Objekt bývalé polikliniky v Senici topí kotlem na biomasu

23.02.2010 | Libor Směja, ESEL TECHNOLOGIES s.r.o. | Pohled podnikatelů | Typ AK: kotel Guntamatic Biocom | Téma: Kotle Guntamatic

Dne 17.2.2010 jsem navštívil další kotelnu, kterou instaloval ing. Hessek z firmy BIO-ECO THERM, s.r.o. v Senici na Slovensku. Jedná se o instalaci kotle Guntamatic Biocom 100 kW spolu s akumulační nádrží.

Kotel byl instalován v objektu bývalé polikliniky města Senice, kde vytápí veškeré prostory, které jsou užívány jednotlivými nájemci objektu. Sídlí zde například banka, herna, restaurace, tiskárna, zdravotní středisko apod.
Na obrázku je cca 1/3 objektu
 

Celý objekt byl do listopadu 2009 připojen na městskou centrální výtopnu, avšak majitel byl dlouhodobě nespokojen s náklady na vytápění, neboť ty se každoročně zvedaly, přičemž v poslední době majitel platil měsíční zálohy na vytápění ve výši 180.000 Sk, což při dvanácti ročních splátkách činí více než 2 milióny slovenských korun.

Majitel byl přesvědčen ke změně vytápění na základě ekonomického propočtu pana Hesseka, který mu vypočítal návratnosti při použití kotle GUNTAMATIC na pelety v kombinaci s doplňkovým dohřevem pomocí dvou plynových kotlů na 4 roky.

V současnosti je již kotelna třetí měsíc v provozu a lze konstatovat, že pokud bude vytápění probíhat tak jako dosud a spotřeba paliva pokud bude odpovídat současnému stavu, který s ohledem na mínusové zimní teploty udělal výraznou zatěžkávací zkoušku tohoto topného systému, tak je propočítáno, že by se investice do nové kotelny mohla ekonomicky vrátit již za cca dva roky.

Původně majitel uvažoval s tím, že zde budou osazeny dva kotle GUNTAMATIC na biomasu a jeden záložní kotel na plyn, později se od této varianty vzhledem k ceně kotle na biomasu ustoupila a byl zde osazen pouze jeden kotel GUNTAMATIC na biomasu a dva plynové kotle.

V současnosti majitel znovu otevřel myšlenku, že bude tento systém vybaven i druhým kotlem na biomasu, neboť z ekonomického hlediska je to daleko výhodnější, než když je systém občas dotápěn pomocí externích plynových kotlů.


 
 

Kotelna byla vybudována na místě bývalé kotelny, kde topily staré litinové kotle, které byly následně nahrazeny centrálním zásobováním tepla z městské výtopny. 
Vzhledem  k tomu, že prostor kotelny byl v minulosti několikrát vytopen, bylo přikročeno ke zvednutí původní výšky podlahy o 2 metry pomocí štěrkového násepu a železobetonové desky.
Kotelna je nyní plně funkční, je zde vymalováno a udělána nová podlaha. Systém je regulován pomocí ekvitermní regulace a všichni nájemci v objektu mají dostatek tepla.
Celý prostor byl rozdělen pomocí zděné příčky na část určenou pro sklad paliva a na prostor pro samotné kotle. Systém funguje naprosto čistě a bezprašně bez jakýchkoli problémů.
Instalace kotelny je majitelem objektu hodnocena jako  velmi zdařilá. V minulém týdnu zde již proběhlo několik exkurzí za účasti významných osob z města Senice, které se zde měly možnost seznámit se na vlastní oči s tím, že vytápění biomasou je do budoucnosti velmi perspektivní a zajímavé téma.

 

 
Související článek:  Reportáž z instalace první kotelny na biomasu v Senici na Slovensku

 Copyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz