Ukázka, jak rychle se dokáže natopit a odstavit kotel Guntamatic Biostar 15 kW

01.02.2012 | Libor Směja, ESEL TECHNOLOGIES s.r.o. | Pohled podnikatelů | Typ AK: kotel Guntamatic Biostar Flex / Box, kotel Guntamatic Biostar W | Téma: Kotle Guntamatic

Po dvou uskutečněných testech (Test 1, Test 2) s kotlem Guntamatic Biosmart 22 kW (kotel na kusové dřevo a štěpku), jsem byl čtenáři tohoto magazínu požádán, abych provedl i nějaké testy, popř. ukázky s kotlem Guntamatic Biostar (automatický kotel na pelety).
Připravil jsem si tedy celkem čtyři testy (ukázky) s kotlem Guntamatic Biostar 15 (výkon 15 kW). Tento kotel existuje ještě ve verzi 12 kW a 23 kW.

V tomto článku se dozvíte, jak vlastně kotel Guntamatic Biostar pracuje. Provedu Vás celým procesem od pokynu k topení, až po natopení kotle na 75°C a jeho odstavení.
V druhém testu se dozvíte, jak se kotlem Guntamatic Biostar ohřívá voda v 300 litrovém bojleru Guntamatic ECO v letním režimu, tj. v létě, kdy se kotel 1x denně zapne a natopí teplou vodu v bojleru pro příštích 24 hodin.
Třetí test bude o tom, jak dlouho trvá nahřátí opět 300 litrového bojleru Guntamatic ale v zimním režimu, tj. že kotel natápí současně topný systém a i bojler.
Čtvrtý test bude podobný třetímu, s tím rozdílem, že se bude natápět jen bojler v režimu Priorita.

Všechny výše uvedené testy byly provedeny ve vzorové kotelně v Týně nad Bečvou, kde se pořádají DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Každý z Vás má možnost se tohoto Dne otevřených dveří zůčastnit. Termíny jsou uvedeny na hlavní stránce tohoto magazínu.

Všechny zde zobrazené obrázky pocházejí z videa, na kterém je autenticky zachycen celý průběh ukázky, jak pracuje kotel Guntamatic Biostar. Video si můžete prohlédnout na konci tohoto článku, nebo přímo na Youtube.

 

Na těchto dvou obrázcích je vidět kotelna, v které test probíhal a strojní část kotelny s rozdělovačem a směšovacími skupinami.

  

 

V čase 00.00 min. byl zadán kotli pokyn ke startu. Automaticky se tím dal do pohybu rošt spalovací komory, který se otevírá. Otevírá se proto, aby došlo k vyčištění otvorů primárního vzduchu a k odstranění všech spékanců z povrchu roštu, které na něm zůstaly po předchozím topení. Čím kvalitnější pelety používáte, tím méně spékanců pod roštem najdete.

  

 

Rošt se otevírá až do času 01.33 min. V tuto chvíli je rošt ve svislé pozici aby došlo k úplnému vyčištění horní plochy roštu a k úplnému vyčištění otvorů pro přívod primárního vzduchu do spalovací komory.

  

 

V čase 01.34 min. se rošt začne zavírat.

  

 

V čase 02.52 min. se ozve z kotle rána. To byl právě vyčištěn výměník kotle. V čase 03.10 min. je již rošt zcela uzavřen a kotel je připraven k zahájení dávkování pelet do spalovací komory.

  

 

Dávkování startovací dávky pelet je zahájeno v čase 03.37 min. a trvá až do času 06.48 min. tj. cca 3.10 min. Za tuto dobu je do spalovací komory dopraveno 0,22 kg pelet, které budou sloužit k zapálení kotle a k prvotnímu nastartování výroby dřevoplynu.

  

  

 

Jakmile je startovací dávka pelet na místě, dojde v čase 06.48 min. k aktivaci horkovzdušného zapalovače, který má za úkol nastartovat spalovací proces. Už po 50 sekundách od aktivace zapalovače dojde k výrobě a spalování dřevoplynu v kotli. Tento dřevoplyn vzniká při přeměně pelet na dřevěné uhlí, při přesném poměru přívodu primárního vzduchu do spalovací komory.

  

 

Na těchto snímcích je zachycen okamžik, kdy došlo ke vznícení dřevoplynu, tj. přesně 50 sekund po aktivaci zapalovače. Na levém obrázku je vidět prostor ve vyhořívací komoře těsně nad tryskou. Na pravém obrázku je vidět prostor vyhořívací komory zespoda z pohledu z popelníku.

  

  

Po 2 minutách od aktivace zapalovače, tj. v čase 08.48 min. se vypne žhavení zapalovače, ale ventilátor zapalovače běží dál, aby podpořil a dokončil zdárně zapalovací proces.

  

 

V čase 09.17 min. je zapalovač uveden do klidu a kotel již hoří stabilně.

  

 

V čase 09.22 min. tj. po 2 minutách a 30 sekundách již kotel běží na 100% výkon. To je vidět i na dalších obrázcích, kde je již vidět výrazný plamen, který vychází z trysky spalovací komory. V tuto chvíli je teplota vody v kotli 37°C. V čase 09.33 min. přechází kotel do fáze Regulování.

  

  

 

Na dalších obrázcích je uveden čas, aktuální teplota kotle a aktuální výkon kotle. 

  

  

  

   

  

  

  

  

  

 

V čase 16.43 min. při teplotě 61°C přešel kotel do režimu Cyklování, tj. poznal, že z něj není odebírána energie a že by mohlo dojít k jeho přehřátí. Najel proto do režimu Cyklování, což znamená, že se bude udržovat určitou chvíli na výkonu 10% a pokud dojde k odběru tepla, vrátí se do režimu Regulování. Pokud nedojde k odběru tepla přejde do režimu Pauza a následně se odstaví.

  

  

  

  

 

Jelikož nenastal žáden odběr tepla, kotel se v 19.55 min. při teplotě 71°C rozhodnul odstavit. Aby byl kotel připraven pro další start, tak se aktivuje odtahový ventilátor na plný výkon a poběží dokud lambda sonda nedá pokyn, že v kotli se nenachází již žádné CO2. Toto bude trvat asi 2.30 min. V tuto dobu bude ještě setrvačností teplota v kotli stoupat až do teploty 75°C.

  

  

  

 

V čase 23.30 min. se odstavil ventilátor a kotel se uvedl do klidu. Čistá doba nahřívání kotle byla od 09.17 min. do 23.30 min. Za tuto dobu se kotel dokázal nahřát z 37°C na 75°C - celkem tedy o 38°C. Celý test (ukázka) trval 23.30 min.

  

 

Celý průběh testu si můžete prohlédnout na tomto videu.

 

Prospekt BIOSTAR

Pokud máte zájem o kotle Guntamatic, navštivte stránky www.guntamatic.cz.

Pokud chcete vidět kotel Guntamatic Biostar v provozu, navštivte Salon kotlů.

Pokud máte o kotel zájem, vyplňte poptávku zde.

 

Foto + video © Libor Směja

 Copyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz