Tento test navazuje na minulé testy (Test 1, Test 2, Test 3) spalování dřeva a štěpky v kotli Guntamatic Biosmart. Tentokrát se jedná o test spalování jemné dřevní štěpky.

Upozorňuji, že se nejedná o žádné úřední měření apod. Jde jen čistě o to, aby si každý kdo má zájem si tento kotel koupit, udělal orientační představu, co od něj může čekat. Pokud by si chtěl někdo udělat skutečnou představu, tak může využít naší nabídku a přijet si do Salonu kotlů (www.SalonKotlu.cz) se svým palivem toto vyzkoušet. Všichni jste vítáni.
Objednejte se na tel.čísle 775 283 001.

Testovaná štěpka pocházela z našeho areálu v Olešce u Kostelce nad Černými lesy, kde každoročně naroste velké množství náletových dřevin. Tyto dřeviny vždy v období únor-březen pokácíme a následně je přemístíme na zpevněnou asfaltovou plochu. Zde je ponecháme až do srpna popř. září, než proběhne naštěpkování. Díky těmto faktorům, je štěpka suchá a je vhodná pro spalování v zplyňovacích kotlích. Štěpku skladujeme pod přístřeškem.

Štěpkujeme pomocí štěpkovače zapůjčeného v půjčovně strojů. Mobilní štěpkovače vypadají takto:

 

Na obrázku je vidět jak probíhá štěpkování. Štěpky ze štěpkovače jsou foukány do vysokého kontejneru a následně převezeny na místo uskladnění. Zde jsou nadávkovány do papírových pytlíků o rozměru 50 x 25 cm, které jsou pak rovnou spalovány v kotli Guntamatic Biosmart.

 

 

 

Test byl proveden v kotli Guntamatic Biosmart 22 kW  v kotelně v Salonu kotlů dne 25.2.2012.  Začal v 15:56 hod. V tuto dobu bylo venku +3°C. Objekt se vytápí na 21,5°C. Teplota topné vody, která proudila do objektu byla 35°C. V AKU nádrži (1800 litrů) před zátopem byla nahoře teplota 54°C a dole 40°C. Stav nabití AKU nádrže na začátku testu byl 31%.   

 

 

Takto vypadala jemná štěpka s kterou byl proveden test. Vlhkost nebyla měřena.

   

 

Na podpálení a vytvoření prvotní vrstvy dřevěného uhlí byl použit zbytek hrubé štěpky z  Testu 3.

 

 Na těchto obrázcích je vidět, jak vypadal kotel před testem. Na litinovém roštu kotle byly zbytky popela z předchozího topení.

   

 

Po nasypání zátopové vstvy, byly zavřeny spodní dvířka a kotel byl plnícími dvířky naplněn jemnou štěpkou až po "strop".

   

 

 

 

V době zátopu v 15:56 hod. byl stav kotle tento:
Teplota kotle: 59°C
Režim: Start
Doba hoření: 0 hod.
Spaliny: 49°C
Obsah CO2: 7,1%
Účinnost: 100%
AKU nahoře: 54°C
AKU uprostřed: 41°C
AKU dole: 40°C
Stav nabití AKU: 31%
Kotlové čerpadlo: otáčky 0%  

 

 

 

Stav kalorimetru na kotli před zahájením testu byl 13.226,2 kWh. Stav kalorimetru na vedení mezi AKU nádrží a vytápěným objektem byl 22.821,4 kWh

 

 

Podpálení se provádí pomocí tekutého PEPO, které se nastříká do pravého dolního rohu na palivo. Toto postříkané palivo se podpálí tuhým PEPO (o velikosti 2x1x1cm). Podpalovat jen sirkami, nebo zapalovačem nelze, neboť při zapalování již běží odtahový ventilátor, který jakýkoli plamen ze sirek nebo zapalovače "sfoukne". Kotel byl zapálen v 15:56 hod.
Kotel se postupně rozhořívá. Až dosáhne teplota spalin 120°C (u kotle 22kW, u kotle 14 kW musí být teplota spalin 140°C), tak se zavřou spodní dvířka.

 

 

 

 

Po 5 minutách od zapálení je již teplota v kotli dostatečná na to aby kotel začal vyrábět dřevoplyn, který je ihned spalován ve vyhořívací komoře a energie vzniklá spalením je pomocí výměníku předávaná do topné vody. 

 

 Z komínu se ani nezakouří. Na levém obrázku je to ten levý. Na pravém obrázku ten pravý. Jedná se o komíny ESLEKO.

   

 

V 16:56 hod. byl stav kotle tento:
Teplota kotle: 70°C
Režim: Plné zatížení
Doba hoření: 1 hod.
Spaliny: 228°C
Obsah CO2: 12,3%
Účinnost: 88%
AKU nahoře: 66°C
AKU uprostřed: 42°C
AKU dole: 42°C
Stav nabití AKU: 41%
Kotlové čerpadlo: otáčky 100%

  

 

 

Čas 16:56 hod. Průběh zplynování jemné štěpky.

 

V 17:55 hod. byl stav kotle tento:
Teplota kotle: 69°C
Režim: Plné zatížení
Doba hoření: 2 hod.
Spaliny: 169°C
Obsah CO2: 5,9%
Účinnost: 81%
AKU nahoře: 69°C
AKU uprostřed: 61°C
AKU dole: 42°C
Stav nabití AKU: 56%
Kotlové čerpadlo: otáčky 95%

 

 

 

Čas 17:55 hod. Průběh zplynování jemné štěpky. 

 

V 18:25 hod. byl stav kotle tento:
Teplota kotle: 67°C
Režim: Plné zatížení
Doba hoření: 2,5 hod.
Spaliny: 110°C
Obsah CO2: 0,9%
Účinnost: --%
AKU nahoře: 68°C
AKU uprostřed: 68°C
AKU dole: 42°C
Stav nabití AKU: 61%
Kotlové čerpadlo: otáčky 31%  

  

  

 

Vzhledem k tomu, že podle teploty spalin bylo zřejmé, že kotel vyhasíná, byly otevřeny dvířka a pořízeny tyto obrázky. Na dně byly žhavé uhlíky, které by mohly zapálit nové palivo, pokud by se do kotle přidalo. V tomto případě již nebylo přikládáno.

 

 

 

Po ukončení testu v 18:30 hod. byl stav na kalorimetru kotle 13.270,1 kWh a na kalorimetru mezi AKU nadrží a vytápěnou budovou 22.842,2 kWh. Vyrobeno bylo celkem 43,9 kWh = úspora 114 Kč při sazbě 2,60 Kč/kWh. Tento vzorec platí jen za podmínky, že máte doma nejnižší sazbu od ČEZu díky přímotopům. Pokud máte jen normální sazbu 4,60 Kč/kWh, tak úspora činí 201 Kč. Sazby odpovídají stavu v roce 2012.

 

 

Pokud si chcete vyzkoušet i vy svoje palivo spalovat v kotli Guntamatic Biosmart, tak neváhejte a objednejte se do Salonu kotlů (www.SalonKotlu.cz), kde si vše můžete vyzkoušet.

 

 

Celý test si můžete prohlédnout také na tomto videu. 

 

Více o kotli se dozvíte zde.

Test 1 - spalování měkkého dřeva v kotli Biosmart naleznete zde.
Test 2 - spalování tvrdého dřeva v kotli Biosmart naleznete zde.
Test 3 - spalování dřevěných špalíků v kotli Biosmart naleznete zde.

Video se zátopem a hořením v tomto kotli je ke shlédnutí zde.

Pokud máte o kotel zájem, vyplňte poptávku zde.

Foto © Libor Směja

 Copyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz