Malé ohlednutí za letošním veletrhem Energiesparmesse 2013 ve Welsu.

13.03.2013 | Libor Směja, ESEL TECHNOLOGIES s.r.o. | Pohled podnikatelů | Typ AK: kotel Guntamatic PRO | Téma: Kotle Guntamatic

Jako každý rok, i letos jsme se jeli podívat, co nového nabízejí výrobci úsporných zařízení v oblasti vytápění a obnovitelných zdrojů energie na jedné z největších výstav Energiesparmesse 2013 v rakouském Welsu. Reportáž z návštěvy výstavy v minulém roce naleznete zde.
Naše oči se soustředily hlavně na firmy a výrobky, které firma ESEL TECHNOLOGIES s.r.o. zastupuje v České republice a vy se teď podívejte s námi.

   
V 8:55 hod. ráno, ještě než se otevřely brány výstaviště, tak u největšího stánku na veletrhu již postávali zvědavci z řad vystavovatelů, kteří si prohlíželi vystavované novinky. Velice nás těší, že největším stánkem na veletrhu byl jako už každoročně stánek firmy Guntamatic, který má délku přes 50 metrů a šířku přes 7 metrů. Po otevření bran je již prostor věnován zvědavcům z řad veřejnosti, kteří se třeba stanou budoucími zákazníky. Na tomto obrázku vidíte zájemce o kotel Guntamatic Biostar, jak diskutují s jednatelem společnosti Guntamatic, Ing. Huemerem.
   
   
 Návštěvnost tohoto veletrhu je vždy nadprůměrná. Pracovník firmy Guntamatic předvádí zájemcům kotel Powerchip 20/30, který je určen na spalování štěpky, obilí a pelet.
   
   
Není nic lepšího, než si kotel sám prohlédnout a "ošahat". Aby se na každého dostalo, řeší to Guntamatic tak, že od každého typu kotle jich je na stánku několik kusů a tak je zvýšena pravděpodobnost, že každý kdo chce se ke kotli dostane. Kotle Guntamatic vzbuzují zájem nejen mezi veřejností, ale také mezi filmaři. Zde je vidět, jak filmují průmyslový kotel Guntamatic PRO, který se vyrábí ve výkonech od 175 do 1000 kW a dokáže spalovat pelety nebo štěpku.
   
   
Bližší pohled na kotel Guntamatic PRO a odpopelňovač dodávaný k tomuto kotli. V tomto případě se jedná o kotel na dřevní pelety. Verze na štěpku byla vystavena na tomto veletrhu v roce 2012 a reportáž z tohoto veletrhu naleznete zde.  Za celou dobu přítomnosti na výstavě, nebylo možno vyfotit kotel v zavřeném stavu. Stále byl svojí vyjimečností středem pozornosti a zájmu návštěvníku veletrhu.
   
   
Kdyby to šlo, tak ho někteří rozmontují, aby se mu podívali pod "kabátek". Pohled do částečně otevřené spalovací komory. Detailní pohledy jsou na dalších obrázcích.
   
   
Pohled na kotle Guntamatic PRO o výkonu 750 kW. Není to krása? Už jste někdy viděli tak krásně zpracovaný design průmyslového kotle, který vlastně ani jako kotel nevypadá? Více než kotli se Guntamatic PRO podobá sálovému počítači. Na čelním panelu, každého modulu kotle jsou LED pásky, které podle barvy hlásí obsluze, zda je kotle OK (zelená barva), zda je v režimu STAND BY (oranžová barva) nebo zda je modul vypnutý (červená barva).
   
   
Detailní pohled do spalovací komory. Všechny keramické části jsou neslepeny (mají zámky, kterými jsou zafixovány v pozici) a tudíž jsou jednoduše vyměnitelné, bez potřeby dlouhodobé odstávky. Jak už u Guntamaticu bývá zvykem, spalovací i vyhořívací komora jsou z akumulačních keramických materiálů, což se příznivě projevuje na době rychlosti zapálení a na životnosti kotle. Spodní část tvoří první spalovací stupeň, horní část tvoří druhý spalovací stupeň. A celé dohromady to umí donutit pelety vyvinout v horním prostoru teplotu 1300°C a pomocí tepelného výměníku vyrobit až 250 kW tepelného výkonu.
   
   
Detailní pohled do spalovací komory, kde na dně je pohyblivý kaskádový rošt s kontinuálně čištěnými přívody primárního vzduchu a vzadu je vidět dávkovací šnekový dopravník paliva. Detailní pohled na přívod sekundárního vzduchu do druhého spalovacího stupně.
   
   
Tloušťka žáruvzdorného keramického obložení dosahuje 8-10 cm a slouží nejenom jako ochrana ocelových částí kotle před vysokou teplotou, ale také jako akumulátor tepelné energie, která následně umožňuje rychlejší starty kotle a jeho najetí na jmenovitý výkon. Masivní izolace je i na dvířkách kotle, kde zabraňuje sálání tepla z prostoru spalovací komory do prostoru před kotlem. V dvířkách jsou i dvě skleněné průhledítka, které umožňují obsluze pozorovat co se děje jednak ve spalovací komoře (v prvním stupňi), tak i ve vyhořívací komoře (druhém stupňi).
   
   
Detailní pohled na otvory, kterými do spalovací komory vstupuje primární vzduch. Množství vzduchu je následně regulováno proměnlivými otáčkami ventilátoru na základě vyhodnocení spalin lambda sondou. Pohled na automatické odpopelnění prostoru pod výměníkem kotle.
   
   
Detailní pohled na prvky automatického odpopelnění v prostoru pod výměníkem. Detailní pohled na čištění výměníku kotle, které tvoří nerezové virbulátory. Po celou dobu provozu kotle jsou tyto virbulátory v provozu a zajišťují tak, že teplosměnné plochy výměníku jsou dokonale čisté a kotel tak může pracovat s nejvyšší účinností.
   
   
Pohled na držák virbulátorů a za ním se skrývající trubkovnici trubkového výměníku kotle Guntamatic PRO.  
   
   
Pohled do zadní části kotle, kde se nachází technické zázemí kotle. Najdete zde všechny prvky, které jsou na dalších obrázcích. Pohled na cyklonový zásobník, v kterém je zásoba pelet pro okamžité použití kotlem. Pokud by kotel o výkonu 175 kW běžel nepřetržitě 24 hodin v daném dni, tak spotřebuje minimálně 840 kg pelet.
   
   
Uprostřed je vidět horní část cyklonového zásobníku pelet a vpravo výstup pro kouřovod o průměru 250mm. Pohled na výkonnou turbínu, které odebírá pelety ze dvou šnekových dopravníků, které mohou být na různých místech v daném objektu.
   
   
Motor s převodovkou dávkovacího šnekového dopravníku. Nad motorem je umístěn turniket pro přesné dávkování množství paliva do kotle a zároveň slouží jako požární prvek, který zabraňuje prohoření do cyklonového zásobníku pelet. Pohled na sběrač mechanických nečistot v popelu. To co nedokáže odsát turbína do přistavené popelnice na popel, skončí v tomto vozíku.
   
   
Detailní pohled na kovové hadice připojené k odpopelňovacímu šneku. Tyto hadice mohou být dlouhé až 20 metrů, takže popelnice na popel nemusí stát vůbec vedle kotle. Servopohon pro regulaci přívodu množství sekundárního vzduchu. Tento vzduch před tím než je přiveden do spalovací komory, projde speciálním prostorem, kde dojde k jeho ohřátí na cca 400°C.
   
   
Speciální horkovzdušný zapalovač, který dokáže během 2 minut kotel rozhořet.  Motor odtahového ventilátoru.
   
   
Pohled na prvky odkouření, tj. lambda sondu, spalinový teploměr a spalinový ventilátor.  Vstup i výstup pro připojení potrubních rozvodů je 2".
   

Ještě by vás mohlo zajímat z prezentace firmy Guntamatic
 

Toto sice jako kotel nevypadá, ale jedná se u ukázku co se skrývá pod krásným obalem kotle BMK, který je určen pro spalování kusového dřeva o délce 50 cm a štěpky. Jedná se o nerezovou vložku, která je vyměnitelná, tj. není pevně svázaná s výměníkem kotle BMK a ani ze spalovací komorou. Pohled z jiné strany na nerezovou vložku kotle Guntamatic BMK. Pokud budete kotli dávat to co potřebuje, tak byste se první výměny této nerezové vložky měli dočkat po cca 20 letech provozování kotle.
   
   
Zde je vidět, jak je řešen přívod externího vzduchu pro kotle Guntamatic Therm 5, 7 a 10 kW (kotel pro pasivní a nízkoenergetické stavby o výkonu 2-5, 2-7 a 2-10 kW). Jedna hadice vede k přívodu primárního a sekundárního vzduchu do kotle, druhá hadice přivádí externí vzduch k zapalovači kotle. Pohled do vnitřního prostoru kotle.
   
   
Pohled na spodní část kotle kde je vidět centrální hadice pro přívod externího vzduchu do kotle Guntamatic Therm.  
   
Dále jsme navštívili stánek firmy Rotex
 
   
Na stánku německé firmy Rotex byly prezentovány novinky pro rok 2013/2014. Hlavní změnou je jiný design všech výrobků, tj. kondenzačních kotlů, tepelných čerpadel a solárních zásobníků.  
   
   
Pohled na nový typ nádrže Sanicube se solárním systémem Rotex Solaris. Pohled na plynový kondenzační kotel Rotex GSU compact, který je vestavěn do plastové akumulační nádrže s vynikajícími izolačními vlastnostmi.
   
   
Pohled na vnitřní jednotku tepelného čerpadla Rotex HPSU compact, které je vestavěno do plastové akumulační nádrže s vynikajícími izolačními vlastnostmi.  
   
... následně stánek firmy Universa Haustechnik - výrobce podlahového topení, které montuje firma ESEL v ČR
 
   
   
.. a nakonec stánek firmy Gasokol - výrobce solárních systémů a akumulačních nádrží.
 
   
Firma Gasokol měla velmi zajímavý stánek, na kterém prezentovala spoustu novinek, které ovšem zatím nejsou určeny pro export mimo Rakousko. Tuto nádrž ovšem již mnoho zákazníku v ČR a na Slovensku má a zde vidíte jen její vylepšení v podobě jednoduššího modulu pro průtokový ohřev teplé vody (TUV), čerpadlové skupiny s novými úspornými elektronicky řízenými čerpadly a nový typ solární čerpadlové skupiny, kde je řídící jednotka regulace umístěna do této čerpadlové skupiny. 
   

 Foto © Libor Směja, Martin Polák

 Copyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz