Obnovitelné zdroje energie a jejich využití v praxi

05.11.2009 | Libor Směja, ESEL TECHNOLOGIES s.r.o. | Pohled odborníků | Téma: Kotle GuntamaticDne 20.10.2009 se firma ESEL TECHNOLOGIES s.r.o. zúčastnila odborného semináře určeného pro projektanty ve výstavbě, který se konal v budově Hospodářské komory ČR v Praze.

Tento seminář byl zaměřen na obnovitelné zdroje energie a firma ESEL TECHNOLOGIES na něm prezentovala pro cca 70 projektantů revoluční technologii kotlů Guntamatic na spalování biomasy.
Jednalo se o kotle THERM, BIOSTAR, BIOCOM, POWERCORN, POWERCHIP, SYNCHRO a akumulační nádrže a boilery Guntamatic.

Naše prezentace plynule navázala na přednášku Ing. Vlasty Petříkové, DrSc., z Českého sdružení pro biomasu CZ BIOM, která se týkala zkušeností s využíváním biomasy pro energetické účely. My jsme se snažili uvést přítomné projektanty do konkrétní problematiky spalování biomasy.

Projektanti na naší prezentaci ocenili zejména to, že jim byly nejdříve představeny vlastnosti kotlů Guntamatic, a teprve na základě toho se dozvěděli, na co si mají dát při navrhování těchto systémů pozor a jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými systémy podobných technologií, které se v ČR začínají objevovat nebo jsou zde již distribuovány.

Nejzajímavějším tématem byl nesporně kotel BIOSTAR, který je určen pro vytápění rodinných domů.
BIOSTAR je nejprodávanějším kotlem v Evropské unii, a to jak díky své dokonalosti, tak i díky tomu, že funguje ideálně v souladu s možnostmi a potřebami pro spalování biomasy ve formě dřevěných pelet.

Naše prezentace byla zúčastněnými projektanty sledována s obrovským zaujetím. Při pohledu do hlediště bylo vidět, že většina projektantů si dělá pilně poznámky, a potěšilo nás, že vzhledem k poměrně malému časovému prostoru pro přednášku nám byla i po jejím skončení pokládána v zákulisí řada laických i odborných dotazů.


Libor Směja
ESEL TECHNOLOGIES s.r.o.
www.estech.cz 


  Copyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz