Instalace prvního kotle Guntamatic Biosmart 14 kW na kusové dřevo v České republice.

26.10.2010 | Libor Směja, ESEL TECHNOLOGIES s.r.o. | Pohled odborníků | Typ AK: kotel Guntamatic Biosmart | Téma: Kotle Guntamatic

Ve dnech 21.-22.10.2010 jsem měl možnost zúčastnit se instalace prvního kotle Guntamatic Biosmart 14 kW na kusové dřevo v České republice. Instalace proběhla v objektu, kde je již instalalován kotel Guntamatic Biostar 15 kW na dřevní pelety. Jelikož majitel je vášnivým truhlářem, vyprodukuje při svém koníčku velké množství dřevního odpadu, který hodlá spalovat v tomto kotli.  Mimoto bydlí v oblasti okraje brdských lesů, kde se nachází spousta dřevního odpadu, který prostřednictvím štěpkovače zpracovává do hrubé štěpky, kterou v tomto kotli bude spalovat také.

Přesná konfigurace jeho topného systému:

•  Kotel Guntamatic Biostar 15 kW na dřevní pelety
•  Kotel Guntamatic Biosmart 14 kW na kusové dřevo
•  Akumulační nádrž 750 litrů
•  Expanzní nádrž 110 litrů
•  Bojler 200 litrů (v blízké budoucnosti bude nahrazen bojlerem ECO 305 od Guntamaticu)
•  Dvoumodulový rozvaděč pro modul topné vody a TUV
•  Modul topné vody ekvitermně řízený dle venkovní teploty
•  Modul TUV pro nabíjení bojleru
•  Modul ochrany zpátečky kotle Guntamatic Biosmart

      

Zapojení je provedeno tak, že když majitel není doma, je objekt vytápěn prostřednictvím kotle na pelety. Tento kotel na pelety je propojen s akumulační nádrží kotle Biosmart a v případě, že není dostatečně natopená, provede kotel na pelety její natopení.
V momentě, kdy je majitel doma nebo v dílně a chce se mu spalovat odpadní dřevo, zatopí v kotli Biosmart na kusové dřevo. Když teplota spalin dosáhne 88°C dojde k zastavení vytápění prostřednictvím peletového kotle Biostar a začne nabíjení akumulační nádrže prostřednictvím kotle Biosmart na kusové dřevo.
Při tomto nabíjení pokračuje vytápění objektu, popř. ohřev TUV, takže obyvatelé domu nepoznají žádnou změnu.
V momentě, kdy je akumulační nádrž natopená, přepne se kotel Biosmart na kusové dřevo do útlumového režimu a čeká, jak se bude v následujících hodinách vybíjet akumulační nádrž. Pokud bude potřeba tuto nádrž průběžně nabíjet, bude kotel hořet, pokud ne, bude kotel udržovat jen stáložár, aby nevyhasl a aby případné roztopení kotle obnášelo jen přiložení paliva, bez potřeby zapalení.
V případě, že by majitel již nepřiložil do kotle Biosmart na kusové dřevo, tak po ochladnutí spalin pod 88°C dojde k aktivaci kotle Biostar na pelety, který opět převezme funkci zdroje pro vytápění a dle potřeby dotápí akumulační nádrž kotle Biosmart na kusové dřevo.
Celý tento proces běží automaticky a majitel objektu nemusí nic přeprogramovávat ani přenastavovat. Jeho povinností je jen v případě požadavku na přiložení v kotli Biosmart na kusové dřevo přiložit. 

 
   
 
 
 
  


•  O kotli Biosmart 14 kW se více dočtete zde
•  O kotli Biostar se více dočtete zde
•  Plánovací podklady pro oba kotle si stáhněte zde

Foto @ Libor SmějaCopyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz