Náhrdelník "perel" na téma rakouské automatické kotle

11.06.2010 | Libor Směja, ESEL TECHNOLOGIES s.r.o. | Pohled odborníků | Typ AK: kotel Guntamatic Biostar Flex / Box | Téma: Kotle Guntamatic

Vážení čtenáři,
jistě si někteří z vás v posledním týdnu všimli několika ne příliš pozitivně naladěných příspěvků do diskuze na TZB, týkající se mé osoby, viz. zde.
Tyto příspěvky byly reakcí na mnou srovnávací tabulku v článku pod názvem Není kotel jako kotel, která vznikla jako reakce na skutečnost, že se někteří prodejci rakouských kotlů snaží v ČR zákazníkům vysvětlit, jak a proč je automatický kotel Guntamatic Biostar nedokonalý a že oni mají ten nejlepší a nejdokonalejší kotel.
Celá tabulka byla vytvořena za účelem seznámení vás, čtenářů, s tím, co je pravda a co lež. Byla zpracována  nikoli proto, aby porovnávala kotel Guntamatic Biostar s nějakým konkrétním rakouským kotlem, ale s celkem sedmi rakouskými kotli, které se dají řadit mezi standardní rakouské kotle na pelety.
Mezi odbornou i laickou veřejností v Rakousku je známo, že kotle Guntamatic jsou technologicky nejvyspělejší zařízení v Evropské unii.  I proto se jich prodá ročně až 16.000 ks.
Pak nastává technologické vakuum a po něm následují  teprve další kotle, z nichž je možno čtyři druhy zakoupit i v ČR. Ostatní se k nám nedovážejí a nemají zde ani žádné zastoupení.
Vzhledem k tomu, že se na můj článek prozatím ozvali pouze prodejci automatických kotlů rakouské firmy ÖkoFEN a poměrně nevybíravým způsobem napadli v médiích nejen mne, ale především výrobek firmy Guntamatic, rozhodl jsem se požádat svého spolupracovníka pana Jaroslava Svobodu o oponenturu informací poskytnutých a zveřejněných v tabulce, která byla vytvořena panem Davidem Kehmem z firmy Alternative Heiztechnik GmbH.
Hlavním důvodem pro tuto oponenturu je, že chci předejít jakékoli zbytečné personalizaci tohoto sporu a především umožnit vám, abyste se mohli seznámit pouze s fakty, podloženými technickými znalostmi a zkušenostmi člověka, který je v oboru automatického vytápění skutečným špičkovým odborníkem.

Libor Směja

Vážený pane Kehme,
dovolte, abych v reakci na Vaše srovnání retortového kotle ÖkoFEN s kotlem Guntamatic Biostar navlékl „perly“, které jsem zaznamenal ve Vaší tabulce do náhrdelníku.
Některé menší perličky jsem ani nepoužil.
Perla 1:
Zpochybnění ekonomické výhodnosti nízkoteplotního výměníku kotle Guntamatic Biostar argumentem, že ve dvou až třech měsících musím stejně pracovat s vyšší výstupní teplotou nic nemění na faktu, že v ostatních měsících významně šetřím palivo.
Věděl jste, že další významný rakouský výrobce kotlů – firma Hargassner  -dnes nakupuje výměníky z kotlů Guntamatic Biostar pro svoje kotle? Proč to dělá? Protože na výměníku kotle Guntamatic Biostar je tolik patentů, že jej není možné napodobit ani zkopírovat.

Perla 2:
Roční spotřeba el. energie má ve Vašem podání háček – je to vlastně podle Vaší argumentace sedmiměsíční spotřeba, protože 5 měsíců ohříváte TUV výhradně solárními kolektory a jejich spotřebu pochopitelně neuvádíte.  Navíc kolektory nestojí jen investici, kterou jste ve svých srovnávacích výpočtech neuvedl, ale i spotřebu čerpadla a řídící jednotky. Opakované náklady jsou i na teplonosné médium, které je nutno každé 3 roky za nemalé peníze měnit. Teda pokud solární systém používáte a pokud ho nemáte jen na odiv sousedů, abyste ukázal, že jste pokrokový.
O tom, že ne všechny dny jsou v létě slunečné a že je potřeba přitápět i elektrickou patronou nebo kotlem, nemluvě.

Perla 3:
Chlubíte se 13-ti letým vývojem kotlů na pelety.
Víte, že Guntamatic vyrobil v roce 1965 první univerzální kotel pro spalování biomasy na světě? O dřevních peletkách se pochopitelně ještě nic nevědělo, ale ty přece patří k nejméně problematickým biopalivům.
Jak si můžete ve vaší tabulce být jisti životností 40 let, když vyrábíte kotle sotva 20 let  Jak můžete tvrdit, že jste vyrobili první peletový kotel na světě, když ten byl vyroben v roce 1986 v USA a nebyla to vaše firma, která stála u jeho zrodu?
Guntamatic vyrábí kotle již 47 let a stále jsou v provozu kotle, které byly vyrobeny v roce 1965! Guntamatic má na uváděnou životnost 40 let důkazy.

Perla 4:
Externí regulaci máte v ceně kotle?
Připouštím, že my za tzv. pokojovou stanici požadujeme úhradu, a je jen na přání, ale veškeré nastavení a informace se provádí a zobrazují na kotli na jedné řídicí jednotce.

Perla 5:   kategorie superperla
Uvádíte, že „na hořáku dohoří jen pár pelet…“  je to Váš hořák?

         

Kam se schovají ty ostatní peletky z retorty a podavače, když nepotřebujete topit? Myslím že těch pár pelet je ve skutečnosti pár litrů, neboli kilo pelet, a v součtu všech útlumů a startů kotle je to za celou sezónu docela dost pelet, které přijdou vniveč. :-)

Perla 6:
„není nutná lambda sonda „
To je sice pravda, ale zatím nikdo nevymyslel nic lepšího, pokud software kotle dokáže se sondou efektivně spolupracovat a konstrukce kotle umožňuje podle naměřených hodnot modulovat nejen výkon ventilátoru, ale i podávání paliva v různých fázích provozu kotle – a to u retorty opravdu moc nejde.
Cena sondy je v našem případě součástí ceny kotle a o tom, že se velmi brzo zaplatí není pochyb. To samé si myslí i jiní výrobci kotlů, neboť je jen jediný výrobce lambda sond na světě pro kotle, a dle jeho sdělení bylo k letošnímu roku prodáno již více než 600.000 kusů!
O jejím významu pro ekologii máte také pochybnost? V některých evropských státech je lambda sonda podmínkou pro neplacení emisních poplatků. Už víte, jak to bude za tři roky u nás? Já zatím ne, ale většinu předpisů a norem máme v rámci Evropy z nejpřísnějších a státní kasu dost u dna, že?

Perla 7:
„bateriový záložní zdroj…“  - vydrží tím déle, čím je menší počet startů, protože zapálení je vždycky na spotřebu el. energie jedním z nejnáročnějších úkonů. (Někteří čeští výrobci zapalovač v uváděné spotřebě elektřiny raději nepíšou).
Pokud kotel umí přejít do režimu „taktování“ - na hořáku hoří doopravdy jen několik kusů pelet – omezí se počet startů a tím prodlouží doba, po kterou kotel může topit při výpadku el. sítě, nebo stačí i menší kapacita ne zrovna levného bateriového zařízení. Na druhou stranu: kolik procent kotlů potřebuje zálohovat?
Já to doporučuji na samotách, horských chatách apod., kde se dá očekávat, že porucha el. sítě nebude odstraněna během pár hodin, ale může to být i den, dva.

Perla 8:   opět superperla
„po 45 minutách (míněno útlumu) stačí fouknout….“ - a stane se zázrak podle tvrzení, že dohoří jen pár pelet – viz. Perla 5 – a vyhaslý kotel se bleskově rozhoří ???
Asi to musí být hodně žhavé fouknutí, ne?...  Ve skutečnosti je to tak, že peletky v retortě hoří/nehoří i bez ventilátoru, protože uhasit nejdou a kotel se nesmí přetopit.
Bezpečnostní prvky, o kterých se také zmiňujete, zabraňují (a potvrzuji, že ve vašem kotli velmi dobře) prohoření do zásobníku paliva. (Levné retortové kotle to řeší parafinovým špuntem na hasícím kanystru – pokud peletky prohoří až pod násypku, rozpustí se, kanystr vyteče do tubusu šneka a je zaděláno na totální znehodnocení paliva jak v dopravní trase, tak i v zásobníku kotle, protože i tam se pelety „napaří“, takže je musíte vyhodit, a to velmi pracně – nabobtnají a rozpadnou se.)
Skutečnost, že ve vašem kotli je velké množství pelet v retortě i po nahřátí bojleru = velké ztráty paliva, odůvodňuje použití solaru v letním období, a také vysvětluje ztráty v jarních a podzimních měsících oproti kotli Guntamatic Biostar – nejde o účinnost spalování, ale ztráty v útlumech.

Perla 9:
„Terciální spalování“ - je řešením vhodným u kotlů, které nemají sekundární trysku.
Není to špatný systém, ale jak hoří ideálně okysličené plyny v sekundární trysce kotlů Guntamatic Biostar můžete vidět na videu na našich webových stránkách.
Ostatním doporučuji podívat se pro srovnání na video o kotlích PELLEMATIC zde  a porovnat rozdíl. Doporučuji se zaměřit detail, kdy již vyhořelé plyny ve spalinách, jsou opět přidávány do prostoru hořáku a znovu procházejí spalovacím procesem.
Připadá mi to, jako by u automobilu byl vzduch po průchodu výfukem opět přiveden do sání motoru.
Jaký bude výkon takového automobilu si jistě umíte představit.

Perla 10:
„výměna keramiky po „pár“ letech…“ - není nutná, kvalitní šamot přežije mnoho let na rozdíl od plechů, které se při každém zátopu potí , voda reaguje s nevyhořelou emisí plynů, takže vnikne agresivní kondenzát.
Na obrázku se schématem vašeho kotle (viz.Perla 5) je patrné, že chcete-li dosáhnout s tímto hořákem dobrých výsledků v účinnosti, musíte ohřívat vodu v kotli už velmi nízko, doslova na úrovni hořáku. V praxi to podle fyzikálních zákonů vypadá tak, že z jedné strany plechu topíte a z druhé tento plech chladíte vodou.
Dokud teplota vody v kotli nenastoupá na cca 54°C, sráží se na plechu pára (tzv. rosný bod), ta reaguje s nevyhořelými plyny v nejnižší části kotle a výsledkem je zcela pravidelný úbytek takto „obsloužených“ plechů.
Proto je pustá lež, že kotel tohoto typu konstrukce vydrží 40 let! Úbytek plechů je snadno měřitelný a nic moc s tím nejde dělat. (Většina výrobců kotlů této konstrukce uvádí životnost 15 let a na webech snadno najdete nešťastníky, kteří „propálili“ kotel po sedmi letech, většinou vinou špatné ochrany teploty vratné vody). I váš nejbližší rakouský konkurent si nedovolí do kotle pouštět vratnou vodu o teplotě nižší než 50°C.
Rozdíl u kotle Guntamatic Biostar je v tom, že výměník je ohřívaný až nad špičkou plamene po dokonalém vyhoření plynů a obsah vody ve výměníku je malý, takže se při stejném výkonu kotle ohřeje mnohem rychleji nad kritickou mez.
U protiproudého výměníku je to tak, že ani nemusí být všechna voda ohřátá, a povrch už má dostatečnou teplotu, aby se nepotil. Proto také můžeme akceptovat i chladnější vratnou vodu.

Perla 11:
„pokud není od regulace povel…pelety okamžitě přestávají hořet…“ – a dále – po 45 minutách „jsou rozdmýchány pelety na krajích hořáku…“ – jinými slovy: ke stejně nahořelým peletám ve středu hořáku (po 45 minutách hoření bez podpory ventilátoru to ani jinak není možné) se přes vrstvu částečně odhořelých pelet a čepicí z popela nedostane dostatek vzduchu tak dlouho, dokud nově podávané palivo nevytlačí tuto „oběť útlumu“ do popelníku.

Perla 12:
„pokud na hořáku vznikne spékanec…“ – a to tedy u pelet s obsahem kůry vznikne na 100% (i u kvalitních v některých fázích hoření se vyskytne), a vytvoří se na povrchu hořáku poklička, která časem spadne přes okraj retorty do popelníku.
Kotel Guntamatic Biostar podává palivo shora a s popelem se v žádné fázi hoření nemísí.

Perla 13:
„v případě použití externího odpopelňovače se mnohokrát zvýší komfort…“ – kolik mě tedy bude stát ten komfort, který u Guntamatic Biostaru může znamenat jenom to, že místo toho, abych vysypal 4x za sezónu popelník, vysypu 2x za sezónu nádobu odpopelňovače?
To už našim zákazníkům došlo dávno a tuto přeplacenou službu jsme před několika lety úplně přestali nabízet.
Otázkou je, jak dlouho se plní popelník u vašeho kotle s ohledem na objem nedokonale vyhořelých pelet, přepadlých předčasně z retorty do popelníku, a také spečenců, kvůli kterým musíte mít v popelníku šnek na jejich rozbití, když říkáte, že se komfort mnohonásobně zvýší :-)
Ve skutečnosti je to tak, že v kotlích Guntamatic Biostar na prvním stupni hořáku pracuje kotel s nižší teplotou, než retortové hořáky, a proto vzniká méně spečenců. (Jednostupňové hořáky pracují na hranici tavné teploty popela, ale u méně kvalitních pelet s obsahem kůry je tato hranice ještě nižší – proto více spékanců).
Vysoké teploty dosahuje kotel Guntamatic Biostar na trysce druhého stupně hořáku (cca 1200°C), kde už hoří pouze plyny a netaví se popel, protože tady žádný není.

Perla 14:
„rozsah 25°C – 80°C…“ – Pane kolego, to je o voze a o koze, nepopisujeme rozsah na směšovači, ale pracovní režim kotle.

Perla 15:
„kotel s nejvyšší účinností na světě..“ – a pravděpodobně i v nejbližším okolí :-) . A to se všemi výše popsanými problémy?
Něco jiného je, co naměříte ve zkušebně za ideálních podmínek, a jak se váš kotel chová v kotelně za nepříznivých podmínek, například stačí, když barák, potvora, nechce víc tepla a musíte jít do útlumu, že?
Zařízení, o kterém se zmiňujete, že zvýší účinnost přes 100%, je kapitola sama pro sebe – cena ekologické likvidace kondenzátu několikanásobně převyšuje úsporu paliva, v horším případě se neřeší, že? Také životnost komína, ve kterém doslova prší …

Perla 16:
Podle vašeho výpočtu musím za 5 měsíců mimo topnou sezónu spálit pelety za 5600 Kč. 
- Trocha matematiky: peletky včetně závozu dodáváme v ČR za 4600 Kč/t – za 5600 Kč nakoupím 1,2 tuny pelet a vyrobím( á 5 kWh/kg) 6000 kWh . Měsíčně = 1200 kWh.
Chcete tvrdit, že rodina, která se normálně koupe a vaří a vodu ohřívá elektrickým bojlerem se sazbou cca 4 Kč / kWh, platí jenom za ohřev vody 4.800,- Kč měsíčně? To snad ještě ne! To je argument, který se hodí pouze pro prodejce solárních kolektorů!

Dalších perel není třeba...

Osobně mám objednaný kotel Guntamatic Therm v kombinaci s akumulační nádobou PSF 600 s průtokovým „FRESH“ systémem ohřevu vody deskovým výměníkem. (U kotlů Guntamatic Biostar není akumulační nádoba potřeba, stačí bojler). Nádoba má i had pro solární kolektor, a to mě přimělo, taky vzhledem k možné dotaci, oběhnout stánky prodejců solárních kolektorů na SHK.
Pokud má mít kolektor nějaký rozumný výkon, abych mohl předpokládat, že nebude muset startovat kotel v letním období, vyšlo mi ze všech nabídek, že bych musel kromě dotace zaplatit ještě nejméně 80.000,- Kč. (Připouštím, že nákup Made in China mě neláká).
Když připočtu provozní náklady a všechno podělím maximální možnou roční úsporou za ohřev vody - cca 600 Kč/měsíc, je jasné, že kolektor se nedožije návratnosti, pokud umím ekonomicky ohřívat teplou vodu kotlem na pelety kotlem Guntamatic Biostar s letním režimem.

Myslím si, že na českém „hladovém“ trhu můžete velmi dobře uspět vzhledem k nižší ceně vašich výrobků, a přitom se ani nemusíte pokoušet o převýchovu fyzikálních zákonů. Stačí říkat pravdu: Nabízíme špičkový výrobek v kategorii retortových kotlů na pelety.
O tom vůbec nepochybuji; při jejich prodeji bych neměl žádný problém se svědomím. Oktávií se přece také prodává více než Fábií a mnohem více než Superbů.

Jaroslav Svoboda
zástupce společnosti
ESEL TECHNOLOGIES s.r.o.

 

Závěrečná poznámka 

Dal jsem si tu práci a zapátral, kdo vlastně jsou pánové Kehm a Šneider, kteří se na veřejnosti prezentují jako obhájci zájmů firmy ÖkoFEN.
Pan Kehm se hlasí k firmě Alternative Heiztechnik GmbH, která není v ČR nikde registrovaná. Nemá zde ani organizační složku, ani jinou veřejně ověřitelnou právní subjektivitu.
Pan Šneider se pro jistotu nehlásí k nikomu. Každopádně firmě ÖkoFEN dělá svým chováním nejspíš medvědí službu.

Pokud se nemýlím, firmu ÖkoFEN v ČR zastupuje firma Latop s.r.o. Tato firma je také zapsaná v programu Zelená úsporám. V sekci proškolených partnerů pro instalaci kotlů ÖkoFEN je uveden tento údaj: Pro tento výrobek nejsou v databázi dodavatelé, které výrobce proškolil.

Otázka zní: Jak to tedy vlastně je?  Kam si má jít zákazník objednat automatický kotel, aby měl jistotu, že nepřijde o své peníze a zároveň aby měl jistotu, že skutečně dostane dotaci z programu Zelená úsporám?
Její zodpovězení nechám na vás....Copyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz