je jednoznačně vidět, že kdo na to má, kupuje komplexní řešení pro vytvoření tepla, a ne pouze nějaké polovičaté řešení.
Čím dál více zákazníků mne překvapuje tím, že když jim představíme výhody kotle za 250.000 korun oproti standardu kotle za 100.000 korun, dokáží si jednoduchou matematikou spočítat, že ten kotel za 250.000 korun je vlastně levnější, než kotel za 100.000 korun. V tom momentě jsou rozhodnuti a začínají shánět prostředky na doúvěrování rozdílu v ceně obou kotlů a jednoznačně volí v daném čase řešení sice dražší, ale z pohledu dlouhodobého užívaní jednoznačně výhodnější a tím i levnější.


•  Jelikož jsou automatické kotle poměrně složitá technická zařízení, bude se vše odvíjet nejspíš podle aktuálního vývoje technologií, a teprve na základě jejich dlouhodobé úspěšnosti na trhu bude možné hovořit o trendech. Je nějaká srovnávací tabulka Ernő Bíró se synem (foto převzato ze stránek www.carborobot.comtrendů v automatickém vytápění? Jako laika by mě zajímal historický vývoj v této oblasti, od kdy se dá hovořit o automatickém kotli, dále pak který kotel je označován jako první automatický kotel na světě, kdo, kdy a kde ho vyrobil a který kotel nese označení „první automatický“ na českém trhu?

Vzhledem ke svému mládí si nejsem jist, zda v této věci podám úplně správné informace, ale první zmínka o přetvoření pilin a hoblin do podoby granulí (pelet) za účelem jejich použití při automatickém vytápění je z USA z roku 1986.
Následně nějakou dobu trvalo, než se vyvinuly správné technologie pro spalování pelet a efektivní využití. Mám dojem, že Evropa začala pelety řešit v období kolem roku 1992. Každopádně historie automatického vytápění tuhými palivy v oblasti rodinných domů začala v roce 1981, kdy v Maďarsku, vznikl první automatický kotel na hnědé uhlí. s názvem CARBOROBOT. Vyvinul ho Ernő Bíró se synem. Tento kotel se s drobnými úpravami vyrábí dodnes a v oblasti spalování hnědého uhlí bude této technologii ještě pár let patřit místo v oblasti automatického vytápění.
První automatem na českém trhu byla kopie toho maďarského a vyráběl se na jižní Moravě. S drobnými změnami se dnes vyrábí v severních Čechách.

•  Instalacím automatických kotlů se firma esel technologies s.r.o. věnuje již 3 roky, vy osobně již 7 let. Za tu dobu jste nainstalovali stovky automatických kotlů řady značek od pěti výrobců, takže jste jedna z mála firem v České republice, která má v tomto oboru obrovské zkušenosti. Jak vnímáte trendy v automatickém vytápění vy, co se týká naší republiky?

Tak jako všechno v této republice, i oblast automatického vytápění se nyní nachází v bouřlivém a nekoncepčním vývoji. Dělá se zde něco, co nemá daný jasný statut a nemá to stanovené místo v energetické politice našeho státu. Přitom by stačilo pouze opisovat od našich západních sousedů. Stejně to tak děláme vždy, když si už s něčím nevíme rady. Může si říkat, kdo chce, co chce, ale fakt, že se u nás v příštích dvaceti letech masivně rozšíří topení biomasou, nikdo nezastaví. Biomasa získá 15% podíl na našem trhu a bude mít zde své nezastupitelné místo. Vnímám to velmi pozitivně, protože naše země by s produkcí biomasy neměla mít v budoucnu žádné problémy. Dále to znamená, že lidé, spalující biomasu, budou nezávislí na dodávkách surovin, které naše republika nakupuje v zahraničí.•  Nemyslím si, že byste byl zastáncem jiného druhu vytápění než automatického, ale zeptat se musím. Jaké další typy vytápění jsou Vám blízké, respektive které z nich byste si uměl představit jako budoucího kandidáta na rozšíření sortimentu Vaší firmy?

Umím si představit malé jaderné reaktory na výrobu energie pro jednotlivé domy, popř. skupiny domů. Jejich jednoduchá instalace a následně dlouhá doba výroby energie a tepla v daném objektu mi je hodně sympatická.
Vím, že se na to mnoho lidí dívá skepticky, ale když Ford vyprávěl lidem v době, kdy byl hlavním dopravním prostředkem kůň, o automobilech, nechápali ho. Dnes si to bez aut již nedokážeme představit.
A něco obdobného čeká i nás. Příštích padesát let bude ve znamení bouřlivých změn v důsledku ukončení těžby ropy, uhlí, zemního plynu, a částečně se vrátíme tam, kde jsme byli již ve středověku a především před průmyslovou revolucí (přelom 18.a19.století), tj. ke spalování biomasy, které neustále přibývá. Částečně také využijeme potenciálu nových high-tech technologií.
O výrobě energie z vody neuvažuji, neboť jí bude také nedostatek. O výrobě energie ze slunce si myslím svoje. Jsem schopen akceptovat ještě výrobu elektřiny ve fotovoltaických systémech, ale určitě nesouhlasím s výrobou tepla ve foto-termických solárních systémech, které vyrábějí teplou vodu vždy, když ji nepotřebujeme, tj. když svítí slunce a tepla je všude dost. Tato energie se také velmi špatně akumuluje pro potřeby vytápění.

•  Firma esel technologies s.r.o. úspěšně zastupuje za českém a slovenském trhu jednoho z nejvýznamnějších evropských výrobců automatických kotlů – rakouskou firmu GUNTAMATIC. Dá se tedy říci, že nyní máte velmi důležité technologické zkušenosti a ideální možnost srovnání českých výrobků s těmi špičkovými ze zahraničí. Zajímala by mě odpověď na dvě otázky:
1) Jak si stojí čeští výrobci oproti výrobcům zahraničním?
2) Jaké trendy vnímáte u výrobců rakouských kotlů a jaké u těch českých?


Z mého pohledu jsou na tom naši výrobci - oproti těm zahraničním - špatně.
Když jsem začal jezdit do Rakouska, říkal jsem si, že jsou Rakušané asi tak deset let před námi. Dnes vím, že je to ještě horší.
Myšlení našich výrobců nezměníme. Bude to ještě pár let trvat, a ne mnoho jich tuto situaci přežije. I v zahraničí se trh řádně pročistil a zůstalo jen pár silných firem, které masivně investovaly do vývoje a šly s dobou. U nás se stále pouze kopírují zahraniční vzory a nepřetržitě se hledají nějaké kompromisy.
Za levný peníz nikdy nevyrobíte kvalitní zařízení. V Čechách se stále vyrábějí kotle jen ve stovkách kusů, zatímco v Rakousku je dělají v tisícových sériích. Díky tomu vám ten rakouský kotel nabídne mnohem větší přidanou hodnotu, než jakýkoli český, a díky té sériovosti dostáváte daleko více, než za co zaplatíte.

Výrobní linka v rakouské firmě Guntamatic

•  Vím o Vás, že jezdíte často do zahraničí a zajímáte se o to, jak venku funguje trh s automatickými kotli. Můžete seznámit naše čtenáře se svými zkušenostmi a názory na to, co se děje v Rakousku, Německu a ve Francii jinak než v Česku a na Slovensku? Jaké jsou mezi těmito trhy rozdíly nejen v technologiích, ale i v mentalitě uživatelů, zvycích, standardech apod.?

Rakousko a Německo jsou z pohledu automatického vytápění nejnáročnější trhy. Kdo se těmto požadavkům nepřizpůsobí, nemá šanci sem dodávat své výrobky a úspěšně je zde prodávat. Důkazem toho, že české kotle ještě dlouho nedobudou svět, je, že českých kotlů je zde opravdu málo. Za období cca sedmi let zpět, jsou to jednotky kusů.
Naopak na těchto trzích dominují rakouští výrobci, kteří stoprocentně reagovali na požadavky zákazníků a přizpůsobili své kotle a systémy na plnoautomatickou úroveň s občasným dohledem, tak jak jsou na to rakouští a němečtí zákazníci zvyklí z vytápění LTO (lehkým topným olejem).
Zdejší zákazník nechce mít žádné starosti jak se sháněním a dopravou paliva do kotelny, tak ani s jeho spálením a s likvidací popela.
Pokud takový výrobek máte a jste schopen ho dát na trh v rozumné ceně, máte vyhráno. V Rakousku to z mnoha firem, které se zde výrobou kotlů zabývaly, zvládlo jen cca osm firem. Nejvyšší příčku z hlediska množství vyrobených automatických kotlů na biomasu a jejich kvality zaujímá jednoznačně Guntamatic.
Naopak v Čechách a na Slovensku zákazníkům nevadí vysoký podíl lidské práce, která je spojena se zajištěním topení. Zde ještě příliš málo lidí přemýšlí tak, že nebudou-li muset pravidelně fyzicky řešit vytápění svého objektu, pak mohou ušetřený čas věnovat nějaké užitečnější činnosti, která jim přinese daleko větší užitek, než peníze uspořené při vysokém podílu lidské práce.
Ale jsem si jist, že tohle se časem změní. Tak jako dnes většina z nás preferuje nové a kvalitní auto, které majiteli přináší pohodlí, bezpečí a jistotu, že ho auto dostane bez problémů z bodu A do bodu B, stejně tak přijde doba, kdy bude většina lidí vyžadovat jistotu, pohodlí a bezpečí při vytápění svého obydlí.

Prezentace firmy ESEL na Zemědělském jarmarku na Zelném trhu v Brně, 31.5.-2.6.2009

•  Má firma esel technologies s.r.o. ambice stát se někdy v budoucnu sama výrobcem automatických kotlů?

Nemá. Výrobců je dost, a než dělat takovou věc nedokonale, tak to je lepší nedělat ji vůbec. Kolem tohoto odvětví je tolik další práce a jiných činností, které produkují daleko více možností, než jen zaměření se na kotle.
Jsme především obchodníci a umíme poskytovat kvalitní služby s obchodem spojené.
Sériová výroba čehokoliv není náš obor. I v oblasti jiných aktivit Skupiny ESEL nenajdete činnost, která by hrozila sériovostí a rutinou. Jsme dobyvatelé trhů ve smyslu toho, že přinášíme inovace, výjimečné věci, a to všechno provozujeme v duchu sloganu Skupiny ESEL – „Děláme svět lepším“. Každá činnost, kterou provádíme, musí splňovat podmínky tohoto sloganu.
Momentálně jsme například svědky toho, že v souvislosti s dotačními programy se zde začínají rojit různí výrobci automatických kotlů, kteří vyrábějí kotle doslova na koleně v kdejaké garáži.
Hodně mi to připomíná polský trh, kde je cca 200 výrobců automatických kotlů, přičemž kvalitní není ani jeden. Šidí zde na kotlích vše, co se dá. Od izolace na kabelech, až po kroutící momenty motorů a převodovek. V Čechách tyto kotle nemají absolutně žádné uplatnění, protože českého zákazníka takovéto zboží vůbec neosloví.
O budoucnosti těch českých „garážových kotlů“ je těžké spekulovat, ale ze zkušenosti mohu říct, že vyrobit dnes něco podle určitého vzoru umí každý. Horší je pak takovou věc prodat a nejsložitější je po prodeji tomu výrobku nabídnout solidní servisní síť a doplňkové služby.

•  Znáte nějaký konkrétní příklad?

Ano. Zrovna nedávno jsem to řešil s jedním kolegou z oblasti automatických kotlů. Je dovozcem zahraničních hořáků, které instaluje do kotlů. Jednoho dne mu zahraniční centrála řekla, že od určitého data bude brát zboží přes polské zastoupení této firmy. A tak bral.
Vzal jeden kus, pak druhý, třetí - a ejhle. Ten třetí, který se ocitl v kotli 350 km od jeho firmy, začal dva dny po instalaci zlobit. A zlobit nepřestal.

Byl Štědrý den a zákazník mu volal v deset hodin večer, že hořák dohasnul, kotel zchladnul a po Štědrovečerní večeři je doma zima. Domluvili se, že tam ráno přijede a opraví to. A tak na první svátek vánoční se dotyčný vydal na 350 km dlouhou cestu provést opravu.
Přijel tam odpoledne, do půlnoci byl hořák i kotel v pořádku, a jel domů – zase 350 km. Ještě ani nedorazil domů, a už mu opět volal zákazník, že kotel netopí.
Jelikož měl za sebou právě 700 kilometrů cesty, tak se domluvili, že vyrazí až ráno, vezme celý jiný hořák a pojede tu cestu znova. Tak se taky stalo. Hořák vyměnil, kotel nastartoval a vše jelo, jak mělo. Poškozený hořák si odvezl domů s tím, že se na něj po svátcích podívá. Neumíte s představit, jak byl překvapený, když zjistil, že si domů přivezl hořák, který se v určitých detailech odlišuje od hořáků, na které byl zvyklý. Kontaktoval výrobce, zda provedl nějaké technologické změny, a díky tomu se přišlo na to, že polský dealer hořáky zkopíroval, vyráběl si je sám a pak je prodával.
V tomto smutném případě to odskákal jak zákazník, tak i můj kolega. Každopádně svátky měli zkažené oba. A podobně přemýšlejících lidí a firem, kteří se snaží nekvalitně kopírovat cizí výrobky, je všude víc než dost, až už v Polsku, v Česku nebo i v Rakousku.

•  Kdybyste dostal šanci zasednout v RADĚ MOUDRÝCH, kteří rozhodují o trendech automatického vytápění v České republice. Co byste v ní prosazoval?

Rozhodně bych prosazoval diverzifikaci (rozdělení) druhů vytápění a jejich rovnoměrné rozmístění po celé republice. Nemyslím tím, že by měl každý topit automatickým kotlem, přál bych si jen rovnoměrné rozdělení trhu bez získání dominance jakéhokoliv druhu vytápění.
Určitá část obyvatel v blízkosti velkých aglomerací nechť používá CZT (centrální zásobování teplem z výtopny), pokud je tato energie získávána s dobrou účinností. Další část ať topí plynem, jiní ať používají tepelná čerpadla, a samozřejmě musí zbýt určitý podíl i na topení biomasou.
Každopádně by se mělo okamžitě zrušit jakékoliv topení elektrickou energií v přímotopech a v elektrických kotlích, kde spotřebováváme drahou energii, vyrobenou v elektrárnách při účinnosti 36%. To je naprosté barbarství a nevážení si nerostného bohatství dané země, popř. regionu. V automatických kotlích se dá již dnes dosahovat účinnosti běžně kolem 92% a více.
Rovněž bych protestoval proti instalaci foto-termických panelů a jejich příslušenství do domů, kde již mají lidé kvalitní kotel na biomasu. Topení v kvalitním kotli na biomasu je ekonomicky daleko výhodnější, než ohřev pomocí sluneční energie. Nejde o to, že to světlo je zadarmo, důležité je, že to zařízení stojí příliš mnoho peněz, a že k jejich návratnosti, v případě propojení s kvalitním kotlem na biomasu, nedojde ani po 35 letech, kdy už toto zařízení bude mít po lhůtě životnosti.
Tam, kde nemají kvalitní peletový kotel, bych dovolil instalovat foto-termické panely jen na fasády domů, kde je jejich využití z pohledu celého roku optimálnější, než u panelů instalovaných na střechy.

•  Poslední dobou realizujete a vyvíjíte v oblasti automatického vytápění takové množství aktivit, že se v nich nezasvěcený člověk začíná pomalu ztrácet. Můžete nám je nějak přehledně roztřídit do skupin a navíc je rozdělit na ty, které již fungují, a na ty, které se právě připravují?

Myslím, že jste správně řekl, že se všechno točí kolem automatického vytápění – z našeho pohledu nutno dodat, že se jedná o automatické vytápění tuhými palivy a především biomasou.
Že jsou to momentálně různé aktivity neznamená, že by měly přinést různé výsledky. Vše, co nyní děláme, se dá nazvat především slovem „OSVĚTA“. Ano, děláme osvětu a snažíme se přiblížit automatické vytápění lidem, a to i těm, kteří o něm ještě nikdy neslyšeli a kteří si dodnes nemysleli, že by to pro ně mělo být zajímavé téma.

V oblastech, kde existují špičkové výrobky, se snažíme tyto výrobky uvádět na trh a pokoušíme se je zpřístupnit všem. Tam, kde jsou na trhu mezery, zaplňujeme trh výrobky a službami, které trh požaduje a které nenabízí nikdo jiný.
Např. momentálně investujeme nejvíce času a prostředků do automatizace procesů, které probíhají v kotelnách prostřednictvím naší jednotky ESRAK (více na www.esrak.cz tak, aby i s nedokonalými zdroji a spotřebiči bylo topení v automatických kotlích jednoduchou činností.
Co se týká přehledu aktivit, tak se jedná především o aktivity v oblasti regionálních prezentací automatického vytápění, účasti na všech významných konferencích a seminářích v oblasti topení biomasou, snažíme se „přežvýkat“ a přiblížit program Zelená úsporám každému občanovi naší republiky, hledáme způsoby, jak pro každého získat dotaci v maximální možné výši z pohledu dlouhodobé a udržitelné investice do systému vytápění atd.
Na to navazují internetové aktivity z pohledu provozování Internetového magazínu AUTOMATICKÉ VYTÁPĚNÍ www.avytapeni.cz, web pro jednoduché pochopení programu Zelená úsporám a dalších dotačních programů www.dotacenakotel.cz, které mají opět pomoci všem lidem k „osvícení“, co je to automatické vytápění, co od něho lze čekat a proč se pro něj rozhodnout.
K 1. 7. 2009 by měly být všechny projekty již plně funkční a před nadcházející sezonou by měly přinést nerozhodným lidem odpověď na to, proč by je to mělo zajímat.
A až je to bude zajímat, tak by jim to vše mělo dokázat odpovědět na všechny jejich dotazy a pomoci jim rozhodnout se pro daný druh vytápění a stupeň automatizace tak, jak to bude vyhovovat jejich potřebám.

•  A když už jsme u těch plánů do budoucna. Můžete nám říci, jaký je dlouhodobý plán firmy esel technologies s.r.o. z hlediska českého a slovenského trhu s automatickými kotli?

Již od založení firmy existuje plán, že v období let 2015 až 2020 bude esel technologies s.r.o. leaderem (vůdčí firmou) v oblasti automatického vytápění v ČR a SR, a za tímto cílem tvrdě jdeme. V období let 2020 a 2030 nastane doba, kdy se bude „lámat chleba“ v oblasti končící produkce ropy a začne docházet jak k obrovské změně na trhu, tak i ve změně myšlení lidí. V té době by měl být ESEL na špičce a musí nabízet špičkové služby v celém řetězci automatického vytápění jak tuhými palivy, tak v té době již především v oblasti spalování biomasy.

Pavel Loužecký
šéfredaktor internetového magazínu
AUTOMATICKÉ VYTÁPĚNÍ
www.avytapeni.czCopyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz