Fotoreportáž ze servisního zásahu po čtyřech letech od prodeje kotle Biostar W

17.12.2009 | Pavel Loužecký, Automatické vytápění | Pohled redakce | Typ AK: kotel Guntamatic Biostar W | Téma: Kotle Guntamatic

Pan Hospodka je nejen chomutovský hoteliér, ale také jeden z prvních majitelů kotle Guntamatic v České republice. Svůj automatický kotel Guntamatic Biostar W s týdenním zásobníkem si koupil již v roce 2006 od německého prodejce kotlů Guntamatic. Letos mu tedy kotel slouží plné čtyři roky. Nás proto velmi zajímalo, v jakém stavu se právě tento automatický kotel nachází, a proto jsme pana Hospodku navštívili začátkem prosince v jeho domě v Chomutově. Zajímaly nás hlavně jeho zkušenosti s provozem, jaké měl dosud na kotli závady a co by doporučil dalším zájemcům o Biostar W s týdenním zásobníkem.

 
Dům pana Hospodky.   |   Návštěvy se zúčastnilo vedení firmy ESEL.

 

 
Do týdenního zásobníku se vejde 270 kg pelet.
Jedna topná sezóna vyjde pana Hospodku na 18.000 Kč včetně ohřevu teplé vody.

 
V kotli se topí tmavými dřevěnými pelety s kůrou v ceně  3,50 Kč za kilogram.

 
Popelník je vynášen jednou za 1-2 měsíce.
Pokud by se v kotli topilo bílými peletami, bylo by potřeba ho vynášet  pouze jedenkrát za 2 až 3 měsíce.

 
Takto vypadá popelníkový prostor po čtyřech topných sezónách.
Na obrázku vpravo je prováděna demontáž keramické desky ze spalovacího prostoru.

 
A takto vypadá spalovací prostor po čtyřech topných sezónách.
Všimněte si, že zde není žádná stopa dehtu, žádné nánosy na stěnách, žádné šupiny, spékance atd.

 
Před výměnou keramické destičky je nutno zbavit prostor popílku.

 
Takto vypadá jediný spotřební díl na kotli Biostar, který se musí jednou za čtyři sezóny vyměnit.
Vlevo je opotřebovaná deska, vpravo nová, která se právě bude instalovat do tohoto kotle.
Všimněte si obrázku vpravo, kde je vidět, že i po čtyřech sezónách je izolace na hořáku stále bílá.


 BIOSTAR W s týdenním zásobníkem

 NÍZKOTEPLOTNÍ PELETOVÝ SYSTÉM

Díky vynikající funkci a velkému zásobníku
je Biostar W nejlepší ve své třídě.

Nezáleží na tom, zda vytápíte starou zástavbu nebo nízkoenergetický dům - extrémně vysoká teplota spalování dává Vašemu Biostar W při každém výkonu dobrý vzhled.

Pokles teploty kotle pod 38°C (nízkoteplotní sestava)
a úprava výkonu až pod 2kW při vynikajících hodnotách spalování a minimálním množství popela!


více informací zde
 


 Řez kotlem Guntamatic Biostar W s týdenním zásobníkem  

Majitel automatického kotle Kontakty
Tomáš Hospodka

tel. 736 144 711
recepce@hotelmertin.cz
www.hotelmertin.cz

Foto © Pavel Loužecký
 Copyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz